<  
>  
Internship

Summer internship i 2020? - Netlight AS

Hver sommer har Netlight mellom 8-15 summer interns.

  • Antall internships
    1
  • Tiltredelse
    Juni 2020

Om internshipet

Netlight er IT-konsulentselskap med kontorer i Oslo, Stockholm, München, Berlin, Hamburg, Helsinki, Zürich og København. Vi leverer konsulenttjenester innenfor IT til kunder der teknologi er en forretningskritisk del av deres virksomhet. I 2017 og 2018 ble Netlight kåret til både en av Norges og Europas beste arbeidsplasser av Great Place to Work institute. De ansatte beskriver Netlight som et sted der mennesker bryr seg om hverandre, samarbeider og legger mye av seg selv i sitt arbeid. Netlightere er stolte over jobben de gjør, og vil anbefale Netlight til både kunder og potensielle ansatte.  Som summer intern vil du fungere som konsulent fra første dag og ta del i et miljø der de ansatte elsker å utforske det nyeste innenfor teknologi.   

Hva tilbyr vi?
- 6-8 ukers internship mellom juni og august.
- Et reelt innblikk i konsulentbransjen med prosjektbasert arbeid ved bruk av den nyeste teknologien. 
- Arbeidsplass ved våre kontorer på Karl Johan eller hos en av våre Oslobaserte kunder innenfor bransjer der teknologi er forretningskritisk.
-Kontinuerlig utvikling sammen med din mentor og muligheten til å selv forme hvordan sommerens sosiale aktiviteter og faglig opplegg blir gjennomført. 

Hva gjorde våre summer interns i 2017?

Erlend Ekern - Datateknologi, NTNU.
Som summer intern i Netlight fikk jeg muligheten til å arbeide med et innovativt produkt hos et av Norges største mediekonsern. Produktet hadde aktive brukere og en stor, kompleks kodebase, og jeg fikk mye ansvar og påvirkningskraft allerede fra dag én; koden min var som regel raskt ute i hendene til faktiske brukere, og det var veldig lavterskel å komme med innspill og nye ideer. Jeg fikk arbeidet med utbedring av eksisterende kode og implementasjon av nye systemer og funksjonalitet fra bunn av både på front- og back-end med nye, interessante rammeverk, bibliotek og verktøy. Etter endt arbeidsdag var det mye sosialt i regi av Netlight: Afterwork, Cageball, Brettspill, Lazertag og fester. Etter tiden min som summer intern sitter jeg igjen med en bredere og dypere teknisk kompetanse, et større profesjonelt og sosialt nettverk, og en god forståelse av konsulentbransjen. 

Celina Moldestad - Robotikk og intelligente systemer, UiO.
I løpet av sommeren hos Netlight fikk jeg jobbe med videreutviklingen av et system hos en av Norges største banker. I prosjektet jobbet jeg som backendutvikler, og koden jeg skrev gikk like etterpå ut i produksjon. Dette synes jeg gjorde at prosjektet ble ekstra spennende, da det stilte høye krav til kvaliteten i min leveranse. Under oppdraget fikk jeg jobbe med omfattende og utfordrende problemstillinger som gjorde at jeg lærte veldig mye i løpet av sommeren. Å sitte som konsulent ute hos kunde gav meg reell praktisk erfaring og innsikt i hvordan en arbeidshverdagen kan komme til å se ut etter endte studier. 

Mikael Malmqvist - Interaksjonsdesign, Chalmers. 
Under min tid som summer intern på Netlight fick jag, under tre månader, möjlighet att arbeta både som frontend-utvecklare och spelutvecklare - en fantiskt erfarenhet, där jag deltog i projekt hos både en av Norges främsta TV-distributörer och en av Norges största banker. Jag fick under båda projekten vara med från idé till färdig produkt - en unik erfarenhet där mina kunskaper som utvecklare verkligen sats på prov. Att få tillämpa sin kunskaper i skarpt läge har visat sig vara väldigt lärorikt och roligt. 

Sigve Skaugvoll - Informatikk, NTNU.
Jeg fikk muligheten til å jobbe i nytt og innovativt prosjekt i en av Norges største mediekonsern. Ettersom prosjektet var et reelt prosjekt der sluttresultatet gikk rett ut til brukere fikk jeg en realistisk innsikt i konsulentrollen og arbeidslivet som venter etter studiene. Jeg fikk jobbe med både front og backend, i tillegg til brukertesting og implementasjon - alt ved bruk av ny og innovativ teknologi, noe som gjorde at jeg vokste både som utvikler og konsulent. Jeg satt på team med andre Netlightere, og fikk hjelp både av disse, min mentor og resten av Netlight dersom jeg behøvde det. Ettersom både prosjektet, samarbeidet og alt det sosiale under sommeren var akkurat som konsulentene i Netlight vanligvis jobber og omgås, følte jeg meg som en Netlighter, og ikke som en summer intern.

Fakta

Antall internships Tiltredelse
1 Juni 2020
Arbeidssted Yrker
IT-konsulent Konsulent
Fagområder Bransje
Informasjonsteknologi/Data Teknologi og ingeniørfag Konsulenttjenester: IT

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Hvem ser vi etter?
- Du er student på tredje eller fjerdeåret innenfor datateknologi, informatikk, kommunikasjonsteknologi, interaksjonsdesign eller nært beslektede fagområder. Du har sterke akademiske resultater.
- Du må ha en genuin interesse for teknologi, forretning og for å lage de aller beste løsningene for våre kunder.
- Du utøver ambassadørskap for Netlight igjennom profesjonell fremtreden og engasjement i din leveranse. Både i prosjekt, på ditt studiested og blant andre Netlightere.
- Du verdsetter en kultur der nettverk og samarbeid med andre benyttes for tilegnelse av kunnskap og problemløsning. 

Legg ved dine karakterer, et motivasjonsbrev og CV. Vi verdsetter høyt at CV-en gir innsikt i praktisk og relevant erfaring og konkrete teknologier. 

Søknadsfrist: Vi har ikke startet søknadsprosessen for internship i 2020. Så snart vi starter rekrutteringen, vil informasjonen bli oppdatert. 

Kontaktperson

Filmer