I Hydro utgjør vi et stort og dynamisk selskap av arbeidsomme og dyktige medarbeidere som utfordrer og belønner hverandre. Som vår kollega får du både mulighet til og ansvar for å utvikle deg selv. Vi hjelper og oppmuntrer hverandre til å bli bedre, være innovative og hele tiden styrke selskapet vårt.

Hvem ser vi etter?

Kunne du tenke deg å jobbe for Hydro? Ta en titt på kriteriene vi ser etter hos våre ansatte. Kjenner du deg igjen, er det stor sannsynlighet for at du passer godt sammen oss.

Du jobber godt i sammensatte team

Vi er et internasjonalt selskap med en bred og mangfoldig arbeidsstyrke. Et av våre aller viktigste krav er å kunne jobbe sammen med andre på en åpen og inkluderende måte, både med hensyn til erfaring, alder, kjønn og faglig og kulturell bakgrunn. Mangfoldet er en av de viktigste grunnene til at vi kan jobbe "The Hydro Way".

Du har mot til å ta utfordringer og kalkulert risiko

For oss er en god medarbeider en som tar individuelle beslutninger og er villig til å påta seg utfordrende oppgaver. Derfor må du tørre å møte utfordringer og ta en kalkulert risiko i jobben din.  

Du er målrettet

I Hydro må du jobbe for å nå egne mål, teamets mål, enhetens mål og selskapets mål. Du må kunne definere et felles mål sammen med andre, og holde kursen for å nå dem. Vi vet at flere perspektiver er bedre enn bare ett, og at det å lære av andres erfaringer også er en viktig egenskap for å få det beste resultatet.

Du har et ønske om å lære, og ambisjoner om å lede

Vi er på jakt etter deg som alltid vil lære noe nytt. Like viktig er det at du kan inspirere og motivere andre gjennom gode og konstruktive tilbakemeldinger. Dette er måten vi skaper et arbeidsmiljø på bakgrunn av samarbeid og respekt, og som fremmer kreativitet og innovasjon.

Du har relevant erfaring, energi og entusiasme

Er du god til å lytte, dele og samarbeide? I Hydro utveksler vi relevant kunnskap og erfaring både innenfor og på tvers av den etablerte organisasjonsstrukturen. For oss er det også viktig at du har mye energi og entusiasme i arbeidet du gjør.