<  
>  

Praksisstudier ved Helgelandssykehuset

Helse og sosialfaglige utdanninger med praksisstudier ved Helgelandssykehuset:

• Lege
• Sykepleier
• Psykolog
• Bioingeniør
• Radiograf
• Ergoterapi
• Fysioterapi
• Vernepleier
• Sosionom
• Paramedisin
• Barnevernspedagog

Bachelor- og profesjonsstudier
Helgelandssykehuset er praksisarena for studenter innen helse- og sosialfag på bachelornivå. De fleste studentene som har praksis på sykehusene studerer enten ved Nord Universitet eller Norges arktiske universitet (UiT).

Helgelandssykehusete er praksisarena for studenter i profesjonsstudiet i henholdsvis medisin og psykologi.

Masterutdanning
Helgelandssykehuset er praksisarena for studenter innen helse- og sosialfag på masternivå, blant annet innen anestesi-, barn-, kreft-, intensiv-, og operasjonssykepleie, farmasi og psykisk helse. Studentene som har praksis på sykehusene studerer ved Nord Universitet, UiT Norges arktiske universitet eller NTNU.

Videreutdanning på høyere nivå
Videreutdanningsstudenter innen helse- og sosialfag har praksis i Helgelandssykehuset blant annet innen psykisk helsearbeid og jordmor samt anestesi-, barne-, kreft-, intensiv- og operasjonssykepleie der studenten ikke fullfører master. De fleste videreutdanningsstudentene studerer ved Nord Universitet.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med internships
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Helgelandssykehuset HF
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Helgelandssykehuset HF
H
Lærlinge ved Helgelandssykehuset
Helgelandssykehuset tilbyr spennende læreplasser i et lærerikt fagmiljø. Vi har læreplasser for både helsefagarbeidere og ambulansefagarbeidere.​Stillingene som lærling i Helgelandssykehuset lyses ut årlig, som regel i månedsskiftet januar/februar med oppstart av læretid påfølgende høst. Som lærling i Helgelandssykehuset får du tildelt en eller flere veiledere. Veileder, faglig leder, fagutvikler og lærlingekoordinator vil sammen følge deg i læretiden, og i tett samarbeid med deg bidra til din faglige utvikling. Lærlinger i ambulansefaget Helgelandssykehuset har ambulanselærlinger ved alle ambulansestasjonene. Før du kan få lærlingeplass må du i tillegg til de generelle kravene, bestå en fysisk test. Lærlingetiden varer i to år. Første året jobber du bare dagtid. Veilederen din jobber turnus, men alle på ambulansestasjonen tar del i opplæringen. Det skal gjennom hele læretiden jobbes med kompetansemålene i læreplanen, i tillegg er det mange obligatorisk kurs du må gjennomføre for å jobbe i ambulansetjenesten. Du vil være med ambulansen som 3.mann på bilen. Du vil i løpet av læretiden få hospitere ved flere avdelinger inne på sykehuset. Andre året som lærling går du inn som 2. mann på bilen og du skal nå være klar for å ta større ansvar når bilen er ute på oppdrag.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Helgelandssykehuset HF