(KarriereStart):

Noen yrker virker mer belastende på vår psykiske helse enn andre. Jobber du innenfor skole, helse- og omsorgssektoren, er du mer utsatt for depresjon og andre psykiske helseplager, enn i andre yrker.
 
Det er sosialdepartementet i Sverige, som har fått den nasjonale Forsikringskassen til å kartlegge hvilke yrker som er mest preget av sykefravær, og på hvilke sykdomsgrunnlag.

I følge rapporten er det skole, helse- og omsorgssektoren som hadde flest tilfeller med ansatte som ble sykmeldt grunnet arbeidet de utførte. Dette er også den gruppen med flest ansatte i Sverige, med rundt 820 000 ansatte. I løpet av 2012 var det 430 000 ansatte med sykefravær på over 14 dager, og 96 000 var sykemeldt grunnet psykiske helseplager.

Rapporten viser at det er en klar sammenheng mellom arbeidshverdagen til den ansatte, og risiko for sykdom. Yrker med et psykososialt arbeidsmiljø - hvor mesteparten av arbeidsdagen skjer i kontakt med andre mennesker i form av omsorg gjennom helsepleie eller undervisning, kunne virke belastende på den ansattes psykiske helse over tid.  

Flesteparten av sykefraværsgrunnlagene gjelder helseproblemer i form av søvnplager, angst, depresjon eller stress. Forsikringskassen peker på et stadig økende press på produktiviteten til de ansatte, sammen med kostnadsbesparelser, som en viktig faktor til økningen.

Fra 2009 til 2012 har antall sykemeldinger i Sverige økt med fire prosent for denne sykdomsgruppen. Det forventes at tallene fra 2013 vil være enda høyere, og det svenske sosialdepartementet frykter at det kan få store innvirkninger på økonomien i landet over tid. Samtidig konkluderer Forsikringskassen med at arbeidsplassene bør ilegge mer tid på preventive tiltak og oppfølging av de ansatte i arbeidstiden for å få bukt med problemet.

Ikke ulikt fra Norge, er psykiske helseplager den vanligste grunnen til sykemelding blant kvinner i Sverige, og den nest største grunnen til sykemelding blant menn.

I rapporten kommer det frem at det er 28 prosent høyere risiko for kvinner å sykmelde seg med en psykisk diagnose, enn for menn. Risikoen er størst i aldersgruppen 30 – 49 år, og spesielt for de med barn i familien mellom 3 – 12 år. Når det gjelder diagnoser som stress, utmattelse og angst, var det 37 prosent flere kvinner enn menn som ble sykmeldt.


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger