På Råholtåsen nærmer det seg ferdigstillelse og overlevering av to av prosjektets fire blokker, og arbeidet dreier seg mye om å få ferdigstilt leilighetene og fellesarealer slik at vi er klare til overtagelse. Dette innebærer at utearealet på byggeplassen på få uker har forvandlet seg fra jord, betong og lagerplass til fliser, sykkelstativ og etter hvert gress- og planter. Fasadene ferdigstilles i disse dager, samtidig som det kun er litt utstyrsmontering igjen inne i leilighetene.

Fra leilighetene er ferdig produsert til kunden skal overta må vi kvalitetssikre produktet. Dette går ut på å rette opp eventuelle feil og mangler, og reparere skader som har oppstått underveis i prosessen. Vi har derfor begynt å vaske alle leilighetene denne uken, og har nå også gått i gang med kvalitetssikringsprosessen. Da begynner vi med å gå en egenbefaring i alle leilighetene hvor vi selv sjekker at alle overflater er uten riper eller skader, at alle tilvalgene kjøperne har valgt er korrekte, at alt det tekniske fungerer som det skal, og rett og slett sjekke at alle elementene i leiligheten er etter den standarden og kvaliteten vi ønsker å levere.

Når vi har utbedret eventuelle feil, mangler eller skader i leilighetene skal vi gå en befaring med kundene som har kjøpt hver leilighet. Dette gjøres slik at kunden får sett leiligheten sin før innflytning, og slik at kunden har mulighet til å påpeke eventuelle feil, mangler eller skader vi har oversett. Etter befaringen med kunden vil det gjøres en siste finpuss på eventuelle punkter som har dukket opp på befaringen med kunden, før leilighetene vaskes en gang til. Til slutt overtar kunden leiligheten omtrent to måneder etter egenbefaringen. Jeg skal være med på hele prosessen fra egenbefaring til overtakelse, og det blir spennende å se hva kundene synes om leilighetene de har kjøpt.

//Christian