Internship

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen - Finansdepartementet

Skattelovavdelingen i Finansdepartementet tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med fire til seks ukers varighet.

 • Antall interns
  5 (flere)
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Bli kjent med Finansdepartementet

Om internshipet

Skattelovavdelingen i Finansdepartementet tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter. Praktikanten får tildelt fadder og blir tilknyttet en av avdelingens fagseksjoner.  

Som praktikant i Skattelovavdelingen vil du få oppgaver innenfor flere av avdelingens ansvarsområder. Arbeidsoppgavene vil bestå i å utrede ulike juridiske problemstillinger. Det vil også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte.

Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling og ha gode eksamensresultater, men trenger ikke å ha spesiell kjennskap til skatte- og avgiftsrett.

Et opphold hos oss vil gi innblikk i samspillet mellom jus og politikk på skatteområdet og innsikt i forholdet mellom Storting og regjering. Samtidig får du anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på skatt og avgift.

 

Lønn i lønnstrinn 35 (kr. 347 700).


 

Fakta

Antall interns Tiltredelse
5 (flere) Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Internship / praksisplass: Jus
Fagområde Bransje
Jus Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Søknadsinformasjon ?

Ny utlysning ute nå, med søknadsfrist 16.03.2016. Vi tar sikte på å velge ut praktikanter for både høsten 2016 og våren 2017 i denne runden.

 

Dersom du har spørsmål til ordningen, kan du kontakte:

Øyvind Sørvåg på tlf. 22 24 42 11, e-post: oyvind.sorvag@fin.dep.no  eller

Astrid Erlingsen på tlf. 22 24 42 75, e-post: astrid.erlingsen@fin.dep.no 

Kontaktperson

img
Malene C W Fjeller Rådgiver

Rekrutteringskalender

 • FEB 20
  2018
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
7 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / PraktikanterLes brosjyre på www.jobbifin.dep.no.