Hva jobber du med? 

Jeg er avdelingsleder for Security Operations Center. Min avdeling er ansvarlig for å håndtere sikkerhetshendelser og minimere sannsynlighet for at Intility og våre kunder blir utsatt for dataangrep. Som avdelingsleder har jeg varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. Mye av jobben handler om å tilrettelegge for teknikerne slik at de kan gjøre det de er best til. Det innebærer blant annet at jeg har prosjektansvar i interne prosesser, holder i kommunikasjon med andre avdelinger og kunder og rapporterer til ledelsen. 

Innenfor fagområdet sikkerhet skjer det veldig mye om dagen. Derfor er det viktig at man er interessert i å lære og øke sin tekniske forståelse. Folk med min bakgrunn benyttes også til å kommunisere med kunder som i mange tilfeller ikke har en detaljert teknisk kompetanse. 

Hvordan har din "vei" i Intility vært? 

Jeg startet som management trainee i Finance. Der fikk jeg ansvar for flere fakturakontroller og samarbeidet med blant annet System Development avdelingen vår i utviklingen av et system for å håndtere brukere og deres tilganger. Deretter gikk jeg videre til Technical Services til en stilling som Service Level Manager. Her jobbet jeg mye med kvalitetssikring av sakshåndtering og forbedring av saks- og informasjonsflyten mellom TS og andre avdelinger. I tillegg fikk jeg delta i rekruttering til avdelingen og utbedring av interne systemer.

Da det dukket opp behov for samme stilling i Operations Center fikk jeg det ansvaret også. I et selskap som vokser fort dukker det stadig opp nye og spennende muligheter. Dersom du har pågangsmot, nysgjerrighet og omstillingsevne er det et godt utgangspunkt for en karrierevei i Intility.

Hvordan er det å jobbe hos Intility? 

Intility består utelukkende av hyggelige og dyktige mennesker som er mer enn villig til å dele sin kunnskap og samarbeide med andre. Dette gir et veldig godt arbeidsmiljøet og legger til rette for en bratt læringskurve. Å jobbe med så mange flinke mennesker som alle jobber for å utvikle og forbedre én tjeneste gjør at man blir stolt av å være en del av Intility.