(KarriereStart.no):

Når arbeidsgivere ser etter gode kandidater til en ledig stilling, ser de ikke kun på harde ferdigheter som utdanning og arbeidserfaring, og heller ikke kun på myke ferdigheter som personlighet, holdninger og sosiale egenskaper. En god jobbkandidat har en passelig kombinasjon av harde og myke ferdigheter.

 

I utgangspunktet kan du se på CV-en som en reklameplakat for de harde ferdighetene dine, mens selve søknaden skal være et salgspitch for de myke ferdighetene dine, i tillegg til blant annet motivasjonen for å søke. Dette skillet er imidlertid ikke absolutt, og det skader ikke å vie et lite avsnitt på CV-en til hobbyer og interesser, slik at arbeidsgiveren får et innblikk i hvem du er, hvilke verdier du har og hva som vekker interessen din.

 

– En god CV skal si noe om din formelle og din uformelle kompetanse; den skal gi et godt bilde av hvem du er og hva du kan, sier karriereveileder Mette Ljungquist Marstrander, veileder i Karrierehuset, om hvordan man utformer en god CV.


 

Her er noen tips til hva du kan føre opp, hva du bør utelate og hvordan det skal gjøres:

 

LES OGSÅ: Disse ferdigehetene hører ikke hjemme på CV-en

 

Hvilken nytteverdi har det?

Selv om hobbyer og interesser kan ha god nytteverdi på CV-en, er det ikke først og fremst dette som er hovedgrunnen til at du får jobben. Hensikten med å ta det med er heller å tilføre «det lille ekstra» som kan vippe deg i riktig retning dersom du allerede er en interessant kandidat.

 

Det kan være spesielt hensiktsmessig for nyutdannede, eller andre som av ulike grunner har lite arbeidserfaring, og for de som søker på jobber som er nært knyttet til hobbyene eller interessene sine.

 

Det kan være mindre hensiktsmessig å inkludere dersom CV-en din allerede er lang, og du ønsker å korte ned. En CV bør nemlig ikke strekke seg over flere sider.

 

– CV-en skal helst være på én side, men den kan overskride dette om det er nødvendig. Det viktigste er av den er strukturert og oversiktlig, slik av vi kjapt kan lese den, sier hodejeger Trine Lise Jagge i et intervju med KarriereStart.


 

Du bør også droppe dette punktet hvis du ikke har noen spesielle hobbyer eller fritidsinteresser, og dermed ikke vet hva du skal skrive.

 

Det skal også nevnes at dette, i likhet med bruk av bilde på CV-en, er en subjektiv sak. Noen arbeidsgivere vil mene at dette er ekstremt relevant, mens noen vil stille seg mer nøytrale til denne informasjonen. Det er imidlertid lite sannsynlig at noen vil tolke det negativt, så lenge du følger rådene om relevans og omfang som vi skal komme tilbake til senere i denne artikkelen.

 

LES OGSÅ: Bytte bransje? Slik overfører du kompetansen din i søknad og CV

 

Hva er relevant å ta med?

Hobbyer og interesser kan selvfølgelig være så mangt, og mange av oss driver med mer enn én ting på fritiden. Men det er ikke dermed sagt at man skal føre opp alt sammen på CV-en. Her gjelder det å være selektiv med hva man inkluderer.

 

Interesser som trening, sport, dans, musikk, teater og friluftsliv er helt innenfor – sånn generelt. Men har du noen interesser som kan knytes opp mot den aktuelle stillingen? Det trenger ikke nødvendigvis være en direkte sammenheng, men kanskje noe som demonstrerer visse egenskaper som kan overføres til den aktuelle stillingen.

 

– Det er veldig viktig at du også tar med verv. Har du hatt verv i en studentforening, eller jobbet frivillig, så skal du liste det under verv, anbefaler hodejeger Trine Lise Jagge.

 

Her er noen eksempler på hobbyer og interesser som kan inkluderes, med en forklaring på hvorfor:

 • Koding og programmering: Viser direkte overførbar erfaring hvis du søker jobb innen teknologi og IT.
 • Blogging: Viser erfaring med tekst og publisering. Relevant for mange yrker, men særlig for journalister og tekstforfattere.
 • Sport og annen trening: Viser at du er skikket til aktive jobber med fysisk belastning. Veier også positivt uavhengig av type stilling, da trening kan føre til mindre sykdom og færre belastningsskader.
 • Verv (for eksempel i en studentforening): Viser at du er initiativrik, ambisiøs og engasjert. Hvis vervet innebar ledelse eller ansvar for spesifikke områder, bør dette også vektlegges.
 • Sjakk/strategiske spill: Viser at du har gode analytiske og strategiske evner.
 • Teater/skuespill: Til salgsrelaterte jobber kan skuespillererfaring være nyttig i prosessen med å komme i «selger-modus». Viser også at du både er kreativ og vant med å snakke foran forsamlinger.
 • Trener for et idrettslag: Viser at du har erfaring med å lede og motivere.
 • Dataspill: Viser evne til samarbeid, planlegging, kommunikasjon og å jobbe målrettet.

 

Sistnevnte punkt kan kanskje være overraskende for noen. Men forskning tyder faktisk på at dataspilling kan knyttes til bedre skoleresultater, gi unge mennesker overbevisende sosiale, kognitive og følelsesmessige erfaringer, og kan potensielt øke mental helse og velvære. Du kan lese mer om dette her.


 

SE VIDEO: Hvordan skrive en CV som blir lagt merke til

 

Det som bør utelates

Som nevnt i forrige avsnitt, er det mange hobbyer som kan knyttes opp mot egenskaper som trengs til ulike stillinger – enten direkte eller indirekte. Men det vil ikke si at absolutt alle hobbyer er relevante å nevne, så lenge man er kreativ nok i begrunnelsen. Om du liker å veve tepper eller sy gardiner, vil det neppe fortelle arbeidsgiveren noe nyttig dersom du søker på en stilling som skipsmegler eller advokat. Om det gjeder en stilling som veileder på et aktivitetssenter, ville det derimot vært mer hensiktsmessig. Med andre ord; bruk skjønn og sunn fornuft når du vurderer hvilke hobbyer som skal inkluderes på CV-en. 

 

Dersom man er aktiv i religiøst- eller politisk arbeid på fritiden, må du selv avveie om dette er noe du ønsker å trekke frem. På den ene siden kan dette telle svært positivt i arbeidsgiverens øyne, av mange ulike grunner, men det kan også telle negativt. Selv om hverken religiøs- eller politisk tilhørighet ville vært en dealbreaker for de fleste av oss, er det en grunn til at Diskrimineringslovens paragraf 7 sier at spørsmål om søkerens religiøse eller kulturelle ståsted ikke hører hjemme i ansettelsesprosesser. Man risikerer nemlig at arbeidsgiveren selv har sterke meninger om temaet, og dermed (bevisst eller ubevisst) velger å gå videre til neste søker. Du kan lese mer om hva arbedsgivere ikke har lov til å spørre om i jobbintervjuet her

 

LES OGSÅ: Jobbsøknaden som får deg videre til intervju

 

Hvor og hvordan skal det føres opp?

Selv om hobbyer og interesser kan telle positivt, er det ikke dette som er mest avgjørende for om du får jobben. Derfor bør det heller ikke få hovedfokuset, og helst plasseres mot slutten av CV-en din.

 

CV-en bør starte med arbeidserfaringen din, i motsatt kronologisk rekkefølge, etterfulgt av utdanning. Etter dette kan du eventuelt føre opp et avsnitt for kurs eller annen kompetansehevende erfaring. Og helt til sist: hobbyer og interesser.

 

Her er et eksempel på hvordan hobbyer og interesser kan føres opp på CV-en: 

 

HOBBYER OG INTERESSER

 • Aktiv blogger på min egen blogg, «eksempel.blogg.no». Her skriver og publiserer jeg artikler innen mange tema knyttet til sport, særlig fotball, crossfit og skisport. Jeg bruker også dette som et plattform til å selge annonseplass til ulike aktører innen idrett, helse og ernæring. 
 • I studietiden (2012-2016) organiserte jeg en rekke fotballturneringer mellom studentidrettslag i Oslo-regionen. Dette inkluderte regnskap, booking av deltakere og idrettsanlegg, innsalg overfor sponsorer, samt drift og vedlikehold av turneringens egen nettside.  
 • Jeg er også svært interessert i koding og programmering, og har utviklet en egen app som gir oversikt over tilbud innen crossfit-miljøet i Oslo. Denne kunnskapen vil jeg gjerne bruke i stillingen jeg søker hos dere i «eksempel på bedrift».

 

Hvis du bruker en CV-mal med en annen utforming enn dette, kan du tilpasse deretter.

 

Lykke til!

 

LES OGSÅ: Slik skal internships og praksis føres opp på CV-en

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger