<  
>  
Internship

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen - Finansdepartementet

Juridisk seksjon i Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker.

 • Antall internships
  2 (4)
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Bli kjent med Finansdepartementet

Om internshipet

Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. Det er høy grad av samarbeid mellom seksjonene. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Seksjonene utarbeider blant annet regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, finansiering, forsikring, pensjon, betalingsformidling, børs og verdipapirhandel, eiendomsmegling, regnskap og revisjon. Seksjonene deltar også i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål som for eksempel EØS-arbeid. Seksjonene ivaretar videre Finansdepartementets ansvar som overordnet organ for Finanstilsynet og håndterer spørsmål om forholdet til Norges Bank etter sentralbankloven.

Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene og få arbeide med en eller flere saker innenfor seksjonens ansvarsområder, utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte.

Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et godt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet.

Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater.

Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).

Fakta

Antall internships Tiltredelse
2 (4) Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Internship / praksisplass: Jus
Fagområde Bransje
Jus Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Utlysning kommer hvert halvår. Følg med på våre hjemmesider www.jobbifin.dep.no.

Dersom du har spørsmål til ordningen kan du kontakte: Erik Styren, tlf. 22 24 45 25, e-post erik.styren@fin.dep.no

 

Kontaktperson

Seniorrådgiver

Rekrutteringskalender

 • SEP 30
  2021
  5 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 01
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger
Internship / PraktikanterLes brosjyre på www.jobbifin.dep.no.