<  
>  
Internship

Sommerjobber - Det norske oljeselskap

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen.

Om internshipet

Hver høst utlyser Det norske et antall sommerjobber. Denne ordning er rettet mot unge som har påbegynt relevant høyere utdanning. Med relevant menes høyere utdanning som har faglig relevans for vår virksomhet.  Etter en utvelgelsesprosess, får de aktuelle tilbud om åtte ukers sommerjobb.

Som ny sommerstudent får alle en introduksjonsdag, der de blir kjent med andre sommerstudenter og de får innsikt i hvordan det er å jobbe i Det norske.

Fakta

Antall internships Tiltredelse
15 Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Internship / praksisplass: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur
Fagområde Bransje
Teknologi og ingeniørfag Olje / Gass / Energi / Kraft

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.