<  
>  
Internship

Summer of Code - Capgemini Norge

Kunnskapstørst? Vil du eksperimentere med ny teknologi og metodikk? Vil du utvikle programvare? Liker du å jobbe i team? Trenger du sommerjobb?

Om internshipet

Summer of Code har et sterkt fokus på arbeidsmetoder, og har sine røtter i det som kalles Software Craftsmanship. Dette tilsier at programvareutvikling er et håndverk som krever et bevisst forhold til utvikling av kunnskap og ferdigheter. Vi er avhengig av disse ferdighetene for å kunne lage programvare som kan håndtere de raskt skiftende forutsetninger vi møter i dagens samfunn. Samtidig som vi fokuserer på at prosjektet leverer et produkt som har nytteverdi, er det også like viktig at vi benytter og lærer prosjektgruppen teknikker og holdninger som gjør at de kan levere kvalitet i framtidige utviklingsarbeid. Vi skal levere “clean code that works.”

Tidligere år har vi hatt flere positive erfaringer med Summer of Code:

  • Summer of Code jobber gjerne distribuert, noe som krever at prosjektgruppen benytter seg av video- og telekonferanser samt sosiale medier. Vår erfaring er at det fungerer å jobbe smidig og distribuert, og at dette gir arbeidet en ekstra dimensjon.
  • Vi benytter aktuelle teknologier som har høy etterspørsel i markedet, og utforsker også morgendagens teknologier.
  • Mentorer fra Capgemini fungerer både som prosjektdeltagere og veiledere.

Tilbakemeldinger fra studenter som har deltatt på Summer of Code viser at vi tilbyr en pakke som viser at programvareutvikling er gøy!

Vi tilbyr

  • Konkurransedyktige betingelser, en forsmak på hverdagen som teknisk konsulent i Capgemini, og garanterer en lærerik opplevelse. Vi har jobbmuligheter i Oslo og Trondheim
  • Første uke er en kurs og bli-kjent uke i Oslo. Resten av jobben utføres i hovedsak på den lokasjonen man har søkt på.
  • Ferie kan avtales individuelt i arbeidsperioden

 

 

Fakta

Antall internships Tiltredelse
1 Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Internship / praksisplass: Informasjonsteknologi og informatikk
Fagområde Bransje
Informasjonsteknologi/Data Konsulenttjenester: IT

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Ved søknad: vennligst legg din CV samt vitnemål og attester.

Ønsker du å vite mer

Kontakt Ann-Kristin Skollerud Søberg; telefon 907 44 060.

Fakta om Capgemini Norge