Møt Johanne og og Andre som er kundeansvarlige i GK Gruppen

Ledige stillinger hos GK Gruppen

Serviceingeniør Automasjon

GKs virksomhet er inne i en sterk vekstfase, og GK Byggautomasjon søker derfor etter Serviceingeniør Automasjon ved region øst sitt hovedkontor på Kjeller, Akershus.  Byggautomasjonsmiljøet i region Øst består i dag av 13 medarbeidere hvor oppdragene er knyttet til både nye og eksisterende bygg. Våre kunder er i hovedsak større offentlige og private byggherrer.    Har du lyst til å jobbe i Norges ledende byggautomasjonsmiljø med mer enn 200 automasjonsmedarbeidere?    GK Byggautomasjon i region Øst søker etter Serviceingeniør Automasjon.  Arbeidsoppgaver: Programmering og igangkjøring av byggautomasjonsinnstallasjoner Gjennomføre serviceoppdrag i henhold til arbeidsoppdrag og beskrevne rutiner Rapportere og foreslå forbedringstiltak som er tjenlig for kunden og GK Markedsføre bedriften gjennom positiv kundebehandling og rydding og gjennomtenkt løsning av arbeidsoppgaver Ønskede kvalifikasjoner: Ingeniør, teknisk fagskole, fagbrev eller tilsvarende utdannelse. Lang erfaring kan kompensere for mangel på utdannelse Relevant erfaring er en fordel og gjerne fra arbeid innen byggautomasjon Positiv og serviceinnstillt God oppfølgingsevne Løsningsorientert Vi kan tilby: En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Et godt arbeidsmiljø Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordningReferanse:Serviceingeniør Automasjon, Region ØstKontaktperson:Andre Brandtzæg, Avdelingsleder Byggautomasjon Region Øst, tlf 93407579
Skedsmo
31.08.2017

Hjelpearbeidere service

Vil du bli med på laget for et bedre miljø og skape noe av betydning? GK Rør er Norges største rørentreprenør og har i dag over 600 ansatte fordelt på 15 ulike avdelinger i hele Norge. Vi er i stadig vekst og nå trenger vi din kompetanse i Lillehammer for å sikre og optimalisere drift av eksisterende anlegg og privat service. Hos oss vil du få spennende faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et hyggelig og godt fagmiljø. Vi har nå økende etterspørsel etter våre tjenester og trenger derfor flere dyktige og serviceinnstilte Hjelpearbeidere til vår serviceavdeling.  Arbeidsoppgaver: Service, prosjekter og vedlikehold innen rørleggerfaget Rørleggerarbeider av ulik art Teamjobbing på avdelingen Salg av våre tjenester Ønskede kvalifikasjoner: God praktisk og teknisk forståelse God arbeidskapasitet og lærevillig Gode samarbeidsegenskaper og engasjement Kunne arbeide selvstendig og strukturert Utadvendt og serviceinnstilt Vi kan tilby: En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning med mulighet for å ta svennebrev i rørleggerfaget Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordning Opplæring vil bli gitt Søknader vil bli behandlet fortløpende!         Referanse:Hjelpearbeider - Lillehammer service Kontaktperson:Torbjørn Paulsen, Avdelingsleder service, tlf. 992 04 535
Lillehammer
03.09.2017

Baser og rørleggere for prosjekt og service

Vil du være med på laget for et bedre miljø?   GK Rør Moss (tidligere Varme og sanitærservice AS) har ambisjoner om å bli en ledende aktør i Østfold. I samarbeid med øvrige GK-selskaper og avdelinger kan vi levere totaltekniske entrepriser og totalteknisk service. Avdelingen er i vekst, og vi søker derfor etter rørleggere og baser for både prosjekt og service.   Arbeidsoppgaver: Utføre varierte rørleggerarbeider på en faglig sikker og god måte  Etablere og opprettholde gode relasjoner og teamsamarbeid internt og eksternt på en profesjonell og tillitsvekkende måte  Ivareta selskapets HMS- og kvalitetsrutiner  Bas: lede og motivere arbeidslaget ute på byggeplass til å nå felles mål innenfor gitte frister Bas: samarbeide med prosjektleder og byggherre Ønskede kvalifikasjoner: Svennebrev som Rørlegger med gode faglige ferdigheter  Løsningsorientert og med evne til å jobbe både selvstendig og i team  Ryddig og strukturert  Noen års erfaring i faget  Bas: even til å motivere, lede og være tydelig Erfaring fra prosjekter  Beherske norsk skriftlig og muntlig    Vi kan tilby: Mulighet til å utvikle deg og vokse internt i selskapet  Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter   Konkurransedyktige lønnsbetingelser  Et meget godt og tverrfaglig arbeidsmiljø  Bedriftsidrett   Vi vil behandle søknader fortløpende!    Ønsker du en stilling i en offensiv bedrift i vekst? Vi gleder oss til å lese din søknad!    Referanse:Baser og rørleggere for prosjekt Kontaktperson:Per Egil Eriksen, Avdelingsleder, tlf: 917 519 02
Moss
10.09.2017

Prosjektleder/Senior prosjektleder inneklima

GK Bodø består av 78 motiverte og faglig dyktige medarbeidere. Vi holder til i Nordstrandveien men flytter i løpet av neste vår inn i nye moderne lokaler. Våre fagområder er ventilasjon, rør, elektro, kjøling, automatikk og enøk Arbeidsoppgaver: Lede og følge opp egne prosjekter på byggeplass Teknisk, økonomisk og fremdriftsansvar for egne prosjekter Oppfølging av underleverandører/ partnere Kundekontakt og salg HMS- og kvalitetsansvarlig for egne prosjekter Fagområder er ventilasjon, kjøling, automatikk og enøk Koordinere avtalte parter i prosjektet Ønskede kvalifikasjoner: Ingeniørkompetanse VVS/ elektrobransjen Relevant erfaring en fordel, gjerne bakgrunn fra håndtverkfag Resultatorientert Evne til god kommunikasjon Utadvendt og serviceinnstilt Generelt god IT kunnskap Vi kan tilby: En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordningReferanse:Prosjektleder/Senior prosjektleder ventilasjon, Bodø Kontaktperson:Øystein Dovland, Distriktssjef, tlf: 90581780/Håvard Engseth, Avd.leder, tlf: 41637001
Bodø
10.09.2017

Energiingeniør

GK har Norges fremste kompetansemiljø innen inneklima. Vil du være med på et topplag og jobbe for et bedre miljø?       Nå trenger vi deg med kunnskaper og interesse for tekniske anlegg og som ønsker å redusere energiforbruket i dagens og fremtidens næringsbygg. Vi søker etter en faglig dyktige Energiingeniør til å jobbe sammen med 18 engasjerte medarbeidere i avdelingen Trondheim Service. Arbeidsoppgavene vil bli utfordrende, tverrfaglige og med vekt på dagens utfordringer i byggebransjen. Vi har et meget godt arbeidsmiljø og du vil hos oss møte mange med mye erfaring, bred kompetanse og stor lidenskap for sitt fagfelt. Bli med på laget for et bedre miljø og skap noe av betydning.      Arbeidsoppgaver: Driftsstøtteoppgaver med energioppfølging ved bruk av EOS, SD-anlegg og anleggsbesøk Rådgiving innen energieffektivisering av bygninger Energimerking Energivurdering av tekniske anlegg Enøkanalyser Tekniske og økonomiske energivurderinger Foreslå og gjennomføre lønnsomme forbedringstiltak Ønskede kvalifikasjoner: Ingeniør eller med tilsvarende kompetanse innen VVS og eller energibruk i bygninger. God kunde og forretningsforstålse Gode kommunikasjonsevner og evne til å jobbe i team Resultatorientert Generelt god IT kunnskap Vi kan tilby: En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordning Tilskudd til trening gjennom GK AktivReferanse:Energiingeniør Trondheim Kontaktperson:Knut Andre Høvik, Avdelingsleder, Mob: 99522100
Trondheim
10.09.2017

Teknikere

GKs nyetablerte selskap GK Sikkerhet AS holder til på Miljøhuset, Ryen i Oslo. Målet er å bli en betydelig  aktør i de største byene i Norge i løpet av få år innen løsninger for adgangskontroll, brannalarm,  innbruddsalarm og kameraovervåking.     Vi er under oppbygging og trenger flere dyktige teknikere. Formålet er å sikre at oppdrag og prosjekter installeres og overleveres kunden i henhold til omforente og gjensidige forventninger. Stillingen innebærer full myndighet og ansvar for tildelte oppdrag/prosjekt i henhold til gjeldende prosessgjennomføringsmodell og fullmakts matrise. Noe reising vil måtte påberegnes. Arbeidsoppgaver: Montering, programmering, idriftsettelse av komplette elektroniske sikkerhetsanlegg Bistå i planlegging og prosjektering av nye sikkerhetsanlegg Komplett testing og dokumentasjon Opplæring mot kunder om medarbeidere i GK   Resultatmåling: Kundetilfredshet og reklamasjoner Mersalg Ønskede kvalifikasjoner: Installasjonserfaring med adgangskontroll, alarm og kameraovervåking Relevant fagbrev (f.eks. elektro, svakstrøm, telekommunikasjon, automasjon) Førerkort kl. B Meget gode datakunnskaper Plettfri vandel Positiv, fleksibel, strukturert, selvstendig, serviceorientert og genuint teknisk interessert Vi kan tilby: En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordningReferanse:Teknikere, Oslo Kontaktperson:Svein H. Dahle, Adm. Dir., telefon: 97975999
Oslo
10.09.2017

Leder for salg og forretningsutvikling

GKs nyetablerte selskap GK Sikkerhet AS holder til på Miljøhuset, Ryen i Oslo. Målet er å bli en betydelig aktør i de største byene i Norge i løpet av få år innen løsninger for adgangskontroll, brannalarm, innbruddsalarm og kameraovervåking.   Ansvars- og myndighetsområder:  Stillingen er en unik mulighet og viktig rolle for rett kandidat til å være med å bygge et selskap fra bunn av. Stillingens primære formål er å sikre at GK Sikkerhet sine standardiserte produkter/løsninger til enhver tid er markedets og GK’s mest innovative og fordelaktige. Stillingen innehar også overordnet salgsmessig ansvar i samsvar med GK Sikkerhet sine mål. Leder for salg- og forretningsutvikling er en nasjonal rolle som vil rapportere til Adm. Dir. Etablering av egen avdeling kan bli aktuelt i takt med organisatorisk vekst og evt. oppkjøp. Arbeidssted er Oslo, men noe reising må påberegnes. Arbeidsoppgaver: For GK’s kunder aktivt søke frem de til enhver tid best egnede sikkerhets produkter,   samt holde seg teknisk oppdatert på disse.   Bygge opp og standardisere selskapets produkt og løsningsstrategi, samt vedlikeholde denne  Prosjektere, kalkulere, utarbeide og presentere tilbud til GK’s kunder, søsterselskaper og andre samarbeidspartnere  Avholde interne og eksterne samlinger Koordinere nødvendig kursing internt/eksternt  Personalansvar for øvrig salgspersonell kan tilkomme Delta på relevante samlinger, møter, nasjonale/internasjonale messer og kurs for relasjonsbygging og nødvendig teknisk oppdatering   Resultatmåling: Omsetning iht selskapets måltall og forventning om DG Kundetilfredshet  Reklamasjoner Arbeidsmiljø og medarbeidertilfredshet  Ønskede kvalifikasjoner: Teknisk fagskole eller tilsvarende Relevant fagbrev kan erstatte formell kompetanse God kjennskap til sikkerhetsmarkedet og det siste innenfor produkter og løsninger Kan vise til gode salgsresultater innenfor sikkerhet  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Evnen til å jobbe målrettet og effektivt på kort og lang sikt Evne til og både jobbe selvstendig og i team Kunne benytte data som arbeidsverktøy Plettfri vandel  Vi kan tilby: En svært interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og store påvirknings- og utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordningReferanse:Leder salg og forretningsutvikling, Oslo Kontaktperson:Svein H. Dahle, Adm. Dir., telefon: 97975999
Oslo
10.09.2017

Prosjektleder

GKs nyetablerte selskap GK Sikkerhet AS holder til på Miljøhuset, Ryen i Oslo. Målet er å bli en betydelig  aktør i de største byene i Norge i løpet av få år innen løsninger for adgangskontroll, brannalarm,  innbruddsalarm og kameraovervåking.     Formålet er å ivareta GK Sikkerhet sine krav og målsetting til prosjektgjennomføring innenfor selskapets til enhver tids tilliggende geografiske virksomhetsområde. Stillingen innebærer full myndighet og ansvar for sine tildelte prosjekter, produktivitet HMS og arbeidsmiljølovens bestemmelser i eget ansvarsområde.  Stillingsinnehaver har rett og plikt til å ivareta GK Sikkerhets interesser på en best mulig måte. Arbeidssted er Oslo, men noe reising må påberegnes.    Arbeidsoppgaver: Stillingen er primært rettet mot prosjektledelse der hovedoppgavene opp mot prosjektene er:  - Kommersielt og teknisk ansvar  - Planlegging og koordinering  - Økonomisk oppfølging, risikoanalyse og rapportering   - Dokumentasjon og ressursansvar Arbeide i henhold til selskapets mål for service og kvalitet Oppgaver pålagt av overordnede primært i selskapets oppbyggingsfase Bidragsyter til godt arbeidsmiljø   Resultatmåling: Dekningsgrad (marginalglidning/økning) Tilleggssalg Kundetilfredshet Faktureringsgrad Salg av serviceavtaler Kostnadskontroll Ønskede kvalifikasjoner: Relevant fagbrev er en fordel Prosjektlederutdannelse er en fordel, f.eks PRINCE2 Erfaring fra sikkerhetsbransjen og prosjektledelse der formelle kontraktsvilkår benyttes Fordel med erfaring fra større konsern Godt humør og gode samarbeidsevner Plettfri vandel Vi kan tilby: En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordningReferanse:Prosjektleder, Oslo Kontaktperson:Svein H. Dahle, Adm. Dir., teleforn 97975999
Oslo
10.09.2017
Vis alle

Internships

GK Gruppen)

Er du student og ønsker sommerjobb i en spennende bedrift?

Unge medarbeidere representerer ofte nye perspektiver og kompetansepåfyll, og er derfor en viktig ressurs for GK. Hos oss vil du møte kollegaer med mye erfaring, bred kompetanse og stor lidenskap for våre fagområder. Karrieremulighetene er mange i GK og hos oss blir dyktige medarbeidere belønnet. Er du flink, får du lov! Arbeidsoppgaver og arbeidslengde vil variere på hver lokasjon.  
Antall interns
30 (flere)
Sted
Norge

Lærlinger

GK Gruppen)

Lærling i GK

GK ønsker å ligge i front i bransjen, også når det gjelder fagkompetanse. Derfor har vi utviklet et lærlingprogram som har til hensikt å gjøre læretiden trygg både for lærling og instruktør. Vi mener lærlinger er en ressurs som kan tilføre oss oppdatert kunnskap og fagkompetanse! Når tar vi inn lærlinger? Vi tar inn lærlinger i mars-juni hvert år. Hvilke lærlinger søker vi? GK har til en hver tid mange lærlinger i hele landet.- GK Elektro har ca. 90 lærlinger i elektrofaget- GK Rør har ca. 70 lærlinger i rørleggerfaget- GK Inneklima har ca. 40 lærlinger i hele landet innen fagene kulde- og varmepumpe-montørfaget, automatiseringsfaget og ventilasjons- og blikkenslagerfaget Lærlingeprogram Det er viktig for GK at alle lærlinger blir godt ivaretatt i vår bedrift. Vi har ulike samlinger for de ulike fagene. At lærlingene får mulighet til å drøfte felles problemstillinger og knytte relasjoner med andre lærlinger i konsernet er viktig for GK. I tillegg til et faglig innhold, står holdningsskapende arbeid samt helse, miljø og sikkerhet sentralt på agendaen. Lær av de beste Våre faglige ledere og instruktører har gått igjennom et instruktørkurs før de får ansvaret for en lærling. Du kan derfor være sikker på at den veilederen du får har god kompetanse om lærlingens rettigheter og plikter i læretiden. Er du personen vi søker? Er du målbevisst, positiv og faglig engasjert ser vi frem til å høre fra deg. Søk her: http://www.gk.no/karriere/laerlinger/
Antall lærlinger
100 (200 totalt)
Sted
Norge

Fakta om GK Gruppen