(KarriereStart.no):

Har du planer om å søke jobb eller studieplass utenfor Norges landegrenser?

Da kan det være lurt å skaffe seg Europass, som blant annet består av en standardisert CV og et språkpass for alle landene i Europa slik at du lett kan formidle hvilken kompetanse du sitter på, og hvordan du behersker forskjellige språk.

- Det er en fordel å bruke CVen når man skal ut, siden den blir gjenkjent. Hensikten er at man skal ha en mest mulig lik forståelse av kompetanse og utdanning. I Norge har vi en måte å beskrive kunnskap på, mens i Frankrike har de en annen, forteller rådgiver ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Kjersti Skjervheim.

Fem dokumenter

Europass består i alt av fem ulike dokumenter for som skal gjøre ferdighetene og kompetansen du har opparbeidet deg enkel å forstå i Europa.

- I tillegg til CVen og språkpasset tilbys vitnemåltillegg, fagbeskrivelse og et mobilitetsdokument. Mens vitnemålstillegget og fagbeskrivelsen er en beskrivelse av innholdet i henholdsvis en høyere grads utdanning og et fagbrev, er mobilitetsdokumentet en dokumentasjon på hva man har lært om du reiser på et læreopphold i utlandet, sier hun videre.

Mens du selv fyller ut CVen og språkpasset er det  utdanningsinstitusjonen du har studert ved som utsteder de andre dokumentene.

- Vi anbefaler alle som skal jobbe eller studere i Europa om å legge ved CV-en og språkpasset,og supplerer med de andre dokumentene etter utdanningsbakgrunn, sier Skjervheim videre.

CVen lager du selv på SIU eller Europass sine nettsider.  Du velger først hvilket språk CVen din skal være på i en meny øverst til høyre på siden. Der kan du velge mellom de fleste europeiske språkene. Deretter fyller du ut informasjon om utdanning, erfaring, kompetanse og personlige opplysninger.Hvor godt behersker du språket?

Når det gjelder språkpasset fyller du ut dokumentet på nettet, og skriver inn de språkene du behersker. Du må da vurdere hvor godt du behersker språket når du snakker, leser, hører og  skriver. Du må velge mellom seks nivåer

Matrisene beskriver ulike nivåer og ferdigheter innenfor de enkelte språket. Alt fra at du kan ha en inngåendesamtale med en som har språket som morsmål til at du behersker å kjøpe kaffe eller aviser. Dette er utviklet av Europarådet, og fungerer slik at man får lik forståelse for hvilket nivå man behersker språket, sier  Skjervheim videre.

Språkpasset kan du også få som applikasjon på din Iphone.

HER KAN DU LASTE NED EUROPASS-CV
 

LES OGSÅ: Jobbsøkerskolen del 2 - CV

Kan brukes innad i Norge

Europassdokumentene har vært tilgjengelig i Norge siden 2005, og det har blitt en suksess.

- Siden starten til nå har det blitt lastet opp mellom 10 og 15 millioner Europass CVer. Finanskrisen har blant annet gjort det mer vanlig å reise ut for å få seg jobb, påpeker hun.

Det er også mulig å bruke Europass selv om du skal søke jobb i Norge, det kan også brukes hvis du skal søke jobb eller skoleplass også utenfor Europa.

- Det er en fin CV-mal, den ser veldig ordentlig ut i motsetning til mange hjemmesnekra CVer. forskning at kreative hjemmesnekra CV-er ofte havner nederst i søknadsbunken. Mange liker den standardiserte CV-en og bruker den også om de skal søke jobb i Norge.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger