(Denne artikkelen ble først publisert 24. mars 2017.)

Harkestads konsept "EcoControl" ble plukket ut som det sterkeste bidraget til GKs miljøstipend i 2016. Konseptet er satt sammen av komponenter for både energiovervåking og styring. Systemet har som mål å være et komplett kontrollsystem for optimal styring av energibruk i boliger og næringsbygg.

Joar Gunnarsjaa Harkestad er 25 år og kommer fra ei lita øy utenfor Bømlo på Vestlandet. Han har sin masteroppgave i entreprenørskap fra NTNU i Trondheim, og har tidligere studert ved Boston University og University of California Santa Barbara.

I 2017 ble han tildelt GKs miljøstipend for 2016 på 25.000 kroner og fikk presentere sin visjon til nysgjerrige inneklimaspesialister ved Miljøhuset GK på Ryen i Oslo.

Idéen

Kort fortalt benytter systemet små sensorer som registrerer all strømbruk i bygget og kan identifisere hvilke apparater som er i bruk. Ved å analysere strømbruken over tid, vil systemet gjennom enkle styringsenheter koblet til strømpunktene automatisk justere blant annet lys og temperatur. Systemet vil også kunne lære seg brukermønstre og på den måten forutse behov.

Styringsenheten vil kunne ha integrert temperaturføler og bevegelsessensor. Det finnes også andre slike enheter på markedet, som enkelt kan tilpasses EcoControll-systemet.

Systemet skal også kunne styre strømbruket gjennom dagen slik at man utjevner effektuttaket og i større grad unngår effekttopper.

– Kommer godt med

For å kunne realisere idéen sin, har Joar startet opp selskapet Hark Technologies, og han har fra før mottatt stipender fra både Trønderenergi, Telenor og Innovasjon Norge for å videreutvikle konseptet. Ambisjonen er å kunne leve av selskapet sitt. Dermed kommer miljøstipendet fra GK godt med.

– Stipendet kommer veldig godt med, det gjør at jeg slipper å ta ut lønn fra selskapet en periode, forklarer Harkestad.

Han har nylig rekruttert to medarbeidere inn i selskapet, og en gruppe studenter fra NTNU på Gjøvik skriver bacheloroppgaven sin på selskapet i vår (2017).

– Skilte seg klart ut

GKs fagsjef for energi og jurymedlem Espen Aronsen lot seg imponere av Harkestads konsept, og er helt sikker på at det er mulig å utvikle dette til et salgbart produkt.

– Da vi bygde Miljøhuset GK var ikke målet å utvikle grensesprengende teknologi, men å sette sammen "hyllevarer" på en best mulig måte. På samme måte har Joar tatt tak i eksisterende teknologi og videreutviklet bruksområdene, sier Aronsen med tanke på måten Harkestad vil benytte seg av eksisterende komponenter omprogramert til sitt bruk.

Juryleder Sturla Ingebrigtsen mener Harkestads idé skilte seg klart ut blant de innsendte bidragene til stipendet.

– Dette er helt klart en svært spennende idé som både er realistisk gjennomførbar og viser hvordan innspill fra folk som ikke er preget av en konservativ bransje kan være svært interessante, poengterte Ingebrigtsen.