Hei igjen!

I denne ukens blogginnlegg har jeg lyst til å fortelle litt om fordrøyningstanken vi skal benytte på Strandholmen prosjektet. Dette er ikke en veldig typisk løsning, og det er nettopp derfor jeg har lyst til å fortelle litt mer om den. Men først:

Hva er en fordrøyningstank? 

En fordrøyningstank er litt som navnet tilsier, en tank man kan benytte til å utsette noe. I Holmestrand er ikke det kommunale vannettet dimensjonert for at det skal være to leilighetskomplekser. Dette betyr at kloakk og annet overvann ikke kan sendes direkte ut på vannettet på dagtid da det er fullbelastet. Det er to løsninger her som er mulige. 1) Kommunen graver opp hele nettet og legger opp større rør 2) Man benytter en fordrøyningstank til å lagre kloakk og overvann for å sende det ut på nettet om kvelden da belastningen er mindre. Det er ganske opplagt hvilken løsning som totalt sett er rimeligst og enklest. I tilfelle du er i tvil: alternativ 2.

Hvordan fungerer en fordrøyningstank?

Dette er kanskje ikke et så interessant spørsmål, men jeg skal likevel fortelle litt om det. I løpet av dagen, mens alle borgerne i Holmestrand benytter seg av toalettene rundt om i byen, blir ikke det som flushes ned på Strandholmen sendt ut på vannettet. Alt som på dagtid blir dratt ned i do lagres i fordrøyningstanken. Her vil det ligge og vente til mørkets fall, da åpnes en tidsinnstilt ventil. Når ventilen åpnes tømmes tanken for dagens innhold. Dersom tanken skulle bli overbelastet en dag vil svartvannet renne ut av tanken, gjennom en tilbakeslagsventil, på vannettet. Og slapp helt av, dette tåler nettet. Tanken er dimensjonert for både Strandholmen bygg B og Strandholmen bygg C.

På bildet ser dere tanken som snart er nedgravd. Underveis i nedgraving fant vi ut at tegningen ikke beskrev hvor kullfiltertanken som skal rense evt. luft fra tanken skal være plassert. I byggeprosessen møter man innimellom på uforutsette problemer, men da må man bare handle raskt, snakke med de riktige personene på prosjektering og prøve å finne en løsning. Løsningen vår her blir å kjernebore gjennom veggen, inn til sykkelparkeringen og plassere tanken der. Det viser seg også at tanken vi i utganspunktet hadde tenkt til å bruke var for stor til å bli plassert der - løsning: vi bestiller en tank med andre dimensjoner som passer.

Nå som jeg har snakket veldig mye om kloakk kan jeg avslutte med noe litt mer hyggelig. Denne uka har det nemlig både vært veldig kaldt (og snødd!) og det har vært Halloween. Det betyr at vi både har hatt kakao og feiret Halloween på byggeplassen. Det er viktig å kose seg litt innimellom! :) 

Håper du også har hatt en super uke!

- Anja