<  
>  

Hydros Lærlingprogram

Hydro tilbyr læreplass innen en rekke fagområder
Om lærlingordningen

En fagutdanning hos oss gir deg praktisk og teoretisk kunnskap i et stort, dynamisk og internasjonalt selskap.

Hydro er en av Norges største lærebedrifter med ca. 200 lærlinger inne til enhver tid. Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium - fremtidens metall.

Hvorfor velge Hydro?
For å gjøre deg i stand til å avlegge fagprøve og bli fagoperatør, vil du som lærling få en individuell utviklingsplan og oppfølgingssamtaler som er tilpasset ditt læreløp. Vi tilbyr også våre lærlinger kurs og sertifikater som er tilpasset den enkeltes opplæringsplan. Vårt mål er å gi våre lærlinger fast jobb etter læretiden, og derfor vil lærlinger som har tatt fagbrev stille langt fremme i køen når ledige stillinger skal besettes. 

Hva kan du forvente deg?

Vi tilbyr læreplasser på tvers av våre forretningsområder og lokasjoner i Norge. Noen av hovedelementene i læreprogrammet er:

 • 18 - 30 måneder
 • Praktisk arbeid kombinert med teoretisk forståelse – veksle mellom læring og verdiskapning 
 • Grundig introduksjonsprogram og oppfølging
 • Individuell utviklingsplan tilpasset dine kompetansemål og fremdrift 
 • Tilbud om kurs og sertifikater tilpasset din opplæringsplan
 • Tett oppfølging av veileder og faglig leder


Hvem ser vi etter?

Vi ser etter motiverte elever med følgende kvalifikasjoner:

 • VG1 og VG2 i samsvar med fagets læreplaner  
 • Tilfredsstillende karakterer i alle fag  
 • Lite fravær i skoletiden  
 • God orden og oppførsel i skoletiden
 • Førerkort for bil innen 31/12 året man fyller 18 år eller senest 3 mnd. etter fylte 18  
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner


Vi tilbyr læreplass innen følgende fagretninger:

 • Automatiseringsfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Yrkessjåførfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Laboratoriefaget
 • Logistikkfaget

Hvordan blir du lærling?
Du kan søke læreplass ved alle våre verk i Norge. Vi har smelteverk, valseverk og kraftverk. Antall ledige læreplasser og fag kan variere fra år til år. Dette finner du mer informasjon om i utlysningen.

Vi lyser ut læreplasser i perioden januar til mars på våre hjemmesider under «Ledige stillinger», på Facebook og i lokalaviser. Oppstart for nye lærlinger er i månedsskiftet august/september. Stillingsutlysningene viser hvilke fag vi tilbyr ved våre forskjellige verk. Det er viktig at du leser utlysningen godt og legger ved kompetansebevis/vitnemål og eventuelle attester i søknaden din. Det er kun mulig å søke på stillinger elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søknader per e-post blir ikke vurdert.

Etter søknadsfristens utløp inviteres aktuelle kandidater til intervju og helsekontroll

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Hydro
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Kontaktpersoner
Team Lead People Resourcing
Les mer om muligheter hos Hydro
logo
Graduates
Graduate Programmet vårt er den perfekte start for en karriere hos oss – og en inngangsport inn i en spennende verden av aluminium og energi. Hvorfor Hydro?Vi jobber med aluminium, «fremtidens metall». Som ung i Hydro vil du ta del i en verden av spennende muligheter for innovasjon og utvikling. Vi er involvert i aktiviteter i mer enn 40 land på alle kontinenter, og kan derfor tilby deg mange spennende muligheter og mulige karriereveier innenfor ulike forretningsområder og lokasjoner. Som en del av vårt verdifulle, globale nettverk vil du ha en kontinuerlig læringskurve. Vi er stolte over å representere så mange karrieremuligheter for nyutdannede. Hvem ser vi etter?Som Graduate i Hydro bør du ha: En master- eller doktorgrad med gode akademiske resultater Maks to års arbeidserfaring etter fullført utdanning Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter Deltidsjobber og / eller frivillige engasjement er en fordel Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydros daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og handlinger. Hva kan du forvente? Som nyutdannet i Hydro vil du gå inn i en fast stilling og ta del i vårt Graduate Onboarding Program. Programmet er designet for å utruste deg med kompetansen som trengs for å lykkes og trives i stillingen, og er det første skrittet mot en langsiktige karriere og fremtidige muligheter hos oss.  Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår i et internasjonalt arbeidsmiljø med spennende utfordringer, samarbeid og rom for å påvirke gjennom en fleksibel og mangfoldig arbeidsdag. Som ung i Hydro vil du også være en del av «Hydro Young Professionals» (HYP). Gjennom nettverket får du muligheten til å delta på flere sosiale og faglige arrangementer, og gir deg anledning til å bygge et verdifullt nettverk på tvers av Hydros forretningsområder og avdelinger. Om graduateprogrammet Fast stilling 1 års onboardingprogram Grundig introduksjon og oppfølging Internasjonale samlinger, samt lokal opplæring og konferanser Mulighet for rotasjon, normalt innenfor eget område / verk Dedikert buddy / mentor gjennom hele programmet Fellesprogram med alle Hydro graduates 4 samlinger fordelt på et år Sosiale arrangementer Nettverksbygging på tvers av Hydros lokasjoner
logo
Internship i Hydro
Med et internship i Hydro får du en unik mulighet til å utforske og lære mer om den studieretningen du har valgt. Du vil tilegne deg verdifull erfaring og få muligheten til å jobbe med reelle arbeidsoppgaver og utfordringer med støtte fra erfarne kolleger. Som intern hos oss vil du få mulighet til å delta i et fellesprogram med alle Hydro interns slik at du kan lære mer om vår virksomhet og tilegne deg tverrfaglig kunnskap. Alt i alt forventer og ønsker vi at du skal få en morsom opplevelse gjennom sommeren. Hvem ser vi etter? Som Intern hos oss bør du ha: Gode akademiske resultater 1-2 år igjen av utdanningen din (3. eller 4. års student) Teknisk, økonomisk eller administrativ bakgrunn Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter Deltidsjobber og / eller frivillige engasjement er en fordel Om programmet 8 uker (juni til august) Teori til praksis Reelle oppgaver og utfordringer Dedikert buddy Smaken av en potensiell karriere med oss Fellesprogram med alle Hydro interns To-dagers introduksjonsprogram Verksbesøk Sosiale arrangementer Caseoppgave Avsluttende arrangement
Om Hydro

Vi er et globalt selskap som består av ambisiøse og dyktige medarbeidere som utfordrer og belønner hverandre. Som vår kollega får du muligheter til og ansvar for å utvikle dine ferdigheter. Vi setter klare forventninger som oppmuntrer til kontinuerlig prestasjonsforbedring, innovasjon og en sterk konkurranseevne.     

I Hydro ser vi etter personer som er ivrige etter å lære og arbeide sammen for å nå felles mål. Det er viktig for oss at nyansatte følger Hydros etiske retningslinjer og etterlever våre kjerneverdier som er Omtanke, Mot og Samarbeid. Hvis du velger å arbeide hos oss, kommer vi til å gjøre vårt beste for å oppfylle dine behov. Er du klar for utfordringen?

Hvem vi er

Med virksomhet over hele verden dekker vi hele verdikjeden for aluminium. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, i alt fra å utvinne råmaterialer til å utvikle bærekraftige aluminiumløsninger for fremtiden.

Vi er et fullt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle kontinenter. Vi er til stede i alle markedssegmenter for aluminium, med salgs- og handelsaktiviteter i hele verdikjeden, der vi betjener flere enn 30 000 kunder.

Vårt mål er å skape et mer bærekraftig samfunn ved å utvikle naturressurser til produkter og løsninger på innovative og effektive måter.

Bli kjent med livet i Hydro, og skap din karriere med oss. 
Vår viktigste ressurs er vår samlede hjernekraft. Den beste løsningen for å skape innovasjon og utvikle smarte aluminiumløsninger for fremtiden, er å la eksperter møtes og arbeide sammen. Vårt mål er at vi skal bringe frem det beste i hverandre og skape varige verdier gjennom samarbeid og partnerskap. 

Vi er globale, men finnes sannsynligvis nær deg 
Hydro er et stort industriselskap. Vi tilbyr et bredt spekter av stillinger på våre mange anlegg og produksjonsenheter i Nord- og Sør-Amerika, Asia og Europa. Du kan også skape deg en karriere innen IT, forretningsutvikling, salg, regnskap, økonomi, juss, HR, markedsføring og kommunikasjon på våre salgskontorer og vårt hovedkontor i Oslo. I Hydro blir du en del av en større historie. En historie formet av deg. 

Som en av oss får du mulighet til å arbeide med et sterkt team av dyktige kolleger, som alltid samarbeider for å utfylle, støtte og utvikle hverandre. Vi tilbyr utviklingsmuligheter, konkurransedyktige lønninger, helsetjenester og velferdspakker.  

Vi er en løsningsorientert organisasjon som setter kunden først, og verdsetter høyt at folk har evne til å utvikle seg, endre seg, tilpasse seg og levere. 

En historie om kreativitet, velstand og respekt 
Innovativ og bærekraftig bearbeiding av naturressurser er kjernen i Hydro. Det hele begynte i 1905 med den første vellykkede bruken av vannkraft til å trekke ut nitrogen fra luften. Produksjon av mineralsk gjødsel ville sikre nok mat for den voksende befolkningen. I dag utvinner og foredler vi våre egne råmaterialer, produserer vår egen fornybare energi, produserer primæraluminium basert på vår egen teknologi og utvikler avanserte og bærekraftige aluminiumløsninger. Vi gjenvinner også mer og mer for å bringe så mye som mulig av det uendelig gjenvinnbare metallet aluminium tilbake i kretsløpet.  

Vår historie har alltid handlet om å produsere nyttige produkter som verden trenger, om menneskelig kreativitet og driftighet for å temme det som naturen har å tilby, om evnen til å se muligheter og forstå begrensninger. Vår historie er preget av en vital kraft av mennesker som bryr seg om hverandre og verden rundt dem. 

Den viktige balansen mellom arbeid og fritid 
Vi kompromisser aldri med sikkerheten til våre ansatte. Vi mener også at det er svært viktig å ha et godt liv utenom arbeidet. For å gjøre det mulig å kombinere en vellykket karriere med en sunn livsstil tilbyr vi en rekke fordeler for våre ansatte. Det gjør vi f.eks. ved å gi mulighet til fleksible arbeidsmåter. Dessuten tilbyr vi flere rekreasjonsmuligheter og sosiale aktiviteter for at våre medarbeidere skal føle seg energiske, inspirerte og tilfredse. 

Hvorfor Hydro?

Med oss er du en del av en større historie. En historie formet av deg. Hvis du søker internasjonale muligheter og profesjonell utvikling og ønsker å være en del av et vennlig og inkluderende team, bør du vurdere å søke på en stilling hos oss.

Hydro er et selskap med global rekkevidde – og lokal tilstedeværelse. Vi er involvert i aktiviteter i mer enn 40 land, på alle kontinenter. Det gjør at vi kan tilby deg mange spennende muligheter og karriereveier innenfor de ulike forretningsområdene, fagfeltene og lokasjonene. Som en del av vårt verdifulle, globale Hydro-nettverk kan du opprettholde en kontinuerlig læringskurve. 

Globale muligheter 
Det finnes få selskaper som kan sammenlignes med Hydro, selv i en internasjonal kontekst. Vi arbeider i hele verdikjeden for aluminium, fremtidens metall. Som en del av vårt team får du spennende muligheter til læring og utvikling. Hvis du er interessert i førstehåndskunnskap om hvordan det er å arbeide i et stort, vellykket selskap med en stolt historie og en lovende fremtid, bør du vurdere å bli en del av Hydro-familien! 

En karriere i Hydro er en spennende mulighet for deg til å arbeide i utlandet i kortere eller lengre perioder. Vi har en betydelig internasjonal tilstedeværelse i mer enn 40 land rundt om i verden, og vi er alltid på jakt etter folk med en global innstilling og evne til å utveksle ideer over landegrensene. 

Vi er med andre ord avhengige av å ha medarbeidere med ulike bakgrunner, kompetanser og tenkemåter for å kunne forme vår historie som et innovativt og bærekraftig selskap.