Internship

Sommerprosjekt - Statkraft

Statkrafts sommerprosjekt er en spennende utfordring. Du får jobbe med viktige problemstillinger, samtidig som du blir kjent med Statkraft som en fremtidig arbeidsgiver.

Bli kjent med Statkraft

Menneskene i Statkraft

Om internshipet

Statkrafts sommerprosjekt er en spennende utfordring. Du får jobbe med viktige problemstillinger, samtidig som du blir kjent med Statkraft som en fremtidig arbeidsgiver.

Prosjektet er tverrfaglig, og er rettet mot studenter fra og med tredje studieår. Det er plass til åtte studenter i prosjektet. Deltagerne jobber i team, med veileder fra Statkraft og profesjonell oppfølging. Avslutningsvis skal studentene presentere arbeidet for Statkrafts konsernledelse.

Varigheten av prosjektet er cirka ni uker, med oppstart i midten av juni. Deltakerne blir betalt i henhold til en fast lønn for student internship stillinger i Statkraft i Tyskland.

Prosjektet vil fokusere på forretningsmuligheter for stasjonære batterisystemer. Hva vil være de viktigste markedene? Hvordan vil tekniske, regulatoriske og miljømessige trender påvirke etterspørselen etter batterilagringen? I hvilke deler av verdikjeden kan Statkraft utnytte sine konkurransefortrinn på best mulig måte?

Les mer om Sommerprosjektet her

Fakta

Antall interns Tiltredelse
1 (Varierer) Sommer
Arbeidssted Yrker
Internship / praksisplass: Informasjonsteknologi og informatikk Internship / praksisplass: Jus Internship / praksisplass: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Internship / praksisplass: Økonomi, marked og administrasjon
Fagområder Bransje
Informasjonsteknologi/Data Jus Teknologi og ingeniørfag Økonomi, marked og administrasjon Olje / Gass / Energi / Kraft

Søknadsinformasjon ?

Se vår hjemmeside for informasjon om neste internship utlysning!

Flere muligheter
1 ledig stilling
Traineeprogram
Lærlinger

 

Europas største produsent av fornybar energi

Presentasjon av Statkrafts visjon
Vannkraft er kilden til 99 % av all kraftproduksjon i Norge
Vindkraft er en evig fornybar kilde til ren energi
Fjernvarme og engergigjenvinning
As part of Statkraft’s summer project 2017, 6 students got 8 weeks to create a new, digital tool, supporting power traders in their daily work. And so they did, using machine learning, big data, artificial intelligence and automatization.
Hvorfor skal vi bry oss om smarte rene byer?
Statkraft Summer Project 2016
Hvorfor ble Tone med på vårt sommerprosjekt i 2015?
Hva handler smarte og rene byer om?
Visste du at miljøvennlig energi fra vind, vann og sol utfyller hverandre helt perfekt?
Slik kan vi få et utslippsfritt samfunn. orge og resten av Europa skal gradvis slutte å bruke fossil energi. Vannkraft har allerede ført oss godt på vei, men vi kan bruke enda mer av den rene energien enn vi gjør i dag.

Fakta om Statkraft