(KarriereStart.no):

Undersøkelsen er en del av den halvårlige arbeidsmarkedsrapporten PAMA, og er utført av Respons Analyse AS for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice oktober 2013. 2500 yrkesaktive ledere og ansatte over hele landet har deltatt, og omhandler den nye digitale arbeidshverdagen og hvordan det å være tilgjengelige til enhver tid kan påvirke.

Det viser seg at over 60 prosent av norske ledere enten har vært utbrent eller er i risikosonen for å kunne bli det. Blant lederne under 35 år er tallene enda mer oppsynvekkende. 70 prosent svarer her bekreftende på samme spørsmål.

Direktør i Proffice Norge, Stein Andrè Haugerud, kommenterer i en pressemelding at Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært stress som den største helsefaren i vårt århundre, og tendensen er synlig i Norge.

- Vi ser at langvarige sykmeldinger stadig øker, og sykdommer som kan relateres til stress – herunder utbrenthet – utgjør rundt 80 prosent av langtidssykmeldingene. Når en så stor del av dem som fortsatt befinner seg tidlig i sin yrkeskarriere står i fare for å falle utenfor, gir det grunn til bekymring, sier Haugerud.


Proffice-undersøkelsen bekrefter også at mange ledere presser seg selv for hardt. Hele 65 prosent sier de er så pliktoppfyllende at jobben er en belastning. Likevel skal det nevnes at 68 prosent av de kvinnelige lederne forteller at deres pliktfølelse går så langt at det blir til belastning for dem, mens tallene for de mannlige lederne ligger litt under på 63 prosent. Det er uansett åpenbart at «flink pike»-syndromet i stor grad også er gjeldende for menn.

Også her ligger det store forskjeller mellom aldersgruppene. Ledere under 45 år merker påkjenning i større grad enn de eldre. Haugerud mener yngre arbeidstakere er mer sårbare for utbrenthet fordi de ikke har den samme erfaringen og rutinene. Dette gjør dem mer utsatt for stress.

LES OGSÅ: Dårlige vaner ødelegger nattesøvnen


Haugerud tror det er for lett å ta med jobben hjem grunnet tilgjengeligheten online.

- Det viser seg at det er de som setter seg høye mål og er mest engasjerte som jobber mest. Dette kan bli en honningfelle. Det er en etablert sannhet at det er de som brenner for noe som også blir utbrent, sier Haugerud.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger