Internship

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen - Finansdepartementet

Juridisk seksjon i Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker.

 • Antall interns
  5 (flere)
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Om internshipet

Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. Det er høy grad av samarbeid mellom seksjonene. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Seksjonene utarbeider blant annet regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, finansiering, forsikring, pensjon, betalingsformidling, børs og verdipapirhandel, eiendomsmegling, regnskap og revisjon. Seksjonene deltar også i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål som for eksempel EØS-arbeid. Seksjonene ivaretar videre Finansdepartementets ansvar som overordnet organ for Finanstilsynet og håndterer spørsmål om forholdet til Norges Bank etter sentralbankloven.

Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene og få arbeide med en eller flere saker innenfor seksjonens ansvarsområder, utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte.

Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et godt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet.

Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater.

Søknader vurderes løpende. Søknadsfrist for praktikantopphold vårsemesteret er 1. november, og søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai.

Lønn i lønnstrinn 35 (brutto ca. kr 28 300 per måned).

Fakta

Antall interns Tiltredelse
5 (flere) Etter avtale
Arbeidserfaring Utdanningsnivå
Ikke oppgitt Bachelorgrad eller tilsvarende Mastergrad eller høyere
Arbeidssted Yrke
Internship / praksisplass: Jus
Fagområde Bransje
Jus Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Søknadsinformasjon ?

Søknadsfrist for praktikantopphold vårsemesteret er 1. november, og søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai.

Dersom du har spørsmål til ordningen kan du kontakte: Eyvinn R. Helgevold, tlf. 22 24 41 99, e-post: Eyvinn-Rudjord.Helgevold@fin.dep.no.

 

Kontaktperson

img
Malene C W Fjeller Rådgiver

Rekrutteringskalender

 • APR 28
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 01
  2017
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / PraktikanterLes brosjyre på www.jobbifin.dep.no.