<  
>  
Internship

ASPLAN VIAK-PROGRAMMET - Asplan Viak

Et tilbud til 5. års-studenter ved Institutt for bygg, anlegg og transport og Institutt for byform og planlegging, NTNU.

Om internshipet

HVEM ER VI?
Asplan Viak er med sin store faglige bredde et unikt rådgivermiljø. Asplan Viak eies av en stiftelse med formål å utvikle selskapet og medarbeiderne.

ASPLAN VIAK TILBYR

 • Sommerjobb
 • Prosjektoppgave (9. semester)
 • Masteroppgave
 • Mulighet for ansettelse etter endt utdanning

SOMMERJOBB
Vi kan tilby sommerjobb i 4-6 uker sommeren mellom 4. og 5. årstrinn ved et av våre større kontorer. Arbeidsoppgavene vil være knyttet opp mot pågående oppdrag innenfor aktuelle fagtema. Forberedelse til prosjekt-/masteroppgaven kan være en del av sommerjobben.

PROSJEKTOPPGAVEN
Vi kan tilby oppgaver og veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven skal primært gjennomføres ved NTNU. Vi kan tilby et stipend for å dekke reiseutgifter og andre utlegg i forbindelse med arbeidet. Tema for oppgaven kan være innenfor en av de seks fagområdene som er listet opp på neste side.

MASTEROPPGAVEN
Vi tilbyr kontorplass, spennende tema og veiledning for gjennomføring av masteroppgaven. Både oppgaver som går i dybden innenfor et av de nevnte temaene (spesialisering), eller oppgaver som dekker flere tema/fagområder (faglig bredere oppgaver) kan være aktuelt. Vi kan tilby et stipend på kr. 32.000,- i forbindelse med masteroppgaven for å dekke reiseutgifter og andre
utlegg i forbindelse med arbeidet.

HVEM ER DU SOM KAN SØKE PÅ ASPLAN VIAK-PROGRAMMET?
Vi søker etter studenter som er faglig nysgjerrig, engasjert og selvstendig innenfor følgende tema/fagområder:

 • Trafikkplanlegging
 • Transportplanlegging
 • Vegplanlegging/-prosjektering
 • Jernbaneplanlegging/-prosjektering
 • Samordnet areal- og transportplanlegging
 • Arealplanlegging

HVORDAN SØKE PÅ ASPLAN VIAK-PROGRAMMET?
Vi regner med å få inn mange gode søknader! For å plukke ut de beste kandidatene til programmet, ber vi om at følgende punkt belyses i søknaden:

 • Beskrivelse av din motivasjon for å søke på Asplan Viak-programmet
 • Fagomåder/tema du kan tenke deg prosjektoppgave/masteroppgave innenfor
 • Hva slags type oppgaver du er mest interessert i (spesialiserte eller bredde)
 • Karakterutskrifter fra videregående skole og NTNU/ annen høyere utdanning i tillegg til relevante attester
 • Referanser

For å søke på programmet gå inn på vår hjemmeside www.asplanviak.no
Velg fanen Jobb hos oss. Klikk på Asplan Viak-programmet for å sende din søknad.

Fakta

Antall internships Tiltredelse
5 Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Internship / praksisplass: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur
Fagområde Bransjer
Teknologi og ingeniørfag Bygg / Anlegg / Entreprenør Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.