I TEK 15 settes det krav til passivhusstandard for alle nye bygg. Man bygger ikke hus for å spare energi, men for de aktiviteter som et bygg skal romme og et godt tilpasset inneklima. Samtidig er det viktig å ikke miste fokus på innvirkningene et bygg har på det ytre miljøet.

 

GK jobber stadig med nye ideer til hvordan inneklimaet kan bli bedre og hvordan man kan spare energi med fokus på helse og produktivitet i næringsbygg. Vi håper å inspirere studenter til å gjøre det samme.

 

Møt fjorårets vinner Anders Espeseth

 

Skriv ned din idé for hvordan man kan forbedre innemiljøet i et næringsbygg ved å diskutere en eller flere av disse faktorene:

• Termisk innemiljø

• Atmosfærisk innemiljø

• Akustisk innemiljø

• Aktinisk innemiljø

• Mekanisk innemiljø

• Psykososialt innemiljø

• Estetisk innemiljø

• Økonomi

• Energiforvaltning

• En rådgivende entreprenør

 

NB! Det er ikke krav til at alle faktorer behandles. Velg ut ett eller flere temaer du mener er viktige.

 

 

Tildelingskriterier og fremgangsmåte

 

Tildelingskriterier for stipendet?

• Oppgavebesvarelsen - hvordan oppgaven har blitt løst faglig, realisme og kreativitet i løsningsutforming, god fremstilling og klart budskap i besvarelsen.

• Foreløpig karakter fra studiet

 

Hva skal sendes inn - krav til søknaden?

• Kort tekst (maks 2 sider) som beskriver din/deres idé

• Foreløpig karakter fra studiet

 

Hvor mange studenter kan samarbeide?

• 1 - 3 studenter pr. gruppe / besvarelse. Stipend blir utdelt pr. besvarelse.

 

Søknaden sendes til: hr-hms@gk.no 

 

Søknadsfrist: 15. november 2016