<  
>  

Bli praktikant i JM Norway

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Stillingstype
Sted
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Fagskole
Mastergrad eller høyere
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om praktikantstillingen

Hvert vår- og høstsemester tar vi til vanlig inn praktikanter som ønsker relevant arbeidserfaring innen kommunikasjon, prosjekt- og organisasjonsarbeid. Søknadsfristene er vanligvis 15. desember for vårsemestret og 15.juni for høstsemestret. Følg med på vår nettside og sosiale medier for å holde deg oppdatert på praktikantutlysningene. Praktikantperioden foregår over en 4 – 6 måneders periode på høst- eller vårsemesteret, og arbeidsstedet er ved vårt kontor på Sentralen i Oslo. Praktikanten må være villig til å dedikere 15 timer til ubetalt arbeid i uken, vi tilrettelegger oppdraget og målsetninger for læring tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med internships
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos JM Norway
logo
Åpen søknad – JMNorway
Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos JM Norway
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om JM Norway

JM Norways formål er å gi unge mennesker tilgang til et internasjonalt musikkliv. Gjennom musikalsk utfoldelse og utveksling skaper vi engasjement, musikkglede og en global kulturforståelse. Dette gjør vi ved å:

– besørge norsk deltakelse i internasjonale prosjekter i utlandet

– arrangere og koordinere internasjonale prosjekter i Norge

– arbeide for internasjonalisering av norsk musikerliv og norsk kompetanse på musikkfeltet.

JM Norways oppgave er å tilby det «lille ekstra» for enkeltmusikere så vel som ensembler og publikum, og i så måte ser vi på det som vårt hovedanliggende å legge til rette for internasjonal utveksling og kompetanseheving som kan utvikle den enkelte. Eksempelvis ser vi ikke på det som vår jobb å organisere den enkelte korist, heller ikke det enkelte kor, men snarere å bidra til at de koristene som har behov for eller ønsker videreutvikling kan delta i internasjonale korprogrammer, for eksempel Verdens Ungdomskor.

Derfor er samarbeid med andre nasjonale og internasjonale aktører avgjørende for vårt arbeid. JM Norway er en nasjonal nettverksorganisasjon for en rekke norske organisasjoner som jobber for denne målgruppen. Gjennom JM Norways nettverk tilbys muligheter for samarbeid, utvikling og utveksling av kompetanse og erfaring både nasjonalt og gjennom vårt internasjonale nettverk Jeunesses Musicales International.

Jeunesses Musicales International
JM Norway er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International, verdens største internasjonale nettverk for musikk og ungdom. JMI når årlig mer enn 5 millioner unge mennesker gjennom 36.000 nasjonale og internasjonale aktiviteter, alt under slagordet «Making a difference through music»