<  
>  
Anine Katrin Mitkina-Dahl
Identitet verifisert med BankID
Anine Mitkina-Dahl Norge
For tiden tilgjengelig
Følg Send melding
Heisann! Jeg er en veldig åpen, ikke-dømmende, reflektert, ærlig person, som er engasjert i å hjelpe andre til å nå sitt høyeste potensiale. Jeg er spesielt interessert i å gå i dybden på vanskelige temaer som sorg og ulike krisesituasjoner. Kan tilby hjelp i Moss, men også online eller på tlf. Jeg har høy og lang utdannelse innenfor spesialpedagogikk med fordypning i psykososiale vansker, samfunnsvitenskap, religion og livssyn, psykologi, veiledning og coaching. - Jeg tilbyr blant annet: * Veiledning/Coaching (eksempel; karriere, studier, sorg, kriser) * Norskundervisning på A1/A2 nivå, med vekt på de som har psykososiale vansker. * Veiledning/rådgivning innenfor bærekraftig utvikling, sosial innovasjon og organisasjonsutvikling. * Oversettelse fra norsk til engelsk eller andre veien Ta gjerne kontakt med meg på mail! Håper å høre fra deg :) Les mer
  • Del eller anbefal:
  • Antall tjenester 6
  • Pris fra NOK 150 / time
  • Arbeidssteder 3
Tilgjengelighet
Svarte datoer er ledige
Aktuelle arbeidssteder
Meldingen ble ikke sendt
Skriv en anbefaling av Anine Katrin Mitkina-Dahl
Hjelperguiden er basert på porteføljer, profiler og anbefalinger slik at oppdragsgivere får en trygghet basert på andres erfaringer. Dersom du har jobbet med Anine Katrin Mitkina-Dahl, har du anledning til å gi en anbefaling. Du kan når som helst oppdatere eller endre anbefalingen.
Gi din anbefaling nå!
1 prosjekt

Mine Prosjekter

Individuelt forskningsprosjekt. Masteroppgaven ble skrevet på engelsk. Jeg dro alene ned til Alicante område for å gjøre dybdeintervjuer på profesjonelle ansatte ved 2 Sjømannskirker om hvordan de møter behovene til nordmenn, i en krisetid med Covid-19.
Administrativ ledelse / organisering
Ledelse
Samfunnsvitenskap
Organisasjonspsykologi
Religionsforståelse
Organisasjon
Krisehandtering
Vis prosjekt
Min CV
ARBEIDSERFARING
nov 2019 Nåværende Freelancer, Mitkina Consulting
Frilans, Heltid / deltid Hjemmekontor / remote
   
nov 2018 apr 2019 IKT-supportmedarbeider/Konsulent, IT People4you Bemanning og Atea
Prosjekt / Engasjement, Heltid Oslo

Som Account Manager var jeg ansvarlig for forvaltningen av salg og forholdet til samarbeidspartnere og kunder. Rollen omhandlet; teamwork, service, veiledning, rådgivning, kommunikasjon på både norsk og engelsk, feilsøking og problemløsning. Arbeidet særlig med; CRM- system, Netsuite og Oracle. Jobbet ellers som IT-konsulent på DnB Bjørvika med Office 365, software, infrastruktur, installasjon og feilsøking.

   
nov 2017 jul 2018 Spesialpedagog/kontaktlærer, Oslo Voksenopplæring Skullerud
Vikariat, Deltid Oslo
Jobbet ved spesialundervisning som spesialpedagog/kontaktlærer. Undervisning av deltakere med spesielt psykiatriske, psykososiale- og spesifikke lærevansker i nivå fra A1-B2. Undervisning i; norsk, samfunnsfag, engelsk, matte/økonomi, IKT, helse, arbeidsrettet trening og drama.
   
nov 2017 jun 2018 Pedagog/Spesialpedagog/Fagarbeider, Pedagogisk Vikarsentral (PVS)
Vikariat, Deltid Oslo, Viken
Fast tilkallingsvikar som Pedagogisk fagarbeider/pedagog/spesialpedagogisk arbeid i Pedagogisk Vikarsentral, Oslo. Jobben innebærer arbeidsroller som; eksamensvakt på vgs., pedagogisk/spesialpedagogisk arbeid i barnehager og skoler.
   
nov 2017 Messemedarbeider/Servicemedarbeider, VikarPartner
Ekstrahjelp, Heltid Lillestrøm
Oppdrag gjennom Vikarpartner på Tannlegekongressen, messen i Lillestrøm. Arbeidsoppgavene bestod i å hjelpe, yte service og være veiviser for besøkende. En del arbeid med registrering, på Delegia registreringssystem
   
mar 2017 jun 2017 Fagpedagog, Pedagogisk fagsenter, Bydel St.Hanshaugen
Prosjekt / Engasjement, Heltid Oslo
Spesialpedagogisk arbeid med barnehagebarn med spesielle behov, i sær autisme. Jobben består av mye samarbeid med ulike instanser, evalueringer, planer, mål og møtevirksomhet. 100 % arbeidsstilling.
   
jan 2015 jun 2015 Støttepedagog, Pedagogisk fagsenter Bydel Gamle Oslo
Prosjekt / Engasjement, Vikariat, Deltid Oslo
Støttepedagog for barn med spesielle behov og vansker i barnehager. Arbeidet som støttepedagog innebar praktisk arbeid ute og inne med barn og kollegaer, møtervirksomhet med samarbeidspartnere, samt å skrive planer og rapporter i tråd med sakkyndige vurderinger fra PPT.
   
sep 2013 feb 2015 Pedagogisk fagarbeider, Pedagogisk VikarSentral Oslo
Vikariat, Deltid Oslo
Jobben innebar arbeidsroller som eksamensvakt på vgs. i Oslo og på grunnskoler fra 1-4.trinn, gjerne med spesialpedagogiske oppgaver.
   
feb 2014 mar 2014 Veileder, St.Olav katolske domkirkemenighet
Prosjekt / Engasjement, Lærling, Annet, Deltid Oslo
Veileder ved St.Olav katolske domkirkemenighet i Oslo, hvor jeg har hatt min veiledningspraksis, som del av veiledningspedagogikk 1 og 2 ved Folkeuniversitetet, Oslo. Arbeidsrollen min har vært å være veileder for lærere og assistenter ved norskopplæringen gjennom å ha både en til en og gruppeveiledning. Veiledningens mål har vært å fremme den enkeltes og gruppens utviklingspotensiale
   
des 2013 mar 2014 Spesiallærer, norsk- og samfunnskunnskapslærer, assistent og veileder, St.Olav katolske domkirkemenighet
Lærling, Annet, Deltid Oslo
Arbeidsrolle som spesiallærer, lærer og veileder ved norskundervisningen for fremmedspråklige. Undervisningen på norskundervisningen var organisert på frivillig basis og konsentrerte seg på nyankomne innvandrere og fokus på å lette integreringen i lokalsamfunnet. Samarbeidet var gjennom NAV Intro, Caritas Norge og flere foredragsholdere.
   
okt 2013 nov 2013 Servicemedarbeider, VikarPartner
Vikariat, Heltid Lillestrøm
Oppdrag gjennom Vikarpartner som servicemedarbeider på Norges varemesse, Lillestrøm. Som servicemedarbeider hadde jeg som oppgave å yte service og være behjelpelig for alle gjestene på den store tannlegekongressen.
   
aug 2012 jul 2013 Pedagogisk medarbeider, Reddiken Kanvas-barnehage
Vikariat, Heltid / deltid Bærum
Årsvikariat som pedagogisk medarbeider ved Reddiken Kanvas-barnehage, Lommedalen, Bærum. Pedagogisk medarbeider for barn fra 1-6 år. Barnehagen hadde stort miljøfokus, og er miljøsertifisert med Miljøfyrtårn. Nærvær (lavt sykefravær) var også svært viktig for barnehagen, personalgruppen hadde i gjennomsnitt nærvær på ca 95 % hver måned.
   
okt 2012 jan 2013 Pedagogisk medarbeider, Manpower
Vikariat, Ekstrahjelp, Deltid Bærum
Tilkallingsvikar ved Manpower Sandvika, Bærum. Oppdrag i private og kommunale barnehager, som pedagogisk medarbeider i Bærum kommune.
   
okt 2006 jul 2007 Omsorgsmedarbeider/Pleiemedarbeider, Ytre Vågsbygd sone
Vikariat, Ekstrahjelp, Deltid Kristiansand
Tilkallingsvikar ved Ytre Vågsbygd omsorgstjeneste, Ternevig sykehjem, Kristiansand. Arbeidsrollen min var å gi omsorg og pleie syke og demente beboere.
   
feb 2007 jul 2007 Omsorgsmedarbeider/Pleiemedarbeider, Kvadraturen Øst omsorgstjenester
Vikariat, Ekstrahjelp, Deltid Kristiansand
Tilkallingsvikar ved Kvadraturen Øst Omsorgstjeneste, Elvegata Omsorgssenter, Kristiansand. Jobben min var å gi omsorg og pleie eldre og syke beboere.
   
mai 2006 aug 2006 Omsorgsmedarbeider/Pleiemedarbeider, Karrestad sykehjem
Sommerjobb / sesongjobb, Deltid Halden
Sommervikar på Karrestad sykehjem, Halden. Jobbet på en spesialavdeling som var tilrettelagt syke og demente eldre mennesker. Arbeidsoppgavene innebar omsorg og pleie av beboerne.
   
sep 2005 feb 2006 Telefonselger, DRS Direct Response Services AS
Prosjekt / Engasjement, Deltid Oslo
Telefonselger i callcenteret Direct Response Service AS, Oslo. Utgående telefonsalg og markedsføring av abonnement på kvinnemagasiner, og skadeforsikring.
   
UTDANNING
aug 2020 des 2022 International Master`s Degree in Community Development, Social Innovation and Value-based Leadership, Diakonhjemmet Høgskole
Master of Science  Oslo 

Global trends increasingly affect local societies. Both individual citizens and local actors in civil society, religious organizations, churches, welfare, and health services have to adjust to new frameworks and situations of constant change.
Starting from the UN sustainable development goals, this master's programme in Community Development and Social Innovation offers a platform for learning about co-operation and leading for change.

- Jeg dro 2 mnd til Spania alene fra januar til mars 2022, for å gjøre forskning til min masteroppgave om Sjømannskirken i Albir-Villajoysa og Torrevieja, hvor jeg gjorde dybdeintervju på de profesjonelle ansatte om hvordan de møtte lokale nordmenns ulike behov.
Hovedfordypninger innen masterstudie var;

¤ Sosial innovasjon/entreprenørskap/gründervirksomhet innenfor samfunnets nåværende utfordringer, for å finne løsninger. Skrev gruppeoppgave, samt individuell oppgave om Humanitas, en nederlandsk virksomhet som tar for seg utfordringer rundt boliger, hvor de praktiserer Intergenereational living, hvor yngre studenter som trenger mer arbeidserfaring, sosial kontakt og bosted kan bo på sykehjemmet mot å jobbe noen timer pr mnd. Samtidig får de eldre mer sosial interaksjon, generasjonene kan lære ulike ferdigheter av hverandre, samt at det letter arbeidet til helsefagarbeiderne. Link : https://www.humanitasdeventer.nl/

¤ Samfunnsutvikling lokalt og internasjonalt; Var gruppeleder og skrev gruppeoppgave om samfunnsutviklingen på Mortensrud i Oslo, et område med dårlig rykte, men stort potensiale. Oppgavene innebar kartlegging, intervjuer av lokale innbyggere og presentasjon av deres utviklingspotensiale.
Skrev også individuell oppgave om krisehåndtering og konfliktområder rundt Gaza, om hvordan de lokale innbyggerne kunne bidra og medvirke til ressursbasert arbeid som kunne påvirke positivt på mikro og makro nivå for særlig de sårbare og vanskeligstilte barn og ungdom, som positive tiltak til fritidsaktiviteter som skateboard rampe, rulleskøytebane, ulike spill, dans, kunst og håndtverk.
Link til eksempel: https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/unrwa-creates-fun-recreational-trips-vulnerable-children-gaza

Karakternivå: Bestått
   
sep 2019 jan 2020 Bærekraftig utvikling og utdanningsledelse/Nature, Ecology and Sustainability, Rudolf Steinerhøyskolen
Mastergrad (annen)  Oslo 

Fokus er på å oppnå relevant forskningskompetanse, som gjør det mulig for studenter å undersøke selvvalgte utdanningsaspekter av natur, økologi og bærekraft. Etter en grundig introduksjon til relevante teori og forskningsmetoder, går studentene på egen forskningsreise og gjør sitt individuelle mastergradsprosjekt. Med en fast jording i dagens forskning og tenkning på betydningen av natur, økologi og bærekraft i utdanning, bygger våre studenter selvvalgt kompetanse i utvalgte emner. Masterstudiet; Natur, økologi og bærekraft gir videre formelle kvalifikasjoner og kompetanse på disse spesifikke områdene, samt motivasjon og personlig utvikling. - Deltid over 3 år med krav om relevant jobb ved siden av. Studiet er samlingsbasert,

Karakternivå: Bestått
   
jun 2019 Kurs i Individual Placement and Support, NAV
Annet  Oslo 
Individual Placement and Support (IPS) og er en svært systematisk måte å jobbe på for å oppnå ordinært arbeid for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
2 dagers kurs uten karakterer
   
sep 2014 mai 2016 Spesialpedagogikk med fordypning i sosiale og emosjonelle vansker i barnehage, skole og samfunn, Høgskolen i Østfold
Annet  Drammen 
Studiet legger vekt på bevisstgjøring av egne holdninger og ulike perspektiv på fagfeltet. Visjonen om en inkluderende opplæring for alle står sentralt. Disse temaene inngår: - sosiale og emosjonelle vansker i barnehage, skole og samfunn i teori og praksis - sosial kompetanse - sosiale nettverk og nettverksbygging - barnevern og psykiatri forskning på sosiale og emosjonelle vansker/effektive skoler - klasseledelse - evidensbaserte metoder - rådgivning, veiledning og innovasjon -spesialpedagogikkens idegrunnlag og historiske utviklingslinjer, samfunnsmessig kontekst og utdanningspolitiske reformer - atferds- og lærevansker på nevrobiologisk grunnlag
Karakternivå: Topp 20%
Ved oppgaveskriving, observasjon i praksis, planer, rapporter, og avsluttende eksamen i skriftlig og muntlig oppnådde jeg resultatet; B. (60 Studiepoeng).
   
apr 2015 Kurs i opplæring i naturlige situasjoner, Kapellveien Habiliteringssenter
Annet  Oslo 
Innholdet i kurset bestod av å tilrettelegge for opplæring av tidlig språk og samspill i naturlige situasjoner gjennom dagen til førskolebarn med spesielle behov.
Diplom/Kursbevis
   
sep 2013 jun 2014 VEILEDNING OG COACHING videre- og etterutdanning (Medisin, helse- og sosialfag), Høgskolen i Nord Trøndelag
Annet  Oslo 
Deltidsstudie over 2 semester. (30 studiepoeng). Folkeuniversitetet Oslo, i samarbeid med Høyskolen i Nord-Trønderlag. Hadde praksis i barnehager og ved norskundervisning for innvandrere hvor jeg veiledet personalet.
Karakternivå: Topp 20%
Veiledning og coaching studiet innbar mye praktisk og teoretisk arbeid. Etter innleveringer, praksis, oppgaver og endelig eksamen ble mitt endelig resultat; B.
   
mar 2013 Intensivkurs i spesialpedagogikk, Folkeuniversitetet
Fagskole  Drammen 
Kurset lærte oss emner innen; integrering, funksjonshemminger, atferdsproblemer, sosiale og emosjonelle vansker, AD/HD og Tourette syndrom, sansevansker, språk, lese- og skrivevansker.
Diplom/Kursbevis
   
nov 2011 feb 2012 Kurs i kostveiledning m/ fordypning i mat, nytelse og nærvær, Atwork skolen i København
Fagskole  Danmark 
Fokuset med kurset var på den følelsesmessige betydningen av mat. Hvordan en kan arbeide, gi rådgivning og veiledning for å gi den enkelte økt bevissthet for å få sunne spisevaner, avstressing og livskvalitet til følge.
Diplom/Kursbevis
   
feb 2011 sep 2011 Master i pedagogikk , Københavns Universitet
Mastergrad (annen)  Danmark 
Valgfritt modul i Master i pedagogikk på 15 ECTS/sp. Jeg begynte ved masterutdanningen, men forstod tidlig at dette ikke var noe for meg og ønsket å flytte tilbake til Norge. Derfor valgte jeg kun å gjøre ferdig dette enkeltemne før jeg avsluttet studiet.
Karakternivå: Topp 30%
Skrev en hjemmeoppgave som del av valgfritt emne, resultatet av oppgaven ble karakteren C.
   
aug 2007 jun 2011 ÅPNE EMNER SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG bachelor (Samfunnsfag og psykologifag), NTNU
Bachelor  Trondheim 
Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk på NTNU, Trondheim. Med utenlandsopphold/delstudier ved Københavns Universitet, Danmark
180 studiepoeng
   
Annen erfaring
jun 2018 des 2021 Varamedlem i hovedstyret, Holistisk forbund
Hjemmekontor / remote, Norge, Oslo

Holistisk forbund arbeider for å fremme særlig bærekraftige løsninger for å ta vare på mennesker, dyr og naturen. Holisme betyr helhet, og handler om at alt henger sammen. Vi jobber for et større fellesskap og åpenhet. Tanken er at vi alle har et felles individuelt og kollektivt ansvar for helheten i samfunnet.

   
des 2020 des 2021 Gruppeleder, Internations.com
Hjemmekontor / remote, Utlandet, Oslo

Leder av gruppen: Helse og Velvære Oslo. Fra januar 2021 var vi 261 medlemmer fra 69 land til 285 medlemmer fra 76 land i desember 2021.
Ansvarlig for gruppeplattform, arrangementer, og aktiviteter knyttet til Helse og Velvære i Oslo, den digitale plattformen, og det fysiske i Oslo-området.

   
mar 2016 aug 2017 Varamedlem i hovedstyret, Kosmologisk Livstro
Hjemmekontor / remote, Norge, Asker

Kosmologisk Livstro (KL) kan ses i likhet med Holistisk forbund, ved at en har en helhetlig tankegang og livssyn til livet og verden, som bygger på forståelsen av at alt henger sammen. Og at alle har et felles individuelt og kollektivt ansvar for helheten. Forskjellen ligger mest i at KL har et større fokus på kosmos og naturen i tillegg.

   
okt 2013 okt 2015 Frivillig arbeid , Voksne for barn
Oslo
Arbeidsoppgavene mine som frivillig bestod av å bidra til at barn og unge i Norge skal få en oppvekst som er preget av trygghet og omsorg. Som talsperson får man opplæring og veiledning til å at barn og unge får god hjelp og støtte ved behov, samt mulighet til å delta på samfunnets ulike arenaer. Gjennomførte også kurs i "Psykologisk førstehjelp", som er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser, av barnepsykolog Solfrid Raknes.
   
jul 2013 Frivillig arbeid med elefanter , Kilroy Travels
Thailand
I samarbeid med KT reiste jeg alene til Thailand for å jobbe som frivillig med elefanter i et naturreservat. Oppgavene bestod i å mating, rydding og vasking.
   
okt 2011 mar 2012 Frivillig arbeid med vanskjøtte dyr, Dyreværnet Rødovre, København
Danmark
Jeg jobbet som frivillig med dyr på senteret. Arbeidsoppgavene bestod i omsorg, mating og lufting.
   
Språk
Dansk Middels Flytende Nei
Engelsk Middels Middels Nei
Norsk Flytende Flytende Ja
Svensk Middels Middels Nei
       
Ferdigheter og kompetanser
Øvrig
Spesialpedagogikk
Voksenpedagogikk
Webutvikling, IT og programmering
Digitalisering
Kommunikasjon, tekst og PR
Kundekommunikasjon
Sosiale medier
Livsstil og trening
Kostholdsveiledning
Treningsveiledning
Ledelse og organisasjonsutvikling
HR-arbeid
Organisasjonscoaching
Teamcoaching / Gruppecoaching
Veiledning, coaching og mentoring
Livscoaching
Karriereveiledning
Personlig coaching
Studieteknikk- og læring
Adferdsendring
Salg og markedsføring
Kundeservice
Kundebehandling
Forretningsområde (IT)
Call Center (IT)
Programvare/verktøy (IT)
Citrix (IT)
MS Internet Explorer (IT)
Microsoft Outlook (IT)
Microsoft Word (IT)
Omsorg og pleie
Eldreomsorg
Helsefagarbeid
Sosiale ferdigheter og kompetanser Min utdannelse i spesialpedagogikk med fordypning i psykososiale vansker på masternivå, fokuserte mye på videreutvikling av sosiale ferdigheter. I likhet med dette har spesielt veiledningsutdannelsen min også videreutviklet mine egne sosiale ferdigheter og kompetanse i møte med andre, samtidig som jeg kan gi råd og veiledning til andre.
Organisatoriske ferdigheter og kompetanser Jeg har fått høy kompetanse gjennom mitt masterstudie i Community Development, Social Innovation and Value-based Leadership på VID Oslo innen nasjonal og internasjonal organisasjonsutvikling, spesielt innenfor sosial bærekraft.
IT-ferdigheter og kompetanser E-vision, It`s Learning, GAT, Citrix og Office 365, Delegia registreringssystem, Netsuite, Oracle.
   
Annen info
Interesser
Turer i naturen
Trening
Dyr
Frivillig arbeid
Helse, livsstil og velvære
Kulturarrangementer
Reiser