<  
>  
Internship

Studentengasjement for økonomer - Finansdepartementet

Engasjementet er lønnet og med fire til seks ukers varighet, og gjennomføres januar/februar eller august.

  • Antall internships
    1 (3)
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Bli kjent med Finansdepartementet

Om internshipet

Dette er et studentengasjement som kan variere ved følgende avdelinger: vår Avdeling for formuesforvaltning, og/eller vår Økonomiavdeling, og/eller vår Skatteøkonomisk avdeling, og/eller vår Finansavdeling. Engasjementet er lønnet og med fire til seks ukers varighet, og gjennomføres januar/februar eller august. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å se på ulike økonomiske problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Kunnskap om porteføljeforvaltning, mikroøkonomi, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig.

Vi ser etter deg som går på 3., 4. eller 5. studieår og har oppnådd meget gode eksamensresultater.

Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).

Fakta

Antall internships Tiltredelse
1 (3) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
Samfunnsøkonom Siviløkonom Økonom
Fagområde Bransje
Økonomi, marked og administrasjon Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Utlysning kommer hvert halvår. Følg med på våre hjemmesider www.jobbifin.dep.no.

Avdeling for formuesforvaltning: Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet i Avdeling for formuesforvaltning kan du kontakte: rådgiver Iver Berge Vikøren, tlf. 22 24 45 17, epost: iver-berge.vikoren@fin.dep.no

Økonomiavdelingen: Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet i Økonomiavdelingen kan du kontakte: rådgiver Merethe Eriksrud Lund, tlf. 22 24 45 02, epost: merethe.eriksrud.lund@fin.dep.no

Skatteøkonomisk avdeling: Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet i Skatteøkonomisk avdeling kan du kontakte: rådgiver Julie Johnsen, tlf. 22 24 44 75, e-post: Julie.Johnsen@fin.dep.no

Finansavdelingen: Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet i Finansavdelingen kan du kontakte: fagsjef Vegard Hole Hirsch, tlf. 22 24 41 35, e-post: Vegard-Hole.Hirsch@fin.dep.no

Kontaktperson

Seniorrådgiver
Flere muligheter
Internship / PraktikanterLes brosjyre på www.jobbifin.dep.no.