Møt Johanne og og Andre som er kundeansvarlige i GK Gruppen

Ledige stillinger hos GK Gruppen

Avdelingsleder service

Ønsker du utfordrende og spennende oppgaver i et firma med gode resultater og vekstambisjoner?     Vår avdeling i Tromsø består i dag av ca 44 ansatte og vi er samlokalisert med GK Rør og GK Inneklima i Strandvegen 144 C. GK Elektro Tromsø leverer tjenester til entrepriseprosjekter, havbruk og serviceoppdrag.   Vi søker nå etter en ny avdelingsleder til vår serviceavdeling. Personen vil bli en nøkkelperson i oppbygningen av avdelingen.   GK Elektro har fokus på et sterkt fagmiljø, godt samarbeid og positiv hverdag. De ansatte i GK Elektro jobber tett sammen for felles mål og arbeidsmiljøet er lystbetont og uformelt. Avdelingen skal betjene servicemarkedet i Tromsø og omegn. Du må være fagorientert og trives med å jobbe i et flerfaglig teknisk miljø sammen med øvrige GK-fag. Som avdelingsleder i GK Elektro har du det overordnede ansvaret for å organisere, utvikle og ivareta den daglige driften i avdelingen, samt være en motivator for avdelingens ansatte.   Viktigste arbeidsoppgaver: Personal, resultat og budsjettansvar Lede avdelingen iht. bedriftens verdier, handlingsplaner og budsjett Utarbeide forslag til og evaluere operative mål, herunder handlingsplan, budsjett, bemanningsplan og markedsplan Ansvarlig for opplæring i GKs prosess- og produksjonsrutiner (VIP og prosjektoppfølging) Markedsføre avdelingen samt skape gode og tillitsfulle relasjoner med kunder og leverandører  Ha tett samarbeid med prosjektledere, kundeansvarlig og serviceteknikere mht. tilbud, anbud og prosjekter, samt følge opp ferdigmelding av prosjekt  Rapportere til distriktssjef 
Tromsø
22.04.2018

Fagansvarlig sprinkler

Vil du bli med på laget for et bedre miljø og skape noe av betydning?   Vi er i stadig vekst og trenger nå din kompetanse i Region Trøndelag/Nord med kontorsted Bodø. Hos oss vil du få spennende faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et hyggelig, godt og profesjonelt fagmiljø. Regionen har i dag 165 medarbeidere fordelt på 5 avdelinger og er i sterk vekst. Vi jobber med alt innenfor rørfaget fra små til store prosjekter. Som Fagansvarlig sprinkler vil du få en sentral rolle i regionen og samarbeide med øvrige regioner for utvikling av gode arbeidsmodeller for sprinklerfaget både i prosjektering og utførelse. Stillingen rapporterer til avdelingsleder Prosjektutvikling Trøndelag/Nord, og noe reisevirksomhet må påregnes. Arbeidsoppgaver:  Lede sprinklerarbeidet i eget distrikt   Kalkulasjon, ned på bygningsdelsnivå   Prosjekteringsledelse i innledende salgssammenheng; ved kontraktsavklaringer og i gjennomføringsfase.   Utvikle sprinklerkonsepter for større og mindre prosjekter   Samarbeide med andre distrikter for utvikling av gode arbeidsmodeller for sprinklerfaget. Både i prosjektering og utførelse.   Utarbeide forslag til prosjektbudsjett   Utarbeide tilbud etter avtale/ kundebehov og ønsker Holde seg oppdatert på regelverk
Bodø
22.04.2018

Kalkulatør

Vi søker selvstendig og serviceinnstilt kalkulatør. Du må være glad i faget og blir en del av et miljø hvor kvalitet er et selvsagt krav. Rett kandidat har erfaring med kalkulering og forhandling knyttet til store prosjekter innen elektro- og bygge-bransjen. Du er forretningsorientert og har gode samarbeidsevner, videre er du strukturert og evner å ta helheten ned i detalj i dine prosjekter.   Hovedarbeidsoppgavene kan oppsummeres slik: Utarbeide kalkyler, samt utarbeide tilbud Delta i forhandling med kunder  Nært samarbeid med kunder og andre GK fag i totaltekniske entrepriser  Være markedsorientert, kjenne kundenes krav og egne produkter  Analysere risiko/muligheter i tilbudsfasen  Overføring av informasjon fra kalkulasjonsfasen til gjennomføringsfasen Økonomioppfølging av prosjekter i nært samarbeid med prosjektleder  Kmpetanse/Erfaring: Høyere teknisk og/eller merkantil utdanning. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning Fortrinnsvis erfaring fra elektrobransjen  Kunnskap om offentlige og private anskaffelser, kontrakts forståelse og Norsk Standard Erfaring i bruk av kalkulasjonsverktøy God excel kunnskap og generelt god kunnskap om bruk av IT-verktøy  Personlige egenskaper: Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert  Gode kommunikasjonskunnskaper og evne til å jobbe i team Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig Nøyaktig og god til å planlegge og dokumentere  Leve opp til selskapets verdier for holdninger og adferd         Dette er en spennende mulighet for en person som ønsker å være en del av et solid selskap i vekst. Vi kan tilby gode utviklingsmuligheter for riktig kandidat. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Lars Berger på telefon 901 84 198 eller Espen Thorgersen på telefon 907 48 183, eller vår rådgiver i The Assessment Company, Bård Nordby på 922 87 160. Søknadsfrist 22. april 2018.
Oslo
22.04.2018

Rørlegger Bas

Vil du bli med på laget for et bedre miljø og skape noe av betydning?     GK Rør er Norges største rørentreprenør og har i dag over 600 ansatte fordelt på 15 ulike avdelinger i hele Norge. Vi er i stadig vekst og nå trenger vi din kompetanse på Hamar for å optimalisere drift av eksisterende anlegg og på nybygg. Hos oss vil du få spennende faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et bredt og godt fagmiljø.     Arbeidsoppgaver:   Lede arbeidslaget med fokus på fremdrift, produksjon, vareflyt og kvalitet   Aktiv deltagelse i prosjekt- og bygge møter   Prosjektoppfølging og oppfølging av timeregistrering   Koordinering mot underleverandør   Ivareta selskapets HMS- og kvalitetsrutiner  
Hamar
26.04.2018

Prosjektsjef

GK er i vekst i Trøndelag og vi søker etter enda flere av bransjens beste prosjektledere til å lede tekniske- og totaltekniske entrepriser .  Vi har et stort tilfang av prosjekter og du vil kunne jobbe med prestisjetunge, komplekse og teknisk utfordrende signalbygg.    Arbeidsoppgaver: Planlegge, lede og følge opp store, komplekse totaltekniske prosjekter som Prosjektsjef Ønskede kvalifikasjoner: Sivilingeniør/ingeniør/master/bachelor i ingeniørfag, innen fagretningene rør, elektro, ventilasjon, byggautomasjon Minimum 5 års relevant prosjekterfaring Kan vise til gode resultater fra tidligere prosjekter  Økonomiforståelse, entreprisejus, dokumenterings- og planleggingsevne, innkjøpserfaring, god teknisk breddekompetanse Resultatorientert med god forretningsforståelse  Evne til god kommunikasjon Sosial kompetanse  Vi kan tilby: En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter  Gode systemer for prosjekt- og økonomistyring Bil- og telefonordning   Aktuelle kandidater blir løpende innkalt til intervju.
Trondheim
30.04.2018

Montører

Etter en ny oppstartet avdeling på Lillehammer trenger vi Montører for å opprettholde produksjon vår framover. Vi har mange store og krevende jobber og trenger flinke medarbeidere for montasje. Arbeidsoppgaver: Utføre varierte Ventilasjonsarbeider på en faglig sikker og god måte  Etablere og opprettholde gode relasjoner og teamsamarbeid internt og eksternt på en profesjonell og tillitsvekkende måte  Ivareta selskapets HMS- og kvalitetsrutiner 
Lillehammer
01.05.2018

Montører

Etter en ny oppstartet avdeling på Lillehammer trenger vi Montører for å opprettholde produksjon vår framover. Vi har mange store og krevende jobber og trenger flinke medarbeidere for montasje. Arbeidsoppgaver: Utføre varierte Ventilasjonsarbeider på en faglig sikker og god måte  Etablere og opprettholde gode relasjoner og teamsamarbeid internt og eksternt på en profesjonell og tillitsvekkende måte  Ivareta selskapets HMS- og kvalitetsrutiner 
Lillehammer
01.05.2018

Senior prosjektleder prosjektering/Prosjektutvikling VVS

Vil du bli med å utvikle fremtidens inneklima? Vi er stadig i vekst og trenger nye medarbeidere.     Vår prosjekteringsavdeling i Tønsberg hører til GK Inneklima Region Sør, som spenner seg fra Drammen i nord, til Kristiansand i sør. Regionen har en samlet årlig omsetning på ca 350 MNOK. Målet til vår avdeling er å levere prosjektering og prosjektutvikling til våre operative avdelinger i regionen. Vår nylig oppstartede avdeling trenger flere dyktige medarbeidere grunnet stor pågang av nye oppdrag. Vi ønsker å treffe deg som har et hjerte for tekniske anlegg i bygg, som er løsningsorientert, og som har evnen til å jobbe både selvstendig og i team.   Arbeidsoppgaver: Prosjektering av ventilasjons- og røranlegg innenfor en stor variasjon av bygningstyper Tett samarbeid med interne avdelinger; entreprise, automatikk, kulde og rør Lede og følge opp egne prosjekter mot den øvrige prosjektgruppen Ansvar for tekniske løsninger, kvalitet, økonomi og fremdrift i egne prosjekter Bidra til at prosjekteringsavdelingen fremstår som et ressurs- kvalitets- og kunnskapssenter for de ulike avdelinger i GK familien   Ønskede kvalifikasjoner: Formell høyskole/universitetsbakgrunn fra VVS-relaterte fag eller tilsvarende, eventuelt teknisk fagskole Minimum 5-10 års relevant yrkeserfaring fra VVS-bransjen Gjerne med gode kunnskaper innen rørprosjektering og sprinkler  God håndtering av 3D-verktøy som Revit/Magicad og Solibri Model Checker er en fordel  Generell god teknisk forståelse  Nøyaktig, serviceinnstilt og utadvendt med gode kommunikasjonsevner Gode IT kunnskaper   Vi kan tilby: En interessant og spennende stilling hos Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner  En offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi   Å være med på å utvikle en ny avdeling, med høy kompetanse innenfor BIM og 3D-prosjektering   Kurs og etterutdanning gjennom GK-skolen eller aktuelle eksterne kurs Gode rutiner for prosjekt- og økonomistyring  Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold  Bil- og telefonordning   Bedriftsidrett   Godt sosialt miljø med god aldersspredning       Referanse:                                                        Senior prosjektleder prosjektering/ Prosjektutvikling VVS, TønsbergKontaktperson:Lars Harald Berntzen, Avdelingsleder, tlf. 41445845
Tønsberg
01.05.2018
Vis alle

Internships

Er du student og ønsker sommerjobb i en spennende bedrift?

Unge medarbeidere representerer ofte nye perspektiver og kompetansepåfyll, og er derfor en viktig ressurs for GK. Hos oss vil du møte kollegaer med mye erfaring, bred kompetanse og stor lidenskap for våre fagområder. Karrieremulighetene er mange i GK og hos oss blir dyktige medarbeidere belønnet. Er du flink, får du lov! Arbeidsoppgaver og arbeidslengde vil variere på hver lokasjon.  
Antall interns
30 (flere)
Sted
Norge

Lærlinger

Lærling i GK

GK ønsker å ligge i front i bransjen, også når det gjelder fagkompetanse. Derfor har vi utviklet et lærlingprogram som har til hensikt å gjøre læretiden trygg både for lærling og instruktør. Vi mener lærlinger er en ressurs som kan tilføre oss oppdatert kunnskap og fagkompetanse! Når tar vi inn lærlinger? Vi tar inn lærlinger i mars-juni hvert år. Hvilke lærlinger søker vi? GK har til en hver tid mange lærlinger i hele landet.- GK Elektro har ca. 90 lærlinger i elektrofaget- GK Rør har ca. 70 lærlinger i rørleggerfaget- GK Inneklima har ca. 40 lærlinger i hele landet innen fagene kulde- og varmepumpe-montørfaget, automatiseringsfaget og ventilasjons- og blikkenslagerfaget Lærlingeprogram Det er viktig for GK at alle lærlinger blir godt ivaretatt i vår bedrift. Vi har ulike samlinger for de ulike fagene. At lærlingene får mulighet til å drøfte felles problemstillinger og knytte relasjoner med andre lærlinger i konsernet er viktig for GK. I tillegg til et faglig innhold, står holdningsskapende arbeid samt helse, miljø og sikkerhet sentralt på agendaen. Lær av de beste Våre faglige ledere og instruktører har gått igjennom et instruktørkurs før de får ansvaret for en lærling. Du kan derfor være sikker på at den veilederen du får har god kompetanse om lærlingens rettigheter og plikter i læretiden. Er du personen vi søker? Er du målbevisst, positiv og faglig engasjert ser vi frem til å høre fra deg. Søk her: http://www.gk.no/karriere/laerlinger/
Antall lærlinger
100 (200 totalt)
Sted
Norge

Fakta om GK Gruppen