<  
>  
Internship

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen - Finansdepartementet

Skattelovavdelingen i Finansdepartementet tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med fire til seks ukers varighet.

 • Antall internships
  2 (4)
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Bli kjent med Finansdepartementet

Om internshipet

Vil du se hvordan lover lages og politikk settes ut i livet?

Som praktikant i Skattelovavdelingen vil du være tilknyttet en av avdelingens fem fagseksjoner og jobbe med faglig krevende oppgaver tett på politisk ledelse. Hos oss vil du arbeide med utredning av juridiske problemstillinger, utforming av lover og forskrifter og faglig bistand til politisk ledelse på lik linje med avdelingens øvrige ansatte.

Skattelovavdelingen er et av Norges fremste fagmiljøer for skatt og avgift. Et opphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Skattelovavdelingen, utvikle seg faglig og få innblikk i politiske beslutningsprosesser.  

Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater. Kjennskap til skatte- og avgiftsrett er en fordel, men ikke et krav. Det ansettes to praktikanter hvert semester. Praktikantoppholdet varer i fire til seks uker, og avlønnes med om lag 30 000 kroner per måned (brutto).


 

Fakta

Antall internships Tiltredelse
2 (4) Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Internship / praksisplass: Jus
Fagområde Bransje
Jus Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Utlysning kommer hvert halvår. Følg med på våre hjemmesider www.jobbifin.dep.no.

Dersom du har spørsmål til praktikantordningen i Skattelovavdelingen, kan du kontakte: rådgiver Sara H. Øiestad, tlf. 22 24 42 72, e-post:Sara-Hjelle.Oiestad@fin.dep.no

Kontaktperson

Seniorrådgiver

Rekrutteringskalender

 • OKT 18
  2021
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 24
  2021
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger
Internship / PraktikanterLes brosjyre på www.jobbifin.dep.no.