<  
>  
Internship

Internships in PGS - PGS

Geoscience, engineering, data processing or interpretation.

  • Antall internships
    4 (varierer)
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Om internshipet

Geoscience, engineering, data processing or interpretation.

Internships are a valuable way to learn about the different types of work we perform in geoscience, engineering, data processing and interpretation.

New Internship opportunities are regularly posted on our website at www.pgs.com/Careers/Opportunities

Candidates should apply online and for the positions that best match their background.

If there are no internships posted on our website, you can register your CV (or simply upload a file) and activate a Job Agent for internships to receive automatic email notification of new internships as they are posted.

Typical internship opportunities PGS can offer are:

Summer internships
Summer internships are most often offered in one of our Imaging centers in Oslo, Weybridge or Houston.

The length of the internships varies, but they are typically offered for periods during June, July and August. Summer internships are published on our career site at the start of each year.

6-12 months internships or placements
Longer internships, from six to twelve months, can be offered to students as part of their Master’s degree or to allow the student to gain valuable work experience.

Fakta

Antall internships Tiltredelse
4 (varierer) Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Internship / praksisplass: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur
Fagområder Bransje
Ikke oppgitt Shipping / Off- / Onshore / Maritim

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.