(KarriereStart.no):

Under et jobbintervju vil du bli servert en lang rekke med spørsmål som skal kartlegge alt av dine faglige og personlige egenskaper. Mange av disse spørsmålene er gjengangere, altså forutsigbare spørsmål som du burde forberede deg på

 

Men når du er nyutdannet og ikke har noe særlig å vise til av relevant arbeidserfaring – da vil en del av spørsmålene bli noe annerledes. Der din potensielle arbeidsgiver vanligvis ville stilt spørsmål rundt tidligere arbeidserfaring, vil det heller bli fokus på utdanningen og studietiden din. Da gjelder det å kunne argumentere for at disse erfaringene er direkte overførbare til jobben du søker på.

 

For å stille forberedt på dette, gjelder det å øve. Du må vite hvilke spørsmål som kan bli aktuelle – og ikke minst: du må forberede gode og utfyllende svar!

 

LES OGSÅ: Slik finner du den første jobben etter studiene

 

Her er 20 spørsmål nyutdannede kan bli stilt:

  Hvorfor valgte du å studere ved akkurat dette universitetet eller denne høgskolen?
  Hvorfor valgte du akkurat denne studieretningen?
  Hvilke fag likte du best på dette studiet?
  Hvilke fag likte du minst?
  Har du hatt et internship eller annen praksis i løpet av studiene?
  Har du noen konkrete erfaringer eller opplevelser fra studietiden som du har hatt stort utbytte av?
  Kan du fortelle meg litt om favorittforeleseren din? Hva var det du likte ved han/hun?
  Hvis jeg skulle spurt en av foreleserne dine om å beskrive deg med tre ord, hvilke ord tror du at han/hun ville brukt?
  Hvordan taklet du stress og stor arbeidsmengde i eksamensperiodene?
  Hva var den største utfordringen du støtte på i løpet av studiene, og hvordan taklet du det?
  Strøk du på noen eksamener, prosjekter eller innleveringer? I så fall, hva var det som gikk galt?
  Synes du at karakterene dine gjenspeiler de akademiske ferdighetene dine på en riktig måte?
  Foretrakk du å jobbe med skoleprosjekter alene eller i grupper sammen med andre?
  Hva gjorde du for å strukturere studiehverdagen best mulig?
  Har du planer om å studere mer i fremtiden?
  Deltok du på noen studentaktiviteter utenom selve studiene?
  Hva var din største styrke som student?
  Er det noen personlig egenskaper som ville gjort deg til en bedre student, som du selv skulle ønske du hadde?
  Hvordan har studiene forberedt deg på arbeidslivet?
  Hva ville du gjort annerledes hvis du skulle begynt på studiene i dag?

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger