Internship

Ta en titt på våre Internships! - Gjensidige

I Gjensidige har du muligheten til å jobbe deltid ved siden av studiene gjennom et helt studieår!

 • Antall interns
  1
 • Tiltredelse
  Se egne utlysninger!
 • Arbeidssted
 • Fagområder
  Ikke oppgitt
 • Yrker
  Ikke oppgitt

Om internshipet

Vi tilrettelegger for at du som student kan skaffe deg relevant arbeidserfaring, og samtidig få en unik forståelse for hva du har i vente etter endte studier - og det selvfølgelig med lønn!

Vi gir deg fortsettelsen!

Et internship hos oss vil gi deg bedre innsikt i bransjen og kulturen vår, og ikke minst mulighet til å følge oppgavene dine fra start til slutt.

Vi legger vekt på høy fleksibilitet, slik at jobben du gjør hos oss ikke går utover prestasjonene dine på skolen.

For skoleåret 2017/2018 tilbyr vi følgende internships:

 • Organisasjonsutvikling og Employer Branding
 • Kompetanseutvikling i Gjensidigeskolen
 • Digital innsikt og analyse - Digital utvikling
 • Digital rådgivning - Digital utvikling
 • Teknologi og innsikt
 • Controlling/Analyse i Divisjon Skade
 • Data science/analyse i Marked og CRM
 • Marked og CRM
 • Eksterne salgskanaler
 • Forretningsstyring og analyse i Næringsliv (to stillinger)
 • Sparerådgiver fond – Gjensidige Bank
 • Summerintern i analyse, Divisjon Privat
 • Summerintern i Skadeavdeling Regress

 

Fakta

Antall interns Tiltredelse
1 Se egne utlysninger!
Arbeidserfaring Utdanningsnivå
Ikke oppgitt Bachelorgrad eller tilsvarende Mastergrad eller høyere
Arbeidssted Yrker
Ikke oppgitt
Fagområder Bransjer
Ikke oppgitt Bankvirksomhet Forsikring / Assuranse

Søknadsinformasjon ?

Internshipstillingene legges ut som separate stillingsannonser.

Ønsker du å høre fra oss når nye internships lyses ut? Meld din interesse på skjemaet du finner på denne siden: https://www.gjensidige.no/konsern/jobb/internships - så gir vi deg beskjed!

Aktuelle utlysninger nå!

 • Er du glad i utvikling og ønsker å skaffe deg praktisk og relevant erfaring fra et av Norges ledende finanskonsern? Da skal du lese videre.    I Gjensidige er vi overbevist om at det er gjennom de ansatte vi oppnår mål og resultater. Vi har derfor en egen enhet som har ansvar for å tilrettelegge dette på best mulig måte. Målet er å øke organisasjonens evne til å gjennomføre aktiviteter, løse problemer og nå definerte mål. Dette innebærer blant annet å kartlegge og analysere interne prosesser og utviklingsbehov, samt forbedring av ledere, team og medarbeidere. Typiske tjenester er etterfølgerplanlegging, employer branding, talentutvikling, HR-strategi, rekrutteringsstrategi, opplærings- og endringskonsept ved innføring av nye prosesser, rutiner og verktøy, prestasjonsoppfølging, kompetanseprogram, teamutvikling med mer.    Om deg  Studenten vi ser etter ønsker relevant arbeidserfaring ved siden av studiene, og studerer fortrinnsvis innen fagfeltet organisasjon og ledelse. Du må være selvgående og ta eget initiativ, siden du vil få egne oppgaver du selv vil ha ansvar for å levere. Du skal enten begynne, eller være i gang med 4. eller 5. året (master). Du vil få et godt innblikk i en spennende bransje ved å samarbeide på tvers av avdelingene. Derfor bør du være god med mennesker og glad i å bygge nettverk både innenfor og utenfor organisasjonen vår. Du ser for deg en fremtid innen organisasjonsutvikling eller HR og brenner for faget.    Om jobben  Som Internship kandidat hos oss vil du få muligheten til å lære hvordan vi arbeider med prosesser fra begynnelse til slutt, og du vil skaffe deg praktisk erfaring spesielt innen området employer branding. Du må kunne holde i stort og smått på samme tid, og kunne stille opp når det trengs. Internshipet er timebetalt, og er beregnet til å fylle en 20 % stilling ved siden av studiene gjennom studieåret 2017 / 2018. Oppstart er august 2017.    Bli med på Gjensidigedagen  Vil du vite mer om Gjensidige, og menneskene som jobber her? Bli med på Gjensidigedagen 24.mars. For mer informasjon, se gjensidige.no/gjensidigedagen. 
  02.04.2017
  Oslo
 • Vil du jobbe med kompetanseutvikling i et av Nordens ledende skadeforsikringsselskap? Er du genuint opptatt av hvordan skape best mulig læring? Har du lyst til å være med å løfte Gjensidigeskolen til neste trinn?     I Gjensidigeskolen har vi gjennom mange år bygget opp et programtilbud for ledere og medarbeidere med fokus på kundeorientering og de gode kundeopplevelsene. Gjennom relevant opplæring, samhandling med andre og trening på arbeidsplassen skal vi sikre atferd som understøtter visjonen, merkevaren og eksterne bransjekrav. Bruk av teknologi, både i undervisningen og som godt grensesnitt mot våre kunder, er helt sentralt. Gjensidigeskolen skal utvikle seg og tilpasse sin aktivitet til behovet i lys av økt digitalisering i forretningen.    Vi lyser nå ut et internship som skal jobbe med kompetanseutvikling på tvers av ulike forretningsområder i Gjensidige.     Om deg Du må ha kunnskap om og interesse for bruk av digitale læringsverktøy. I forhold til kompetansekrav/høyere utdanning er det fint å ha ett eller flere av disse fagområdene: kompetanseledelse, organisasjonsutvikling, pedagogikk, organisasjonspsykologi og/eller strategi.    Du er en strukturert og selvstendig student som er interessert i kompetanseutvikling og hvordan kompetanse bygges over tid og som et konkurransefortrinn. Du har interesse for trender og løsninger innen teknologi. Du evner både å tenke «her og nå», og samtidig ha et blikk for fremtiden. Du leverer kvalitet innenfor mer tradisjonelle administrative oppgaver samt i et prosjektbasert miljø.      Om jobben I Gjensidigeskolen kan vi tilby mange spennende arbeidsoppgaver som for eksempel:  Utvikling av kompetansetilbud for medarbeidere og ledere på tvers av divisjoner  Bistand i forbindelse med digitalisering av skolens programmer  Deltakelse i konkrete prosjekter som for eksempel evaluering av skolens programmer  Utvikling av tiltak i forhold til 70/20/10- metodikken  Kartlegging av behov i forretningen samt oppfølging av tiltak for å vurdere effekt Bli med på Gjensidigedagen  Vil du vite mer om Gjensidige, og menneskene som jobber her? Bli med på Gjensidigedagen 24.mars. For mer informasjon, se gjensidige.no/gjensidigedagen. 
  02.04.2017
  Oslo
 • Er du glad i å jobbe med kommunikasjon, se sammenhenger og arbeide med tall og analytiske problemstillinger? Ønsker du i tillegg å skaffe deg praktisk og relevant erfaring fra et av Norges ledende finanskonsern? Da kan du lese videre.     Gjensidiges konsernfunksjon for digital utvikling består av cirka 29 høyt kompetente digitale hoder, med en svært bred faglig profil. Vi arbeider med områder som brukeropplevelser, design, webanalyse, tekst og et bredt spekter av rådgivning.     Om deg  Studenten vi ser etter ønsker relevant arbeidserfaring ved siden av studiene. Du studerer fortrinnsvis på masternivå innen områder som statistikk, matematikk, markedsføring, kommunikasjon eller informatikk. Du har en god forretningsforståelse, bred digital forståelse, svært gode kommunikasjonsferdigheter (på engelsk og minst ett av de skandinaviske språkene) samt en grunnleggende handlekraft.     Om jobben  Du blir en del av avdelingen med ansvar for Gjensidiges portaler fra app-er til kundens personlige side (innlogget), som arbeider med kundeopplevelse og digitale kanaler på tvers av konsernets forretningsområder – og i alle landene vi har virksomhet.  Arbeidssted vil være på Gjensidiges hovedkontor i Oslo.    Hos oss vil du få muligheten til å lære hvordan vi arbeider med kommunikasjon i de digitale kanalene, og du vil skaffe deg bred praktisk erfaring. Du vil hovedsakelig arbeide med analyse og rapportering knyttet til digital måloppnåelse for våre eksterne nettsteder og app-er i Norden og Baltikum. Nødvendig opplæring og støtte vil bli gitt. Internshipet er timebetalt og beregnet å fylle cirka en 20 % stilling ved siden av studiene gjennom studieåret 2017/2018.     Bli med på Gjensidigedagen  Vil du vite mer om Gjensidige, og menneskene som jobber her? Bli med på Gjensidigedagen 24.mars. For mer informasjon, se gjensidige.no/gjensidigedagen. 
  02.04.2017
  Oslo
 • Er du glad i å jobbe med kommunikasjon, se sammenhenger og arbeide med tall og analytiske problemstillinger? Ønsker du i tillegg å skaffe deg praktisk og relevant erfaring fra et av Norges ledende finanskonsern? Da kan du lese videre.     Gjensidiges konsernfunksjon for digital utvikling består av cirka 29 høyt kompetente digitale hoder, med en svært bred faglig profil. Vi arbeider med områder som brukeropplevelser, design, webanalyse, tekst og et bredt spekter av rådgivning.      Om deg  Studenten vi ser etter ønsker relevant arbeidserfaring ved siden av studiene. Du er på bachelor- eller masternivå, og ønsker å jobbe med kommunikasjon i digitale kanaler etter endt studie. Du har en god forretningsforståelse, bred digital forståelse, svært gode kommunikasjonsferdigheter (på engelsk og minst ett av de skandinaviske språkene) samt en grunnleggende handlekraft.     Om jobben  Du blir en del av avdelingen med ansvar for Gjensidiges portaler fra app-er til kundens personlige side (innlogget), som arbeider med kundeopplevelse og digitale kanaler på tvers av konsernets forretningsområder – og i alle landene vi har virksomhet.  Arbeidssted vil være på Gjensidiges hovedkontor i Oslo.     Hos oss vil du få muligheten til å lære hvordan vi arbeider med kommunikasjon i de digitale kanalene, og du vil skaffe deg bred praktisk erfaring. Du vil hovedsakelig arbeide med innholdsrådgivning, tekst, publisering, konseptutvikling og generelle forefallende oppgaver for våre eksterne nettsteder og app-er i Norden og Baltikum. Nødvendig opplæring og støtte vil bli gitt. Jobben er timebetalt og beregnet å fylle cirka en 20 % stilling ved siden av studiene gjennom studieåret 2017/2018.     Bli med på Gjensidigedagen  Vil du vite mer om Gjensidige, og menneskene som jobber her? Bli med på Gjensidigedagen 24.mars. For mer informasjon, se gjensidige.no/gjensidigedagen. 
  02.04.2017
  Oslo
 • Interesserer du deg for digital utvikling og trives du med å arbeide med innovative løsninger? Ønsker du praktisk og relevant erfaring fra et av Norges ledende finanskonsern? Da er denne stillingen relevant for deg.     I internshipet får du muligheten til å delta i gjennomføringen og implementeringen av utviklingsprosesser, som blant annet omfatter digitale tjenester, produktprosjekter og selvbetjeningstjenester. I tillegg får du muligheten til å bidra med forbedringer innen metode, prosessgjennomføring og interne arbeidsprosesser. Du får også anledning til å delta på ledermøter i ledergruppen innen digitalutvikling.     Om deg   Studenten vi ser etter ønsker relevant arbeidserfaring ved siden av studiene. Du studerer fortrinnsvis på masternivå innen økonomi, innovasjon, ledelse og administrasjon – med interesse for strategi og teknologi. Du må ha gode akademiske resultater, analytiske evner og være selvgående. Du må være god med mennesker og glad i å bygge nettverk både innenfor og utenfor organisasjonen vår. Du trives med å tenke nytt og kreativt, og kan bidra til å se fremtidige digitale løsninger.     Om jobben   Som intern vil du få muligheten til å lære hvordan vi arbeider med innovasjon- og forretningsprosesser, metodikk og prosjektledelse. Du må kunne holde i stort og smått på samme tid, og kunne stille opp når det trengs. Internshipet er timebetalt og er beregnet til å fylle en ca. 20 % stilling, ved siden av studiene gjennom studieåret 2017 / 2018. Oppstart er i august 2017.     Bli med på Gjensidigedagen   Dersom du vil bli bedre kjent med oss og treffe oss før du søker, kan du melde deg på Gjensidigedagen 24.03.2017. Her får du muligheten til å lære mer om Gjensidige og om internshipstillingen. Se gjensidige.no/gjensidigedagen for mer informasjon.     Sitat fra nåværende intern: «Dette internshipet gir meg en unik innsikt og lærdom om Gjensidiges utvikling- og innovasjonsprosess. Jeg er en aktiv deltager i prosessene, der jeg får muligheten til å benytte teori i praksis.»  
  02.04.2017
  Oslo
 • Du vil jobbe i Controlling/Analyse i Divisjon Skade. Området er en sentral støtte- og utviklingsfunksjon for våre skadeavdelinger i Norden, som til sammen utgjør ca. 800 medarbeidere. Vår analyseenhet består av syv svært kompetente medarbeidere, og vi arbeider både i team og på selvstendig basis.    Om deg  Du er glad i tall og liker å arbeide med analytiske problemstillinger. Har du lyst til å skaffe deg praktisk og relevant erfaring fra et av Norges ledende finanskonsern, da kan dette være muligheten for deg.    Vi søker etter deg som:  Studerer på masternivå innen økonomi, finans, anvendt matematikk eller IT  Har kjennskap til analyseverktøy som f eks SAS, SPSS, Splus og gjerne erfaring med SQL-programmering  Er initiativrik, nøyaktig, analytisk og ansvarsbevisst    Om jobben  Analyser tilknyttet alle sider ved et skadeoppgjør, som meldemønster, erstatningsutbetaling og kundetilfredshet  Rapportering og prognosearbeid  Utarbeidelse av ulike beslutningsgrunnlag  Bli med på Gjensidigedagen  Vil du vite mer om Gjensidige, og menneskene som jobber her? Bli med på Gjensidigedagen 24.mars. For mer informasjon, se gjensidige.no/gjensidigedagen.    Stillingen er beregnet til å fylle en 20 % stilling ved siden av studiene gjennom studieåret 2017/2018. 
  02.04.2017
  Oslo
 • Er du interessert i data science? Og kunne tenke deg å jobbe i et av Norges største finanskonsern. Da anbefales du å lese videre. I Gjensidige tilbyr vi nå den rette kandidaten et lærerikt og spennende internship i en av Norges ledende Markeds- og CRM avdelinger. Vi jobber med alt fra utvikling av markedskonsepter, digitale tjenester og produksjon av materiell, til målrettet og analytisk drevet kommunikasjon og oppfølging av kunder i alle deler av kundereisen.     Vårt team av data scientists / analytikere er ansvarlig for å levere analyser og målinger som effektiviserer og forbedrer markedsføringen og kundekommunikasjonen til Gjensidige. Oppgavene er primært å tilrettelegge datagrunnlag, analysere data og bygge prediktive modeller ved hjelp av maskinlæring. Vi benytter markedsledende teknologi fra SAS Institute, Microsoft og Teradata.    Om deg  Du studerer fortrinnsrett på mastergradsnivå, innen Matematikk, Statistikk, Fysikk, IT, økonomi, el.l. Du utmerker deg på studiet, og kan vise til gode karakterer. Du er interessert i data science og machine learning. Du er initiativrik og handlekraftig, og trives med å løse oppgaver både selvstendig og i team.     Om jobben  Vi ønsker at du skal ha en aktiv rolle i å analysere potensial og måle effekt av tiltak for å tiltrekke, etablere og utvikle unge kunder. Du vil jobbe med ressurser som har ansvar for å implementere markedsføringstiltak i Gjensidiges kommunikasjonsflater og bistå med viktig innsikt for å sikre gode forretningsresultater. I tillegg vil du få anledning til å jobbe med andre analyseprosjekter. Ved å jobbe i et av Norges mest kraftfulle, kompetente og helintegrerte Markeds og CRM miljøer, vil du tilegne deg en unik erfaring som du vil ha god nytte av i din videre karriere.    Bli med på Gjensidigedagen  Dersom du vil vite mer om oss og treffe oss før du søker, kan du jo også melde deg på Gjensidigedagen den 24. mars. Se gjensidige.no/gjensidigedagen for mer informasjon. 
  02.04.2017
  Oslo
 • Har du lyst til å jobbe med markedsføring og -kommunikasjon, og samtidig har interesse for datadrevet og analytisk tilnærming til faget? Da anbefales du å lese videre.     I Gjensidige tilbyr vi nå den rette kandidaten et lærerikt og spennende internship i en av Norges mest fremoverlente og kompetente Markeds- og CRM avdelinger, bestående av 30 medarbeidere med stor bredde i kompetanseprofiler. Vi jobber med alt fra utvikling av markedskonsepter, digitale tjenester og produksjon av materiell, til målrettet og analytisk drevet kommunikasjon og oppfølging av kunder i alle deler av kundereisen.     Om deg  Du studerer fortrinnsvis på mastergradsnivå, innen Markedsføring, Markedskommunikasjon, PR/Kommunikasjon, Medievitenskap, Tjenestedesign el.l. Du er initiativrik og handlekraftig, og trives med å løse oppgaver både selvstendig og i team. Videre har du god forretningsforståelse og markedsinnsikt, bred digital forståelse, samt meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter. Om du i tillegg har noe erfaring med digitale publiseringsløsninger vil dette være et pluss, men ingen forutsetning da opplæring vil bli gitt.    Om jobben  Vi ønsker at du skal ha en aktiv rolle i å utforme Gjensidiges strategi for å tiltrekke, etablere og utvikle unge kunder. Du vil også bidra til å operasjonalisere denne strategien i form av markedskommunikasjon, digitale løsninger og tjenester,  direkte kundeoppfølging via Gjensidiges kommunikasjonsflater, og derigjennom bidra til å skape forretningsmessige resultater. I tillegg vil du få anledning til å jobbe med andre prosjekter i alle faser av kundereisen. Ved å jobbe i et av Norges mest kraftfulle, kompetente og helintegrerte Markeds- og CRM miljøer, vil du tilegne deg en unik erfaring som du kan ha god nytte av i din videre karriere.    Bli med på Gjensidigedagen  Vil du vite mer om Gjensidige, og menneskene som jobber her? Bli med på Gjensidigedagen 24.mars. For mer informasjon, se gjensidige.no/gjensidigedagen. 
  02.04.2017
  Oslo
 • Er du glad i utvikling og kunne tenke deg å etablere nye partnersamarbeid og salgsmuligheter? Ønsker du i tillegg å skaffe deg praktisk og relevant erfaring fra et av Norges ledende finanskonsern? Da skal du lese videre.    I Gjensidige har vi lang erfaring med å samarbeide med ulike partnere, og for å sikre vekst i forsikringsmarkedet må vi etablere nye partnersamarbeid. I Gjensidige har vi en egen enhet som har ansvar for å etablere nye partneravtaler for salg av forsikring, spesielt innenfor bolig og helseområdet. I denne enheten jobber vi med å kartlegge potensielle samarbeidspartnere, foretar innsalg og forhandlinger om salgsavtaler og vi samarbeider med mange ulike interne avdelinger for utvikling og implementering av partnerløsningene.     Om deg  Studenten vi ser etter ønsker relevant arbeidserfaring ved siden av studiene, og studerer fortrinnsvis  innen fagfeltet økonomi, forretningsutvikling, innovasjon, salg og markedsføring. Du må være selvgående og ta eget initiativ siden du vil få egne oppgaver du selv vil ha ansvar for å levere. Du skal enten begynne eller være i gang med 4. eller 5. året (master), og gjerne ha interesse eller erfaring med hvordan teknologi kan skape nye forretningsmodeller. Du må også være god med mennesker og glad i å bygge nettverk både innenfor og utenfor organisasjonen vår siden dette er en stor del av hverdagen når du jobber i et partnermarked.    Om jobben  Som Internship hos oss vil du få muligheten til å ta et selvstendig ansvar for å komme med nye ideer til potensielle partnersamarbeid. Du vil sammen med andre forberede og delta på salgsmøter og planlegge tiltak for å komme i mål med avtalen. Internshipet er timebetalt, og er beregnet til å fylle en 20 % stilling ved siden av studieåret 2017/2018.     Bli med på Gjensidigedagen  Vil du vite mer om Gjensidige, og menneskene som jobber her? Bli med på Gjensidigedagen 24.mars. For mer informasjon, se gjensidige.no/gjensidigedagen. 
  02.04.2017
  Oslo
 • Er du glad i utvikling og kunne tenke deg å etablere nye partnersamarbeid og salgsmuligheter? Ønsker du i tillegg å skaffe deg praktisk og relevant erfaring fra et av Norges ledende finanskonsern? Da skal du lese videre.    I Gjensidige har vi lang erfaring med å samarbeide med ulike partnere, og for å sikre vekst i forsikringsmarkedet må vi etablere nye partnersamarbeid. I Gjensidige har vi en egen enhet som har ansvar for å etablere nye partneravtaler for salg av forsikring, spesielt innenfor bolig og helseområdet. I denne enheten jobber vi med å kartlegge potensielle samarbeidspartnere, foretar innsalg og forhandlinger om salgsavtaler og vi samarbeider med mange ulike interne avdelinger for utvikling og implementering av partnerløsningene.     Om deg  Studenten vi ser etter ønsker relevant arbeidserfaring ved siden av studiene, og studerer fortrinnsvis  innen fagfeltet økonomi, forretningsutvikling, innovasjon, salg og markedsføring. Du må være selvgående og ta eget initiativ siden du vil få egne oppgaver du selv vil ha ansvar for å levere. Du skal enten begynne eller være i gang med 4. eller 5. året (master), og gjerne ha interesse eller erfaring med hvordan teknologi kan skape nye forretningsmodeller. Du må også være god med mennesker og glad i å bygge nettverk både innenfor og utenfor organisasjonen vår siden dette er en stor del av hverdagen når du jobber i et partnermarked.    Om jobben  Som Internship hos oss vil du få muligheten til å ta et selvstendig ansvar for å komme med nye ideer til potensielle partnersamarbeid. Du vil sammen med andre forberede og delta på salgsmøter og planlegge tiltak for å komme i mål med avtalen. Internshipet er timebetalt, og er beregnet til å fylle en 20 % stilling ved siden av studieåret 2017/2018.     Bli med på Gjensidigedagen  Vil du vite mer om Gjensidige, og menneskene som jobber her? Bli med på Gjensidigedagen 24.mars. For mer informasjon, se gjensidige.no/gjensidigedagen. 
  02.04.2017
  Oslo
 • I dette internshipet vil du få muligheten til å jobbe i analyseavdelingen i Divisjon Privat, som har ansvar for det norske privatmarkedet i Gjensidige Forsikring. Analyseavdelingen er sentralt plassert i divisjonen og består av seks høyt kompetente analytikere.    Om deg  Du er glad i tall og liker å arbeide med analytiske problemstillinger. Har du lyst til å skaffe deg praktisk og relevant erfaring fra et av Norges ledende finanskonsern, da kan dette være muligheten for deg.    Vi søker etter deg som:  • Studerer på masternivå innen økonomi, markedsanalyse, realfag eller samfunnsfag med sterkt innslag av kvantitative fag  • Har gode akademiske resultater  • Er initiativrik, nøyaktig, analytisk og ansvarsbevisst    Om jobben  • Analysere kundene våre, lønnsomhet og distribusjonseffektivitet  • Kommunisere innsikt basert på analyser, anbefale tiltak og bidra til at innsikten gir nytte i Gjensidige  • Utvikle statistiske modeller    Internshipet er timebetalt, med oppstart i juni 2017. Send med karakterutskrift sammen med søknad og CV.    Bli med på Gjensidigedagen  Vil du vite mer om Gjensidige, og menneskene som jobber her? Bli med på Gjensidigedagen 24.mars. For mer informasjon, se gjensidige.no/gjensidigedagen. 
  02.04.2017
  Oslo
 • Skadeavdeling Regress retter erstatningskrav mot ansvarlige skadevoldere dersom det er forårsaket skade på ting som er forsikret i Gjensidige. Avdelingen har seks ansatte i tillegg til leder og håndterer til dels kompliserte juridiske og tekniske problemstillinger. Vi har ambisiøse mål om å være best på skadeoppgjør.     Om deg   Er du interessert i erstatnings-, kontrakts- og forsikringsrettslige problemstillinger?   Har du lyst til å skaffe deg praktisk og relevant erfaring fra et av Norges ledende finanskonsern? Hvis så, kan dette være muligheten for deg. Vi ser etter deg som ønsker relevant arbeidserfaring ved siden av studiene. Du studerer rettsvitenskap, fortrinnsvis på første del av masternivå. Du har gode akademiske resultater, er selvgående og kan sette deg raskt inn i juridiske, praktiske og til dels tekniske problemstillinger. Du er strukturert og effektiv og har lyst til å være intern hos oss.     Om jobben   Som internshipkandidat hos oss vil du få muligheten til å se hvordan vi forfølger regress. Du vil skaffe deg praktisk erfaring, samarbeide med kolleger, med internt og eksternt takstapparat samt andre sakkyndige. Internshipet er timebetalt og med oppstart i juni 2017.     Bli med på Gjensidigedagen  Vil du vite mer om Gjensidige, og menneskene som jobber her? Bli med på Gjensidigedagen 24.mars. For mer informasjon, se gjensidige.no/gjensidigedagen 
  02.04.2017
  Oslo

Kontaktperson

img
Karoline Bergem Internship • Organisasjonsutvikling/lederstøtte

Rekrutteringskalender

 • APR 02
  2017
  13 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
12 ledige stillinger

Videoer

Fakta om Gjensidige