Internship

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen - Finansdepartementet

Skattelovavdelingen i Finansdepartementet tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med fire til seks ukers varighet.

  • Antall interns
    5 (flere)
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Bli kjent med Finansdepartementet

Om internshipet

Skattelovavdelingen i Finansdepartementet tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter. Praktikanten får tildelt fadder og blir tilknyttet en av avdelingens fagseksjoner.  

Som praktikant i Skattelovavdelingen vil du få oppgaver innenfor flere av avdelingens ansvarsområder. Arbeidsoppgavene vil bestå i å utrede ulike juridiske problemstillinger. Det vil også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte.

Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling og ha gode eksamensresultater, men trenger ikke å ha spesiell kjennskap til skatte- og avgiftsrett.

Et opphold hos oss vil gi innblikk i samspillet mellom jus og politikk på skatteområdet og innsikt i forholdet mellom Storting og regjering. Samtidig får du anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på skatt og avgift.

 

Lønn i lønnstrinn 35 (kr. 347 700).


 

Fakta

Antall interns Tiltredelse
5 (flere) Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Internship / praksisplass: Jus
Fagområde Bransje
Jus Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Søknadsinformasjon ?

Ny utlysning kommer i 2019.

Dersom du har spørsmål til ordningen, kan du kontakte:

Øyvind Sørvåg på tlf. 22 24 42 11, e-post: oyvind.sorvag@fin.dep.no  eller

Kristian Rytter på tlf. 22 24 44 51, e-post: Kristian.Rytter@fin.dep.no 

Aktuelle utlysninger nå!

Kontaktperson

img
Malene C W Fjeller Rådgiver

Bilder

Flere muligheter
4 ledige stillinger
Internship / Praktikanter



Les brosjyre på www.jobbifin.dep.no.