Internship

Studentengasjement for økonomer - Finansdepartementet

Engasjementet er lønnet og med fire til seks ukers varighet, og gjennomføres januar/februar eller august.

 • Antall interns
  1 (3)
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Bli kjent med Finansdepartementet

Om internshipet

Dette er et studentengasjement som kan variere ved følgende avdelinger: vår Avdeling for formuesforvaltning, og/eller vår Økonomiavdeling, og/eller vår Skatteøkonomisk avdeling, og/eller vår Finansavdeling. Engasjementet er lønnet og med fire til seks ukers varighet, og gjennomføres januar/februar eller august. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å se på ulike økonomiske problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Kunnskap om porteføljeforvaltning, mikroøkonomi, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig.

Vi ser etter deg som går på 3., 4. eller 5. studieår og har oppnådd meget gode eksamensresultater.

Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).

Fakta

Antall interns Tiltredelse
1 (3) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
Samfunnsøkonom Siviløkonom Økonom
Fagområde Bransje
Økonomi, marked og administrasjon Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Søknadsinformasjon ?

Utlysning kommer hvert halvår. Følg med på våre hjemmesider www.jobbifin.dep.no.

Avdeling for formuesforvaltning: Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet i Avdeling for formuesforvaltning kan du kontakte: rådgiver Iver Berge Vikøren, tlf. 22 24 45 17, epost: iver-berge.vikoren@fin.dep.no

Økonomiavdelingen: Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet i Økonomiavdelingen kan du kontakte: rådgiver Merethe Eriksrud Lund, tlf. 22 24 45 02, epost: merethe.eriksrud.lund@fin.dep.no

Skatteøkonomisk avdeling: Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet i Skatteøkonomisk avdeling kan du kontakte: rådgiver Julie Johnsen, tlf. 22 24 44 75, e-post: Julie.Johnsen@fin.dep.no

Finansavdelingen: Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet i Finansavdelingen kan du kontakte: fagsjef Vegard Hole Hirsch, tlf. 22 24 41 35, e-post: Vegard-Hole.Hirsch@fin.dep.no

Aktuelle utlysninger nå!

 • Som praktikant i Skattelovavdelingen vil du være tilknyttet en av avdelingens fem fagseksjoner og jobbe med faglig krevende oppgaver tett på politisk ledelse. Hos oss vil du arbeide med utredning av juridiske problemstillinger, utforming av lover og forskrifter og faglig bistand til politisk ledelse på lik linje med avdelingens øvrige ansatte. Skattelovavdelingen er et av Norges fremste fagmiljøer for skatt og avgift. Et opphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Skattelovavdelingen, utvikle seg faglig og få innblikk i politiske beslutningsprosesser.  
  12.04.2019
  Oslo
 • Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Seksjonene utarbeider blant annet regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, finansiering, forsikring, pensjon, betalingsformidling, børs og verdipapirhandel, eiendomsmegling, regnskap og revisjon. Seksjonene deltar også i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål, herunder EØS-arbeidet på finansmarkedsområdet. Seksjonene ivaretar videre Finansdepartementets ansvar som overordnet organ for Finanstilsynet og håndterer spørsmål om forholdet til Norges Bank etter sentralbankloven. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte. Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et unikt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet. Finansmarkedsavdelingen tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter. Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater. Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).
  12.04.2019
  Oslo

Kontaktperson

Seniorrådgiver

Rekrutteringskalender

 • MAR 29
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
6 ledige stillinger
Internship / PraktikanterLes brosjyre på www.jobbifin.dep.no.