<  
>  

Praktikant med minoritetsbakgrunn

Vi ønsker å søke Kulturrådets ordning for ansettelse av praktikant med minoritetsbakgrunn, og vil gjerne komme i kontakt med kandidater.
Stillingstype
Antall interns
1
Sted
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Fagskole
Om internship

For å sørge for et bredt spekter av erfaringer og idéer i vår organisasjon ønsker vi å ansette en nyutdannet kunst- eller kulturarbeider med minoritetsbakgrunn.

Bli med å utvikle, organisere og promotere internasjonale musikkprosjekter for ungdom og unge musikere innen alle sjangre. I det kommende året vil vi blant annet jobbe med Fredskorpsutveksling til/fra Malawi, Mosambik og Brasil, en bandleir for jenter, NM i beatbox, musikkaktiviteter på asylmottak og andre musikkprosjekter.

Kulturrådet skriver selv om ordningen:
For denne ordninga blir det lagt særleg vekt på om aspirantane tilfører verksemda eller feltet erfaring og kompetanse som kan fremje nye impulsar og stimulere til nytenking og utvikling. Det vil og bli lagt vekt på om aspiranten får meiningsfylte oppgåver som sikrar fagleg og kunstnarleg utvikling, er i samsvar med institusjonane sine målsetjingar og behov og at resultatet av opplæringa blir målbar.

Ta kontakt snarlig hvis du har spørsmål eller er interessert i en slik praktikantstilling! Epost: ingunn@jmn.no.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos JM Norway
logo
Åpen søknad – JMNorway
Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.
Les mer
Kontaktpersoner
Informasjonsansvarlig
Informasjonsmedarbeider
Les mer om muligheter hos JM Norway
Om JM Norway

JM Norways formål er å gi unge mennesker tilgang til et internasjonalt musikkliv. Gjennom musikalsk utfoldelse og utveksling skaper vi engasjement, musikkglede og en global kulturforståelse. Dette gjør vi ved å:

– besørge norsk deltakelse i internasjonale prosjekter i utlandet

– arrangere og koordinere internasjonale prosjekter i Norge

– arbeide for internasjonalisering av norsk musikerliv og norsk kompetanse på musikkfeltet.

JM Norways oppgave er å tilby det «lille ekstra» for enkeltmusikere så vel som ensembler og publikum, og i så måte ser vi på det som vårt hovedanliggende å legge til rette for internasjonal utveksling og kompetanseheving som kan utvikle den enkelte. Eksempelvis ser vi ikke på det som vår jobb å organisere den enkelte korist, heller ikke det enkelte kor, men snarere å bidra til at de koristene som har behov for eller ønsker videreutvikling kan delta i internasjonale korprogrammer, for eksempel Verdens Ungdomskor.

Derfor er samarbeid med andre nasjonale og internasjonale aktører avgjørende for vårt arbeid. JM Norway er en nasjonal nettverksorganisasjon for en rekke norske organisasjoner som jobber for denne målgruppen. Gjennom JM Norways nettverk tilbys muligheter for samarbeid, utvikling og utveksling av kompetanse og erfaring både nasjonalt og gjennom vårt internasjonale nettverk Jeunesses Musicales International.

Jeunesses Musicales International
JM Norway er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International, verdens største internasjonale nettverk for musikk og ungdom. JMI når årlig mer enn 5 millioner unge mennesker gjennom 36.000 nasjonale og internasjonale aktiviteter, alt under slagordet «Making a difference through music»