<  
>  
Internship

KUBE - Statnett

Ønsker du å lære mer om hvordan digitalisering vil påvirke fremtidens kraftsystem?

 • Antall internships
  6 (flere)
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer

Om internshipet

Vi er inne i en tid hvor internett, teknologi og strømforsyning smelter sammen. Teknologien endrer seg raskt, og stadig flere ting drives av strøm og kobles til internett. Sammen med utfordringer knyttet til klima, mer aktive forbrukere og mer uforutsigbar kraftproduksjon fører dette til at kraftsystemet står overfor sin største transformasjon noensinne. Bedre håndtering av enorme datamengder, automatisering og innovative IT-løsninger vil være avgjørende for en sikker og effektiv drift av fremtidens kraftsystem.

Klokere datamaskiner krever klokere hoder. Derfor ønsker Statnett med sommerens KUBE-prosjekt å utfordre seks studenter til å undersøke hvordan Statnett kan dra nytte av digitalisering og ny teknologi. I løpet av 7 uker vil du jobbe tett sammen med studenter fra ulike studieretninger med en relevant problemstilling kraftbransjen står ovenfor. Prosjektet vil gi deg et innblikk i hvordan kraftsystemet fungerer og er en unik mulighet til å sette teori ut i praksis i samarbeid med en attraktiv arbeidsgiver.

Vi søker deg som:

 • Er engasjert og initiativrik
 • Har lyst å opparbeide deg kunnskap om energibransjen
 • Behersker et skandinavisk språk
 • Er masterstudent som til sommeren 2017 har fullført minst 3 år høyere utdannelse
 • Studerer for eksempel ingeniørfag (IKT, elkraft, datateknologi/informatikk, elektronikk, kybernetikk, industriell økonomi, energi og miljø, etc.), økonomi, samfunnsfag og jus

Dette kan du forvente av KUBE:

 • Bratt læringskurve i et tverrfaglig team
 • Tilgang på sterke fagressurser
 • Faglig ekskursjon
 • Presentasjon av sluttresultat for konsernledelsen
 • Mulig videre samarbeid om prosjekt- eller masteroppgave
 • Flotte arbeidslokaler på Statnetts hovedkontor i Nydalen i Oslo

 

Fakta

Antall internships Tiltredelse
6 (flere) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
Internship / praksisplass: Informasjonsteknologi og informatikk Internship / praksisplass: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Internship / praksisplass: Økonomi, marked og administrasjon
Fagområder Bransjer
Informasjonsteknologi/Data Teknologi og ingeniørfag Økonomi, marked og administrasjon Olje / Gass / Energi / Kraft Industri og produksjon Bygg / Anlegg / Entreprenør Høyteknologi / Elektronikk

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Søknad sendes via søknadsportalen på www.statnett.no/karriere.

Kontaktperson

Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

 

Filmer

Fakta om Statnett