<  
>  
Internship

Jus-trainee / Internship - BA-HR Advokatfirma

Vi legger stor vekt på at den enkelte trainee skal få et lærerikt opphold med relevante arbeidsoppgaver og god oppfølging fra våre erfarne advokater.

  • Antall internships
    30 (ca. per år)
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Om internshipet

Vi har til enhver tid 2-3 studenter som jobber som traineer. Hver trainee er normalt hos oss i en periode på seks uker. Vi legger stor vekt på at den enkelte trainee skal få et lærerikt opphold med relevante arbeidsoppgaver og god oppfølging fra våre erfarne advokater. Traineeordningen gir den enkelte student mulighet til å bli kjent med oss og oppleve hvordan det er å være en del av vårt fellesskap, samtidig som vi får mulighet til å bli bedre kjent med den enkelte student.

Traineeordningen er også en viktig rekrutteringskilde for nye fullmektiger. Flere av dagens fullmektiger og øvrige advokater har jobbet hos oss som trainee, selv om dette selvfølgelig ikke er noen forutsetning for å få jobb i BA-HR. Du bør normalt være godt i gang med 3. avdeling / 3. studieår før du søker stilling som trainee. Vi mottar søknader året rundt, men det er en fordel å være tidlig ute da det ofte kan gå minst 6 måneder fra en søker og til en begynner å arbeide.

Fakta

Antall internships Tiltredelse
30 (ca. per år) Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Internship / praksisplass: Jus
Fagområde Bransjer
Jus Advokattjenester / Prosedyre Juridisk rådgivning

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Internett : www.bahr.no

Fakta om BA-HR Advokatfirma