Denne høsten har #metoo-kampanjen avdekket at seksuell trakassering foregår på alt for mange arbeidsplasser. Nylig skrev JM og et tyvetalls andre entreprenørselskaper, fagforbund og bransjeorganisasjoner under på en hensiktserklæring om å stanse alle krenkinger og overgrep i vår bransje. Vi stiller oss også bak tilsvarende initiativ i alle områder vi er virksomme.

I JM har vi adferdsregler som sier klart hva som er grei oppførsel og hva som ikke tolereres. Der går det klart frem at enhver medarbeider har krav på å bli respektert og hensyntatt på sin arbeidsplass. Enhver form for trakassering og mobbing er uakseptabelt. I JM har helse, miljø og sikkerhet en særlig viktig posisjon, og HMS på arbeidsplassen betyr også at man har krav på et godt psykisk arbeidsmiljø. Alle ansatte har krav på å komme hjem fra jobb i fysisk og psykisk god form.

«Et annet viktig verktøy for oss er vår åpenhetskultur», sier Martin Asp, administrerende direktør i JM Norge. «Vi har en kultur for at det ikke bare er greit å si ifra når man oppdager noe feil, det er enhvers plikt å si ifra. Dette gjelder for alle ansatte og vikarer på alle nivå i bedriften, og i alle typer stillinger både på byggeplass og på kontor. Det er ikke alltid lett å si ifra om seksuell trakassering, men når man har en åpenhetskultur er det litt lettere.»

Strategi for å ansette flere kvinner på byggeplassen

JM aller fremste tiltak mot seksuell trakassering er imidlertid ikke knyttet til hverken reglement eller kultur. JM har som nordisk målsetting at de skal øke andelen kvinnelige ansatte på byggeplassene til 20 % innen 2030.

«Når det er flere kvinner på arbeidsplassen, blir dette naturlig, og mye av problemet med uønsket oppmerksomhet faller trolig bort», forklarer Martin Asp. «Vi vet også at det er lettere for kvinner å si ifra om uønsket oppførsel når man er flere kvinner på en arbeidsplass.»

Det er ikke bare for å forhindre seksuell trakassering at JM ønsker flere kvinner på byggeplassen. JM har lang erfaring med at mangfold skaper godt arbeidsmiljø. Derfor jobber de systematisk i sin rekruttering for å sikre at det rekrutteres personer med ulik bakgrunn, kultur og utseende. Å rekruttere kvinner til fagarbeiderstillinger krever at man har særlig fokus på det, for selv om JM har som regel at det alltid skal kalles inn minst en kvinne til intervju, er det ikke alltid de får søknader fra kvinner til sine stillinger.

«Derfor deltar vi på utdanningsmesser og karrieredager, og er i dialog med utdanningsinstitusjonene om hvilke tiltak vi kan gjøre for å øke rekrutteringen til vår bransje», forteller Martin Asp. «I JM er vi alltid på utkikk etter vår neste, dyktige medarbeider og vi lover å holde fanen høyt for at alle som jobber her skal oppleve respektfull, inkluderende og kreativ arbeidskultur!»