Internship

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen - Finansdepartementet

Skattelovavdelingen i Finansdepartementet tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med fire til seks ukers varighet.

  • Antall interns
    1 (3)
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Bli kjent med Finansdepartementet

Om internshipet

Skattelovavdelingen i Finansdepartementet tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter. Praktikanten får tildelt fadder og blir tilknyttet en av avdelingens fagseksjoner.  

Som praktikant i Skattelovavdelingen vil du få oppgaver innenfor flere av avdelingens ansvarsområder. Arbeidsoppgavene vil bestå i å utrede ulike juridiske problemstillinger. Det vil også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte.

Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling og ha gode eksamensresultater, men trenger ikke å ha spesiell kjennskap til skatte- og avgiftsrett.

Et opphold hos oss vil gi innblikk i samspillet mellom jus og politikk på skatteområdet og innsikt i forholdet mellom Storting og regjering. Samtidig får du anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på skatt og avgift.

Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto). 


 

Fakta

Antall interns Tiltredelse
1 (3) Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Internship / praksisplass: Jus
Fagområde Bransje
Jus Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Søknadsinformasjon ?

Utlysning kommer hvert halvår. Følg med på våre hjemmesider www.jobbifin.dep.no.

Dersom du har spørsmål til praktikantordningen i Skattelovavdelingen, kan du kontakte: rådgiver Sara H. Øiestad, tlf. 22 24 42 72, e-post:Sara-Hjelle.Oiestad@fin.dep.no

Kontaktperson

img
Malene C W Fjeller Rådgiver

Bilder

Flere muligheter
2 ledige stillinger
Internship / PraktikanterLes brosjyre på www.jobbifin.dep.no.