Internship

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen - Finansdepartementet

Juridisk seksjon i Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker.

 • Antall interns
  2 (4)
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Bli kjent med Finansdepartementet

Om internshipet

Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. Det er høy grad av samarbeid mellom seksjonene. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Seksjonene utarbeider blant annet regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, finansiering, forsikring, pensjon, betalingsformidling, børs og verdipapirhandel, eiendomsmegling, regnskap og revisjon. Seksjonene deltar også i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål som for eksempel EØS-arbeid. Seksjonene ivaretar videre Finansdepartementets ansvar som overordnet organ for Finanstilsynet og håndterer spørsmål om forholdet til Norges Bank etter sentralbankloven.

Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene og få arbeide med en eller flere saker innenfor seksjonens ansvarsområder, utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte.

Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et godt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet.

Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater.

Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).

Fakta

Antall interns Tiltredelse
2 (4) Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Internship / praksisplass: Jus
Fagområde Bransje
Jus Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Søknadsinformasjon ?

Utlysning kommer hvert halvår. Følg med på våre hjemmesider www.jobbifin.dep.no.

Dersom du har spørsmål til ordningen kan du kontakte: Erik Styren, tlf. 22 24 45 25, e-post erik.styren@fin.dep.no

 

Aktuelle utlysninger nå!

 • Som praktikant i Skattelovavdelingen vil du være tilknyttet en av avdelingens fem fagseksjoner og jobbe med faglig krevende oppgaver tett på politisk ledelse. Hos oss vil du arbeide med utredning av juridiske problemstillinger, utforming av lover og forskrifter og faglig bistand til politisk ledelse på lik linje med avdelingens øvrige ansatte. Skattelovavdelingen er et av Norges fremste fagmiljøer for skatt og avgift. Et opphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Skattelovavdelingen, utvikle seg faglig og få innblikk i politiske beslutningsprosesser.  
  12.04.2019
  Oslo
 • Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Seksjonene utarbeider blant annet regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, finansiering, forsikring, pensjon, betalingsformidling, børs og verdipapirhandel, eiendomsmegling, regnskap og revisjon. Seksjonene deltar også i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål, herunder EØS-arbeidet på finansmarkedsområdet. Seksjonene ivaretar videre Finansdepartementets ansvar som overordnet organ for Finanstilsynet og håndterer spørsmål om forholdet til Norges Bank etter sentralbankloven. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte. Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et unikt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet. Finansmarkedsavdelingen tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter. Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater. Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).
  12.04.2019
  Oslo

Kontaktperson

Seniorrådgiver

Rekrutteringskalender

 • MAR 29
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
6 ledige stillinger
Internship / PraktikanterLes brosjyre på www.jobbifin.dep.no.