(KarriereStart.no):

I løpet av sine 30 år i rekrutteringsbransjen har amerikaneren Lou Adler blitt en anerkjent karriereekspert, og han står bak den bestselgende boken «Hire With Your Head».
 
Nylig utga han også boken «The Essential Guide for Hiring & Getting Hired», hvor han blant annet omtaler sin søken etter det beste jobbintervju-spørsmålet. Etter 10 år med prøving og feiling fant han frem til ett spørsmål som var tittelen verdig:
 
«Hvilket prosjekt eller hvilken arbeidsoppgave vil du vurdere som den mest betydningsfulle prestasjonen i karrieren din så langt?»
 
For å se hvorfor dette enkle spørsmålet er så effektivt, må du sette deg inn i rollen som jobbsøker, og tenke deg at du nettopp har blitt stilt dette spørsmålet. Hvilken prestasjon ville du valgt å trekke frem? Tenk deg så at i løpet av de neste 15-20 minuttene ville intervjueren gravd stadig dypere og stilt deg oppfølgingsspørsmålene under. Hvordan ville du svart?

 • Kan du gi meg en detaljert oversikt over gjennomføringen?
 • Fortell meg om selskapet, tittelen din, posisjonen og rollen du hadde, og om andre involverte.
 • Hva var resultatene du oppnådde?
 • Når var dette og hvor lang tid tok prosjektet?
 • Hvorfor du ble valgt?
 • Hva var de tre-fire største utfordringene og hvordan håndterte du dem?
 • Hvor var du villig til å strekke deg det lille ekstra eller ta initiativ for å få et godt resultat?
 • Forklar arbeidsplanen du hadde, hvordan du forholdt deg til den, og om det var vellykket.
 • Beskriv miljøet du jobbet i og ressursene du hadde.
 • Beskriv lederens stil og om du likte den eller ikke.
 • Beskriv de tekniske ferdighetene du trengte for å nå målet, og hvordan de ble brukt.
 • Fortell om noen av de største feilene du gjorde.
 • Hvilke deler av prosjektet likte du best?
 • Hvilke deler av prosjektet brydde du deg ikke om, og hvordan håndterte du dem?
 • Hvordan ledet og influerte du andre? Bruk flere eksempler.
 • Hvordan du ble ledet, opplært, og influert av andre? Bruk flere eksempler.
 • Hvordan endret dette deg, og hvordan vokste du som person?
 • Hva ville du gjort annerledes hvis du kunne gjøre det om igjen?
 • Hva slags formell anerkjennelse fikk du?

 
Dersom denne spørsmålsrekken kunne relateres til et tidligere prosjekt eller arbeidsoppgave, og hvis svarene dine var detaljert nok til at det tok 15-20 minutter å fullføre: Tenk over hvor mye intervjueren fikk vite om din evne til å håndtere jobben! Du bli overrasket over hvor mye du har avslørt om deg selv og dine evner.


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger