<  
>  

Intro trainee

Som trainee i Intro Trainee får du en utfordrende jobb og en unik sjanse til å bli kjent med næringslivet i Trøndelag.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Trainee i Intro Trainee

Som trainee i Intro Trainee får du en utfordrende jobb og en unik sjanse til å bli kjent med næringslivet i Trøndelag. Du får tilgang til et bredt nettverk på ditt arbeidssted og gjennom de andre medlemsbedriftene samt sosial tilhørighet i Intro Trainee.

Traineeperioden i Intro Trainee går over en periode på to år fra september. I løpet av denne tiden skal den enkelte trainee jobbe i inntil tre ulike bedrifter, det vil si 8, 12 eller 24 måneder i hver bedrift. Bedriftene tilbyr individuelt tilpassede oppgaver, egen mentor og faglig veiledning underveis. Intro Trainee har ansatt 5-7 traineer hvert år.

Coaching og traineesamlinger:

Intro Trainee tilbyr personlig veiledning (“coaching”) samt faglige- og sosiale samlinger. Du blir godt kjent med de andre traineene i ordningen i tillegg til å få kolleger på arbeidsplassen. Du blir en naturlig del av traineemiljøet, og vil få ansvar for eller bli involvert i ulike typer prosjekter i Intro-regi.

Hvem kan søke?

Det er et veldig bredt spekter i fagfelt blant medlemsbedriftene i Intro Trainee – fra store konsern, via regional forvaltning, til banker og gründerbedrifter. Bransjebredden er stor, noe som gir utfordringer for mange faggrupper og ressurspersoner på ulike felt. Dette gjør at vi også går bredt ut i søket etter kompetanse. Søkere til stillingene som trainee må ha minimum tre års høyere utdanning (bachelor). Noen av bedriftene setter imidlertid krav til utdanning på masternivå. I utgangspunktet er alle typer utdanninger interessante.

Personlige egenskaper vektlegges sterkt ved siden av faglig kompetanse i vurderingen av søkerne. Det er et mål for traineeordningen å rekruttere traineer med ulik utdanning og fra ulike utdanningssteder.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med traineeprogram
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Intro Trainee
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Intro Trainee

Den regionale traineeordningen i Trøndelag

Intro Trainee har 17 års erfaring, og er etterhvert blitt en veletablert regional traineeordning i stadig utvikling. 22 spennende og velrennomerte trønderske virksomheter fra ulike bransjer, både private og offentlige aktører, ønsker engasjerte traineer velkommen! Ett av målene for ordningen er å rekruttere flere høyt utdannede til regionen, gjerne slik at de bosetter seg på langsiktig basis.

Intro Trainee er en non-profit medlemsorganisasjon som finansieres av kontingent fra medlemsbedriftene i traineeprogrammet og fra offentlig støtte. Intro Trainee ble stiftet i 2005 og har til nå rekruttert over 70 traineer fordelt på 17 kull.

Intro Trainee har i 2021 disse offentlige støttespillerene:
– Trøndelag Fylkeskommune

Bakgrunn for etablering av Intro Trainee

Bare 1 av 4 nordtrønderske ungdommer med mer enn fire års høyere utdanning flytter tilbake etter endt utdanning. En av årsakene til dette er at det kan være vanskelig å finne relevante jobber. Det rekrutteres i stor grad internt i bedriftene og via etablerte nettverk. Dette gjør det svært utfordrende å være ung arbeidssøker med lite erfaring og lite nettverk i næringslivet.

Innherred Vekst og Steinkjer Næringsselskap tok derfor initiativ til å etablere traineeordningen Intro Innherred i 2004. I løpet av høsten 2004 ble det jobbet med å skaffe deltakerbedrifter, samt å utvikle et konseptet for traineeordningen. Intro Innherred ble offisielt stiftet 16. februar 2005, og de fire første traineene startet sin toårsperiode i august 2005. I 2013 valgte traineeordningen å skifte navn til Intro Trainee siden det geografiske området dekket av ordningen har utvidet seg til å inkludere bedrifter på aksen Steinkjer-Stjørdal. Siden starten har over 70 traineer fordelt på 16 årskull blitt tatt opp i ordningen.

Høsten 2017 startet Intro Trainee et samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT). De ser at veldig mange velger å flytte fra Trondheimsregionen når de er ferdig med utdannelsen. Målet med en traineeordning i Trondheimsregionen er derfor å synliggjøre karrieremulighetene i regionen, få folk til å bli også etter utdannelsen og sikre fremtidig kompetanse til næringen i regionen.
NiT jobber nå med å rekruttere medlemsbedrifter og traineer i Trondheimregionen, og første kull hadde oppstart høsten 2018.

Gjennom en traineeordning får man muligheten til å bli kjent med næringslivet og får etablert nødvendig nettverk for framtidig yrkeskarriere. Erfaringer fra lignende satsinger andre steder i landet har vist at dette gir resultater.

Mål med traineeordningen

– Vi ønsker å bidra til å gjøre Trøndelag mer attraktivt for unge arbeidssøkende med høyere utdanning.

– Vi vil synliggjøre spennende jobbmuligheter og bedrifter i Trøndelag.

– Vi vil etablere et nettverk av deltagerbedrifter og traineer hvor man kan utveksle erfaringer og utnytte synergier.

– Vi vil gi traineen en «flying start» på karrieren gjennom god kjennskap til næringslivet i regionen.

– Vi vil gi traineen inngående kjennskap til regionens offentlige og private utviklingsaktører.

– Vi vil gi traineen et solid grunnlag for videre karriere og kompetanseutvikling.

Vi tilbyr et toårig program hvor traineen får testet og utviklet sin kompetanse i inntil tre av medlemsbedriftene. Vi tilstreber å skreddersy modulene til den enkelte trainee for å skape gjensidig læringsutbytte. Vi sikter oss inn mot de som har minst treårig utdannelse fra universitet eller høgskole. Alle fagretninger er like aktuelle.