Møt Johanne og Andre som er kundeansvarlige i GK Gruppen

Ledige stillinger hos GK Gruppen

Servicetekniker innregulering

Avdelingen har kontor ved GKs hovedkontor i Miljøhuset på Ryen. Vi er i overkant av 20 ansatte som arbeider innenfor fagområdene ventilasjon, kulde, automasjon og vannsystemer, i områdets mest avanserte og spennende bygninger, både hos offentlige og private kunder. Du må kunne jobbe systematisk, selvstendig og samarbeide godt i team. Vi ønsker, for rett person, å gi full opplæring i innregulering av ventilasjonssystemer, både igjennom intern opplæring og eksterne kurs. I perioder vil du jobbe på andre oppdrag enn innregulering, det kan være teknisk service innen våre fagområder. Synes du en stilling som servicetekniker innregulering i GK høres interessant ut ser vi frem til å høre fra deg. Vi tar inn søkere fortløpende til samtale så ikke vent med å sende oss en søknad! Arbeidsoppgaver: Innregulering av ventilasjonssystemer Måling, logging og analyse av inneklima i bygg Utarbeide inneklimarapporter Service og vedlikehold av klimaanlegg Teamjobbing på avdelingen Ønskede kvalifikasjoner: God teknisk forståelse og kunnskap om prosessen rundt ventilasjon og kjøling God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Fagbrev/erfaring fra fagene ventilasjon, kjøling, automasjon, drift og forvaltning av bygg, er en fordel Utadvent og serviceinnstilt Vi kan tilby: En interessant stilling i et selskap i utvikling, i et stort konsern med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og opplærling "servicetekniker innregulering" GK skolens opplæringsprogram for servicetekniker Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordning Send oss en søknad allerede idag hvis dette høres ut som noe for deg! Vi tar kontakt fortløpende for samtale.   
Oslo
20.08.2019

Senior prosjektleder elektro

Vil du bli en del av Norges ledende tekniske entreprenør og servicepartner?      Som senior prosjektleder vil du ha ansvar for å organisere, utvikle og ivareta den daglige driften, samt være en motivator for de ansattes gjennomføring og leveranse av mellomstore og større prosjekter. Du vil fungere som kommersiell og teknisk resultatansvarlig for de prosjektene du har ansvar for, og kunne ta avgjørelser i henhold til fullmakter du blir tildelt.    Vi er et entreprisemiljø med 100 ansatte som holdet til på Ryen i Oslo. Vi har våre oppdrag innenfor skole- og helsebygg, industri, bolig og kontorbygg. Ønsker du å sammen med oss jobbe for å fortsette å være kundenes foretrukne leverandør og den beste arbeidsplassen for de ansatte, bør du søke på stillingen som Senior Prosjektleder. Som Senior Prosjektleder ser vi for oss at du har bunnlinjefokus, og tar sunne og rasjonelle vurderinger. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming og kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte. Du inspirerer og koordinerer andre, og holder dem fokusert på målene. Arbeidsoppgaver: Oppfølging og ledelse av egne prosjekter, fra start til slutt Teknisk, økonomisk og fremdriftsansvar for egne prosjekter  Vurderinger og valg av leverandører og tekniske løsninger   Bemanningsplanlegging og oppfølging  Oppfølging av underleverandører/ partnere  Kundekontakt og salg  HMS- og kvalitetsansvarlig for egne prosjekter  Koordinere avtalte parter i prosjektet Tilbudsarbeid   Ønskede kvalifikasjoner: Høyere utdanning, Master eller Bachelor gjerne innen elkraft Gjerne fagbrev gruppe L Min. 5 års relevant erfaring fra entreprenør eller rådgiversiden Markeds- og salgsorientert  Evne til å lede medarbeidere mot felles mål gjennom god kommunikasjon og motivasjon Strukturert samt evnen til å holde frister  Økonomisk forståelse og fokus på resultater   Vi kan tilby: Spennende stilling i et selskap i utvikling, i et stort konsern med solid økonomi Muligheter for personlig og faglig utvikling, kurs og etterutdanning   Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver   Påvirkningsmuligheter for egen jobb    Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring    Gode bonusordninger  Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold   Bil- og telefonordning    
Oslo
25.08.2019

Lageransvarlig

Er du ryddig og strukturert med erfaring fra byggebransjen? Til vår entrepriseavdeling i GK Rør trenger vi bistand fra deg som kan holde orden, ta deg av bestillinger og varemottak. Som lageransvarlig hos GK må du ha sans for orden og ryddighet. Det er en nødvendighet at du har førerkort da du vil reise mellom anlegg. Du kan samarbeide godt med andre, dele kunnskap og erfaringer, og evner å utføre oppgaver til rett tid. Synes du dette høres interessant ut så ser vi frem til å høre fra deg! Arbeidsoppgaver: Holde orden på verktøy og lager Vedlikehold og bestilling av verktøy Transport av utstyr mellom anlegg Varemottak Ansvar for arbeidsklær Øvrige oppgaver Kvalifikasjoner: Førerkort kl BE Erfaring fra byggebransjen Personlige egenskaper: Strukturert Evnen til å tilegne seg ny kunnskap Gode samarbeidsevner Sterk gjennomføringskraft Vi kan tilby: En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Godt arbeidsmiljø Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordning    
Trondheim
25.08.2019

Controller/Prosjektcontroller

Arbeidssted: GK Elektro Oslo Søknadsfrist: 25.08.2019   Vil du være en del av Norges ledende elektroentreprenør, med stor påvirkningskraft og skape noe av betydning? GK Elektro er i stadig utvikling, og søker i den anledning en Controller/Prosjektcontroller. Vi ser etter deg som vil sikre fokus på bunnlinjen gjennom god rapportering og økonomisk oppfølging i prosjekter og avdelinger, samt øke økonomiforståelsen i organisasjonen. Arbeidssted vil være Oslo, men noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingen rapporterer til økonomisjef i GK Elektro AS. Arbeidsoppgaver: Ansvar for økonomisk oppfølging av tildelte distrikter, avdelinger og prosjekter Prosjektcontroller i utvalgte prosjekter, med fokus på timeverk, innkjøp og oppfølging av kontrakt Kvalitetssikre prosjektestimeringer og periodiseringer Bistå linjeledelsen med utarbeidelse av budsjetter, driftsregnskap, handlingsplaner, estimater, prognoser og ad hoc analyser Løpende økonomisk oppfølging, med spesielt fokus på periodeavslutninger i linjen Være en proaktiv støtte og diskusjonspartner for ledere på alle nivåer for å løfte økonomiforståelsen og dermed bedre lønnsomhet og økonomisk styring Identifisere risikoområder og iverksette forebyggende tiltak for å sikre best mulig lønnsomhet, i tillegg til å identifisere muligheter for oppsider Være delaktig i utvikling, implementering og effektivisering av rutiner, systemer og prosesser Være en inspirator og pådriver for sterkt økonomifokus i linjeledelsen, herunder å fremskaffe relevant beslutningsunderlag Bidra til kompetanseutvikling av linjelederne innen økonomiforståelse Ønskede kvalifikasjoner: Høyere økonomisk eller teknisk utdannelse. Relevant erfaring fra bygg-, anlegg-, eller eiendomsbransjen kan kompensere for manglende formell utdannelse God skriftlig og muntlig formidlings- og kommunikasjonsevne Evne til å opprette gode relasjoner i alle ledd internt og på tvers av organisasjonen Ha evnen til å jobbe selvstendig, samt bidra i team God Excel kompetanse, og god forståelse for og erfaring med bruk av moderne ERP og økonomisystemer Fordel med erfaring og forståelse av kontraktsrett (NS) og andre relevante lover, forskrifter og prosjektstyringsverktøy benyttet i byggebransjen Analytisk tilnærming og solid forretningsmessig forståelse Vi kan tilby: En interessant stilling i et selskap i utvikling, i et stort konsern med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordning   
Oslo
25.08.2019

Planlegger

Vil du dele vår ambisjon om å være best i bransjen på planlegging? Vil du bli en del av Skandinavias fremste totaltekniske entreprenør og servicepartner? Som Planlegger for GK Elektro skal du jobbe for at selskapet og prosjektene har gode fremdriftsplaner og god metodikk for fremdriftsoppfølging. Vi er et entreprisemiljø med 100 ansatte som holdet til på Ryen i Oslo. Vi har våre oppdrag innenfor skole- og helsebygg, industri, bolig og kontorbygg. Ønsker du å sammen med oss jobbe for å fortsette å være kundenes foretrukne leverandør og den beste arbeidsplassen for de ansatte, bør du søke på stillingen som planlegger.  Vi søker nå etter en planlegger som skal være med på å utvikle gode systemer, rutiner og kultur for prosjektnedbrytning og fremdriftsstyring av våre prosjekter. Du skal medvirke til at systemer, prosesser og personell utnyttes optimalt og skaper verdier for kunde og selskap. Du vil jobbe i tett samarbeid våre prosjektledere i våre prosjekter.   Vi ser for oss at du er en ekspert innenfor planlegging og holder deg oppdatert innenfor fagfeltet. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming og gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt. Du handler på eget initiativ og får gjennomslag for idéer og planer. I tillegg forstår du raskt komplekse spørsmål og problemer, og foretar sunne og rasjonelle vurderinger. Arbeidsoppgaver: Støtte prosjektene i utarbeidelse av framdriftsplaner for gjennomføring av prosjekter Drive opplæring i planleggingsmetodikk, bruk av planleggingsverktøy med tilhørende oppfølging Kontrollere og sikre av prosjektene overholder planer, kvalitet og budsjetter Identifisere og analysere avvik fra prosjektplan og foreslå korrigerende tiltak og utføre konsekvensvurderinger Se og finne forbedringsmuligheter, og være pådriver for digitalisering innen planleggingsfaget Jobbe tett med kvalitetssjefer, innkjøper, controllere og andre som støtter i prosjektetablering og prosjektgjennomføring\ Ønskede kvalifikasjoner: Høyere utdanning, Master eller Bachelor gjerne innen elkraft Kompetanse og erfaring innen prosjektplanlegging og prosjektgjennomføring Relevant teknisk fagkompetanse, fortrinnsvis innen elektrofag Prosjekt- og/eller ledererfaring Forstår viktigheten av en planprosess, samt kvalitet og avvik sin effekt på økonomien i et prosjekt Kunnskap om Norsk standard og andre relevante lover og forskrifter Generelt god IT kompetanse og beherske planleggingsverktøy (MS Project, Safran eller tilsv.)  Vi kan tilby: En interessant stilling i et selskap i utvikling, i et stort konsern med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordning Aktiv bedriftsidrett
Oslo
25.08.2019

Leder for innkjøpsanalyse

Innkjøp er et prioritert område i GK Norge. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår innkjøpsfunksjon for å stå sterkere i anbudskonkurranser, bidra til videre lønnsomhet og redusere risiko. Nå profesjonaliserer vi innkjøp ytterligere gjennom å rekruttere en leder for innkjøpsanalyse.   Som leder for innkjøpsanalyse får du mulighet til å være med på en meget spennende utvikling av GK Norge sin nordiske innkjøpsorganisasjon. Vi sitter i dag på store mengder data og informasjon med et stort potensial. Denne dataen kan utnyttes på en mer effektiv og tilfredsstillende måte enn det gjøres p.t. Over det neste året skal vi blant annet implementere et nytt ERP system hvor vi får muligheten til å ta datahåndtering og analyser knyttet til innkjøp til et nytt nivå. Vår nye leder for innkjøpsanalyse vil bli en helt sentral bidragsyter i denne prosessen, og den ledende fagpersonen på området i GK Gruppen.   Sentrale arbeidsoppgaver vil være å drive frem våre ambisjoner knyttet til data og analyse på innkjøpsområdet. Sikre at løsninger knyttet til innkjøpskategorisering, benchmarking og KPIer blir realisert, videreutviklet og vedlikeholdt. Du får også ansvaret for å gjennomføre jevnlige kategori- og leverandørmarkedssanalyser. Funn må presenteres på enkel og intuitiv måte til ulike målgrupper, gjennom å etablere innkjøps Dashboards eller rapporter. Videre vil du eie og utvikle SRM løsning i nytt ERP system.   Vi tror rett kandidat har høyere utdannelse innen økonomi/ logistikk/matematikk/ ingeniør/ statistikk/ IT og minimum 3-5 års erfaring fra tilsvarende arbeide, gjerne fra consulting. Viktige egenskaper er å evne å jobbe selvstendig, strukturert og analytisk. Du er dyktig på innsamling og strukturering av data, samt skriftlig visualisere data funn på en klar og tydelig måte til ikke tekniske personer og ledergrupper. Erfaring med eller interesse for database uttrekk (SQL/ Power BI o.l ), samt et viderekomment nivå i Excel. Riktig kandidat bør også ha erfaring fra å lede prosjekter og implementeringsløp.   Stillingen rapporterer direkte til Direktør Innkjøp GK Norge, Christian S. Joahnsen. Stillingen har ingen direkterapporterende under seg, men har tilgang på kompetente interne ressurser og eksterne konsulenter ved behov.   Vi kan tilby: En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og meget gode faglige utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Konkurransedyktige pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordning
Oslo
Fortløpende

Rørlegger

Arbeidssted: GK Rør Innlandet   Vil du bli helten i felten? Bli rørlegger i GK! Dersom du har faglig stolthet og vil jobbe med bransjens mest fremtidsrettede teknologi, så passer du hos oss. Du vil få jobbe selvstendig i større og mindre oppdrag, og som vårt ansikt utad så det er viktig for oss at du gir en god kundeopplevelse og utfører godt teknisk arbeid. En fagarbeider hos oss er Helten i felten. Du vil bli utfordret gjennom totaltekniske problemstillinger, og vil være ansvarlig for at alle oppdrag blir gjennomført etter de krav og sikkerhetsrutiner som er fastsatt. Vi ser etter deg som er faglig interessert og vil jobbe for et bedre miljø. GK Rør Innlandet har kontorsted på Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Vågå og Haugesund, så hvis du ønsker å jobbe for et spennende selskap med utfordrende oppgaver hvor din kompatanse er verdifull, hører vi gjerne i fra deg. Arbeidsoppgaver: Service, prosjekter og vedlikehold innen rørleggerfaget Kundeansvar og engasjement Teamjobbing på avdelingen Salg av våre tjenester Ønskede kvalifikasjoner: Fagbrev/ svennebrev innen VVS faget Gode samarbeidsegenskaper Kunne arbeide selvstendig og strukturert Utadvent og serviceinnstilt Vi kan tilby: En interessant stilling i et selskap i utvikling, i et stort konsern med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordning Som ansatt i GK vil du være en ambassadør for at bedriftens verdigrunnlag ivaretas; Skikkelighet, Verdiskapning, Innovasjon og endring, Lagånd og Langsiktighet Søknader vil bli behandlet fortløpende! Vi ser frem til å høre fra deg!     
Haugesund, Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Vågå, Sel
Fortløpende

Rørlegger Bas

Vil du bli med på laget for et bedre miljø og skape noe av betydning?     GK Rør er Norges største rørentreprenør og har i dag ca 600 ansatte fordelt på 15 ulike avdelinger i hele Norge. Vi er i stadig vekst og nå trenger vi din kompetanse på våre lokasjoner på innlandet for å optimalisere drift av eksisterende anlegg og på nybygg. Hos oss vil du få spennende faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et bredt og godt fagmiljø.   GK Rør Innlandet har kontorsted på Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Vågå og Haugesund, så hvis du ønsker å jobbe for et spennende selskap med utfordrende oppgaver hvor din kompatanse er verdifull, hører vi gjerne i fra deg.   Arbeidsoppgaver:   Lede arbeidslaget med fokus på fremdrift, produksjon, vareflyt og kvalitet   Aktiv deltagelse i prosjekt- og bygge møter   Prosjektoppfølging og oppfølging av timeregistrering   Koordinering mot underleverandør   Ivareta selskapets HMS- og kvalitetsrutiner     Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:   Rørlegger Svennebrev   Faglig og bred erfaring fra rørleggerfaget   Serviceinnstilt og løsningsorientert   Gode lederegenskaper og gjennomføringsevne   Kjennskap og erfaring med økonomiske begreper   Førerkort klasse B/BE   Beherske norsk skriftlig og muntlig     Vi kan tilby:   En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi   Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter   Kurs og etterutdanning   Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring   Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold   Gode kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø    Som ansatt i GK vil du være en ambassadør for at bedriftens verdigrunnlag ivaretas;    Skikkelighet, Verdiskapning, Innovasjon og endring, Lagånd og Langsiktighet     Søknader vil bli behandlet fortløpende!     Vi ser frem til å høre fra deg!  
Haugesund, Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Vågå, Sel
Fortløpende
Vis alle

Internship

Lyst til å jobbe med energieffektivisering i dagens og fremtidens næringsbygg?

Hos oss får du jobbe med bransjens beste fagmiljø innen energieffektivisering i bygg og lage løsninger som virkelig gjør en forskjell. Vil du bli med på laget for et bedre miljø og prege fremtidens bygg? Unge medarbeidere representerer ofte nye perspektiver og kompetansepåfyll, og er derfor en viktig ressurs for GK. Hos oss vil du møte kollegaer med mye erfaring, bred kompetanse og stor lidenskap for våre fagområder. Karrieremulighetene er mange i GK og hos oss blir dyktige medarbeidere belønnet. Er du flink, får du lov! Arbeidsoppgaver vil variere på hver lokasjon.  
Antall interns
10 (flere)
Sted
Norge

Lærlinger

Lærling i GK

GK ønsker å ligge i front i bransjen, også når det gjelder fagkompetanse. Derfor har vi utviklet et lærlingprogram som har til hensikt å gjøre læretiden trygg både for lærling og instruktør. Vi mener lærlinger er en ressurs som kan tilføre oss oppdatert kunnskap og fagkompetanse! Når tar vi inn lærlinger? Vi tar inn lærlinger i mars-juni hvert år. Hvilke lærlinger søker vi? GK har til en hver tid mange lærlinger i hele landet.- GK Elektro har ca. 90 lærlinger i elektrofaget- GK Rør har ca. 70 lærlinger i rørleggerfaget- GK Inneklima har ca. 40 lærlinger i hele landet innen fagene kulde- og varmepumpe-montørfaget, automatiseringsfaget og ventilasjons- og blikkenslagerfaget- GK Sikkerhet har ca. 3 lærlinger i telekommunikasjonsmontørfaget Lærlingeprogram Det er viktig for GK at alle lærlinger blir godt ivaretatt i vår bedrift. Vi har ulike samlinger for de ulike fagene. At lærlingene får mulighet til å drøfte felles problemstillinger og knytte relasjoner med andre lærlinger i konsernet er viktig for GK. I tillegg til et faglig innhold, står holdningsskapende arbeid samt helse, miljø og sikkerhet sentralt på agendaen. Lær av de beste Våre faglige ledere og instruktører har gått igjennom et instruktørkurs før de får ansvaret for en lærling. Du kan derfor være sikker på at den veilederen du får har god kompetanse om lærlingens rettigheter og plikter i læretiden. Er du personen vi søker? Er du målbevisst, positiv og faglig engasjert ser vi frem til å høre fra deg. Søk her: http://www.gk.no/karriere/laerlinger/
Antall lærlinger
100 (200 totalt)
Sted
Norge

Fakta om GK Gruppen