<  
>  
Internship

Trainee / Internship - Advokatfirmaet Hjort

Praktikantordningen er en viktig kilde for rekruttering av nye advokatfullmektiger

  • Antall internships
    1
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Om internshipet

Praktikantordningen er en viktig kilde for rekruttering av nye advokatfullmektiger. Vi ser på ordningen som en fin måte for oss til å bli kjent med fremtidige medarbeidere, samtidig som våre nye medarbeidere er trygge på oss.

Praktikantoppholdene er normalt av 4 – 5 ukers varighet rullerende gjennom året (med unntak av juli). Vi tror det er en fordel om studenten har avlagt minimum 2. avdeling før vedkommende arbeider som studentpraktikant, og normalt setter vi det som en forutsetning. De fleste praktikantene er på slutten av studiet (1-2 år igjen).

Vi legger opp til at studentpraktikantens arbeid skal være sammenlignbart med arbeidsdagen til nyutdannende fullmektiger. Praktikanten vil derfor få i oppgave å bistå med utredning av konkrete rettslige spørsmål, bistå under den skriftlige saksforberedelsen for domstolene samt utarbeide og gjennomgå avtaler. Det legges også opp til at praktikantene skal få være med under hovedforhandlingen i rettssaker, og det tilstrebes at praktikanten skal få være med på forberedelsen av sivile saker eller straffesaker som vedkommende deretter får overvære, noe vi har erfart at mange av våre studentpraktikanter har satt spesielt stor pris på. Gjennom firmaets betydelige oppdragstilfang innenfor strafferetten og personretten, får de aller fleste anledning til å være med under hovedforhandlingen.

Studentpraktikatene får også anledning til å delta på lunsjmøter m.v. i firmaets faggrupper, hvor det holdes faglig relevante foredrag fra både interne og eksterne foredragsholdere. Studentene inviteres også til å delta på firmaets sosiale arrangementer som arrangeres under dette praktikantoppholdet.

Fakta

Antall internships Tiltredelse
1 Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Internship / praksisplass: Jus
Fagområde Bransje
Jus Advokattjenester / Prosedyre

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Fakta om Advokatfirmaet Hjort