Mandag fikk barne- og familieminister Solveig Horne (FrP) overlevert en utredning om den samla støtten til barnefamilier av barnefamilieutvalget. Utvalget foreslår blant annet å innføre en likedeling av foreldrepermisjon. 9 pluss 20 uker til mor, og 20 uker til far. Det vil i så fall innebære en dobling av fars tid med barnet, fra dagens 10 uker.

 

Det er et forslag som blir hjertelig omfavnet av NHO-leder Kristin Skogen Lund, som hevder at en slik likedeling av permisjonen vil bety mye for likestillingen i Norge.

 
- Jeg er helt sikker på at lik foreldrepermisjon for mor og far vil gi mer likestilling i arbeidslivet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

 

NHO peker på at familiepolitikk er med på å danne rammer for arbeidslivet, og ofte vil være avgjørende for hvor mange kvinner som er i jobb, og dermed også hvorvidt vi får brukt kvinners kompetanse ute i bedriftene.

 

Les også: Norge svakest i Norden på talentranking 

 

- Jeg synes forslaget om likedelt foreldrepermisjon er spenstig og bra. Det burde egentlig være selvsagt i et likestilt samfunn - at både mødre og fedre får egne rettigheter til å være hjemme med barnet sitt, sier Skogen Lund.


 

Manglende likestilling rammer bedriftene

NHO påpeker at det fremdeles er en utfordring, når kvinner og menns karriereløp blir forskjellige etter at man får barn.

 

- Kvinner tar lange permisjoner, jobber deltid, og velger bort lederansvar. En slik skjevdeling betyr at bedriftene mister talenter og arbeidskraft som de har stort behov for. Med dette forslaget blir utgangspunktet likere for mødre og fedre, sier Skogen Lund, og legger til:

 

- Det er også viktig for å etablere et likestilt mønster hjemme mellom mor og far.

 

Selv om NHO-sjefen er en ivrig tilhenger av utvidet pappapermisjon, innrømmer hun at det sannsynligvis er et forslag for fremtiden, og at det trenger modningstid blant folk.

 

- Jeg ser dette som et forslag for fremtiden, som neppe blir vedtatt på landsmøtene denne våren. Men jeg mener det er en god idé, som vil modnes over tid, på samme måte som andre spørsmål har gjort tidligere.

 

 

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger