<  
>  

Lærling i JM

JM tilbyr lærlingplasser innen produksjon for deg som er over 18 år.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om lærlingordningen

Utdannelse
Som tradisjonell lærling hos JM får du delta på en utdanning som går over 4 år, der du får lære hva det innebærer å være håndverker i JM. En individuell opplæringsplan utarbeides i samarbeid med opplæringskontoret Byggopp og JMs lærlingansvarlig, slik at du får utvikle deg faglig og personlig på din vei til ditt fagbrev. Vi har dessuten dedikerte og faglig dyktige medarbeidere som hjelper deg å lykkes. Utdanningen er gratis, og du får lærlinglønn i hele perioden. Som ferdig utdannet innehar du et svennebrev som tømrer eller betongarbeider. 

Både på kort og lang sikt er målet vårt å påvirke ungdom til å velge en fremtid i bygg- og anleggsbransjen generelt og JM spesielt. Lærlingordningen fornyer vår kompetanse og sikrer oss kontinuerlig tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Som lærling hos oss er du sikret en grundig gjennomarbeidet utviklingsprosess frem til fagarbeider.

Vår målsetning er til enhver tid å ha minst 10 % lærlinger blant våre fagarbeidere. Vi tar inn lærlinger til forskalings- og betongfaget og tømrerfaget. Lærlingordningen er en fortsettelse på utdanningen etter skolen for å få fagbrev. Lærlingen skal utføre alle momenter innen arbeidsfeltet, og arbeidsgiver er ansvarlig for oppfølgingen. En lærling er ansatt og har lønn.

Det samme gjelder for vårt lærlingprogram for kvinner.

De fleste lærlinger ansetter vi på våren med oppstart i august, men har også løpende opptak gjennom året.

Lærlingprogram for kvinner
I JM Norge har vi 2,5 % kvinnelige håndverkere og vi vil bli mange flere. For å sikre vårt mål om 20 % kvinnelige håndverkere i 2030 satser vi på et lærlingprogram rettet mot deg som identifiserer deg som kvinne.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos JM Norge AS
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om JM Norge AS

Kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere er avgjørende for vår fremgang! I JM Norge er det mange forskjellige yrker både innen produksjon, prosjektutvikling og i vår stab.

Vil du være med på å bygge morgendagens boligområder, da er JM Norge rett sted for deg. Vi har gode utviklingsmuligheter og spennende utfordringer som venter på deg!

Hus du trives i, er i bunn og grunn det vår virksomhet handler om. Uansett om det handler om å bygge boliger eller utvikle boligområder. Fornøyde kunder er vårt hovedmål, og det oppnår vi gjennom lagspill og engasjerte medarbeidere.

JM Norge en av Norges største og mest anerkjente boligutviklere. I Europa er vi en del av det børsnoterte svenske boligselskapet JM AB, som er Nordens ledende aktør på feltet.

Velkommen til JM Norge!