Kombinasjonen gjør Hydro til det eneste globale selskapet i aluminiumindustrien som er fullintegrert på tvers av både verdikjede og markeder. Dette gir Hydro en unik styrke på teknologi, FoU, innovasjon og produktutvikling, i tillegg til et enestående tilbud av produkter og tjenester til fordel for sine mer enn 30.000 kunder over hele verden.

Det gir også Hydro evne og frihet til å utvide sin virksomhet i de meste attraktive områdene i aluminiumindustrien, og til å fortsette å utvikle bærekraftige løsninger for framtidens lavkarbonsamfunn.

– Dagen i dag markerer starten på et spennende kapittel som ledende aktør i den globale aluminiumindustrien, med full integrasjon fra bauksitt til sluttbrukerprodukter, og med et optimalt utgangspunkt for videre vekst og valgmuligheter, innovasjon og produktutvikling, og bærekraft og ansvarlighet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Sapa blir et nytt forretningsområde i Hydro med navnet Extruded Solutions, og vil ledes av Egil Hogna. Hydro vil konsolidere Sapas regnskapstall i sitt konsernregnskap med virkning fra 2. oktober 2017. Samtidig vil Hydro avslutte rapporteringen av Sapa etter egenkapitalmetoden.


Sapa ble etablert i 2013 som et 50/50 joint venture mellom Orkla og Hydro, og er en meget suksessfull leverandør av aluminiumsløsninger og verdens største ekstruderingsselskap. Sapa opererer innenfor forretningsområdene Extrusion Europe, Extrusion North America, Precision Tubing og Building Systems, har 22 400 ansatte og er til stede i om lag 40 land.

Avtalt selskapsverdi for 100 prosent av Sapa er 27 milliarder kroner. Den foreløpige kjøpesummen for aksjene, justert for netto gjeld og normalisert arbeidskapital, er 11,86 milliarder kroner og ble betalt kontant til Orkla i dag. Det vil foretas en sedvanlig justering av kjøpesummen etter gjennomføring av transaksjonen, basert på balansen på gjennomføringstidspunktet.Transaksjonen er innledningsvis finansiert gjennom kontantposisjoner og trekk på Hydros kredittfasilitet. Deler av finansieringen vil senere erstattes med utstedelse av obligasjoner.

LES OGSÅ: Hvordan bli en god ansatt: 10 viktige bud


Etter at transaksjonen er gjennomført, vil Hydro være et globalt, integrert aluminiumselskap med produksjon, markedsføring og handelsaktiviteter i hele verdikjeden fra bauksitt, alumina og energi til framstilling av primærmetall, valsede produkter og ekstruderte produkter, samt resirkulering. Med base i Norge, har selskapet omlag 35.000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 40 land på alle kontinenter.

Med utgangspunkt i mer enn 100 års produksjon av fornybar energi, teknologiutvikling og nyskapende samarbeid, tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener, og til samfunnet vi er en del av.

LES OGSÅ: Research før jobbintervjuet

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger