Nå har jeg vært ute på byggeplass i seks uker, og er dermed halvveis i traineeprogrammets første blokk. Tiden går fort! Denne uken har vi støpt den første delen av dekket over kjelleren, så det er mye som har skjedd siden jeg kom til Lundkvartalet i Lillestrøm, for seks uker siden. Når det står ferdig, vil prosjektet bestå av tre hus med totalt 120 leiligheter, felles parkeringskjeller og takterrasser samt næringslokaler. Les mer om prosjektet her. Bildet under er tatt fra tårnkrana, og viser hvordan Lundkvartalet ser ut i dag. 

Det hadde skjedd en del før jeg kom hit. Grunnarbeidene ble påbegynt medio mars i år. Grunnen på tomta består av løsmasser, sand og leire. Det ble gjort boringer 70 meter ned, uten av man støtte på fjell. Dette krever god fundamentering – her er det slått ned over 400 peler i grunnen. Dette er såkalte friksjonspeler, som er doret ned til 50-60 meters dybde. Slike peler benyttes gjerne når pelen ikke skal avsluttes i fjell, men i løsmassene. De vil gradvis «gro fast», og bæreevnen øker dermed betydelig de første månedene. Bunnplata støpes så direkte på eksisterende masser og disse pelene.

En av oppgavene jeg har fått prøve meg på, er å fylle ut sjekkliste for en del av bunnplata. Da går man rett og slett ut med produksjonsunderlaget, altså tegninger som eksempelvis viser hvor og hvor mye armering det skal være i dekket, for å kontrollere at det som er blitt levert ute i byggegropa samsvarer med det som er prosjektert. Fremover skal jeg få bryne med på mange flere sjekklister for kvalitetssikring; bla. for vegger, dekkereis og trapper. Dette lærer man mye av, så det blir bra!

Ellers har mye av min tid gått til møter og å lage leveranseplaner. Blant annet for betong, stikningsarbeid, trapper og balkonger. Her handler det mest om å plotte riktige mengder/enheter og datoer inn i excel, men man lærer samtidig mye om hvordan en boligblokk faktisk bygges. Det er ingen tilfeldig rekkefølge på det som skjer ute på en byggeplass! Også er det jo veldig kjekt å være nyttig, så jeg er igrunn superfornøyd når jeg sitter og plotter. Likevel tar jeg meg tid til å være litt ubrukelig også – trasker rundt på byggeplassen og observerer hva og hvordan ting blir gjort, fra dag til dag. Veldig spennende å følge med på, for her skjer det mye på en dag!

 - Kristine