Ønsker dere søknad på norsk eller engelsk?

- Det er opp til studenten å vurdere selv, men generelt bør søknaden skrives på det språket annonsen er.

Er norskkunnskap et absolutt krav?

- Det avhenger av stillingen. I de fleste stillinger på hovedkontoret i Oslo er det ikke nødvendig å snakke norsk. I produksjonsstillinger ute på verk er det imidlertid viktig å ha en god forståelse for norsk av sikkerhetsmessige hensyn.

Jeg er interessert i å skrive masteroppgave for Hydro. Hvem kan jeg kontakte? 

- For tiden får studenter som deltar i Hydros internshipprogram mulighet til å skrive masteroppgave dersom studentene og Hydro har sammenfallende behov/ønske om problemstillinger. Utover dette har vi dessverre ikke kapasitet til å følge opp forespørsler om masteroppgaver med mindre man har en konkret kontaktperson hos oss.

Jeg er interessert i Graduatestillingene deres, men har bare en bachelor. Er det fortsatt mulig å søke?

- Nei. Graduatestillingene er hovedsakelig for masterstudenter.

Jeg går i første/andre-klasse, men er interessert i å jobbe for Hydro. Hvilke muligheter har jeg da?

- Da kan sommerjobb være aktuelt. Vi legger ut alle utlyste stillinger under «Ledige stillinger», inkludert sommerjobber som blir lagt ut før jul. De fleste sommerjobbene er ute på våre anlegg. Dette er operativt arbeid, der det kreves at du må være minst 18 år for å søke. For siste nytt om sommerjobb i Hydro kan du også følge oss på Facebook. Husk at vi bare vurderer søknader som blir sendt til vårt nettbaserte søknadsskjema.

Jeg har lyst til å søke internship-stilling hos dere, men ser at flere av stillingene er på verk langt unna mitt hjemsted. Vil dere være behjelpelig med å finne bolig til meg?

- Ja. Hydro vil stille bolig til disposisjon for de som får tilbud om internship ute på våre anlegg (med unntak av Holmestrand & Oslo).

Jeg er interessert i å søke en graduatestilling i Hydro, men har allerede flere år med arbeidserfaring mellom bachelor-og mastergrad. Kan jeg fortsatt søke?

- Ja, men maks 2 års arbeidserfaring.

Kan jeg søke på stillinger for nyutdannede eller internship i andre land enn Norge?

Ja, det kan du.

Jeg er interessert i flere av internshipstillingene til Hydro. Er det mulig å søke på flere enn en?

- Ja, det kan du. Skriv gjerne hvilken stilling du helst ønsker.

Jeg er interessert i internship-stillingene i Hydro, men har allerede booket ferie en uke i juli. Vil det være mulighet for ferie i løpet av de 8 ukene?

- Ja, dette avtales individuelt mellom deg og leder. Du må imidlertid være tilgjengelig på fellesprogrammene.

Jeg har lyst til å søke en internshipstilling hos dere, men lurer litt på hvordan jeg skal formulere søknadsteksten min. Har dere noen tips til meg?

- I søknadsteksten bør du skrive mest om din motivasjon for stillingen og for Hydro som selskap/arbeidsplass. Andre tips til innhold er:

  1. Dine utenomfaglige aktiviteter.
  2. Dine planer/ønsker etter endt studie.
  3. Hvordan du dekker kvalifikasjonene i utlysningsteksten.
  4. Hva kan du bidra med faglig og sosialt.

Ca. en halv til en hel A4-side er tilstrekkelig som søknadsbrev.

Hva legger dere vekt på i utvelgelsen av Interns og Graduates?

- Det er flere ting, men her er kanskje de viktigste:

  1. Karakterer (Ca. B i snitt)
  2. Motivasjon for stillingen spesielt og Hydro generelt
  3. Fagkombinasjon din knyttet til stillingene vi har (match)
  4. Engasjement utenom skolen (jobb, idrett, evt. studentverv)
  5. Stillingsspesifikke krav/kvalifikasjoner

Jeg ønsker en karriere/jobb i Hydro, men finner ingen Graduatestillinger som er relevante for meg. Hvilke muligheter har jeg da?

- Det legges stadig ut relevant informasjon og stillinger på våre hjemmesider, som også er relevante for nyutdannede. Du kan også følge oss på Facebook og LinkedIn.

Hva forventes av meg som intern i Hydro?

- Det forventes at du engasjerer deg, at du tar initiativ, at du spør om hjelp/støtte ved behov (men også at du kan jobbe selvstendig og strukturert), at du er faglig interessert, at du - sist men ikke minst - deltar aktivt og er imøtekommende og vennlig mot de rundt deg.