På Leidarkollen begynner vi å nærme oss ferdigstillelse av råbygget til den ene blokken, H5. Dette markerer også slutten på min første blokk som i all hovedsak har handlet om nettopp produksjon av råbygg. Ved avslutning av denne fasen innebærer det mye arbeid omkring kvalitetssikring av den produksjonen som hittil er gjort, før vi overtar arbeidet fra underentreprenørene. På fagspråket heter dette forretningsovertagelse.

I praksis medfører dette blant annet befaringer med de forskjellige fagene, sammen med anleggsleder, prosjektleder, fagansvarlige, og alle andre som har hatt et overordnet ansvar for produksjonen. Sammen undersøker vi om arbeidet er gjort i henhold til beskrivelse, til rett kvalitet, og etter normer for faget. Dette er en svært lærerik prosess for en som ikke kan noe annet enn teori. På bildet under kan en se ansatte fra JM, som går over betongarbeidet som er gjort av Con-Form. 

Et annet fag som nettopp har gjort seg ferdig, er taktekkerne. De gjør generelt mye av arbeidet som henger sammen med vann- og vindtetting av bygget. Og som det ligger i navnet, tetter de blant annet taket, men også overganger inn til terrasser, balkonger og lignende. Her er det ekstremt viktig at kvalitetssikringen blir gjort nøye, og spesielt i en by som Bergen. 

I tillegg har jeg på samme måte som Christian, gått forhåndsbefaringer med kunder. Som nevnt går vi igjennom hele leiligheten for å forsikre oss om at kunden har fått alt som bestilt, og at det ikke er noen feil og mangler ved leiligheten. I tillegg får vi en ekstra mulighet til å gå over eventuelle skader som kan ha oppstått den siste tiden i produksjonen. Ettersom kundene er det største fokuset i JM har dette blant annet vært noe av det mest lærerike ved blokken. Her kommer det tydelig frem hva som er viktigst for kunden, og hvilken detaljer som betyr mest for den enkelte.

Videre har jeg som nevnt nå byttet avdeling over til prosjektering. Her har jeg begynt å jobbe med prosjektet Damsgård bryggetrinn 3. Ved en tilfedighet jobber også en annen trainee her, Karoline, med prosjektledelse i sin fjerde blokk. Gleder meg til å komme i gang!

//Marius, med en hilsen fra Karoline