(Karrierestart.no):

En populær arbeidsgiver vil ofte motta mange hundre søknader for hver stilling de lyser ut. Hva kan du som jobbsøker gjøre for å skille deg ut? Vi møtte Christian Scheen i Skanska for å høre om han har noen tips til oss.

 

Scheen forteller at de merker stadig større konkurranse om jobbene, men vil ikke nødvendigvis si at behovet for å skille seg ut er så stort. Han mener heller det er viktig å fremstå som ordentlig, ærlig og engasjert. Det som gjaldt for fem, ti eller femten år siden gjelder fortsatt: Å ringe bedriften og følge opp søknaden, er smart. Dersom man ringer i forkant, og har forberedt noen relevante spørsmål, kan man også skreddersy søknaden opp mot telefonsamtalen. Det er imidlertid viktig å ha i bakhodet at man må ha en grunn for å ringe. Hvis man ringer bare for å ringe, risikerer man å kaste bort både sin egen og arbeidsgivers tid.

 

Verdier

Det kan være lurt å velge en arbeidsgiver som deler dine verdier. Scheen foreslår at jobbsøkeren starter prosessen med å stille seg selv noen spørsmål:


 

- Hva er det jeg kan, hva er det jeg vil, og hva er det som etterspørres i arbeidsmarkedet?

 

Istedenfor å begynne med bedrift og stilling, bør kandidaten vurdere ting som lokasjon, arbeidsform, organisasjonsstruktur og verdispørsmål. Da sitter man ikke der med tusen selskaper, men heller et mindre antall, og kan søke langt mer målrettet.

 

Når man har sett seg ut en arbeidsgiver og skal formulere en søknad, kan det kan være lurt å tenke fremtid, å tenke bidragsorientert. Hva er det du har å tilby bedriften?

 

- Altfor mange tenker bare fortid, og skriver egentlig bare en utfyllende CV i søknaden.

LES OGSÅ: Hvordan bytte bransje - Slik overfører du kompetansen din

 

Nettverk og sosiale medier

Sosiale medier har etterhvert blitt relevante innenfor både markedsføring av seg selv, og kvalitetssikring av kandidater. Scheen forteller at han bruker både Google, Facebook og LinkedIn i forkant av et eventuelt intervju. Han påpeker at det aller viktigste her er at det er samsvar mellom det som står på CV-en, og det som står på nett.


 

- Jeg ser at stillingstitler endrer seg på den CV-en de har sendt inn, og det som står på LinkedIn-profilen deres, og det er jo ikke heldig. Når datoer og slikt heller ikke stemmer, så kommer det naturligvis noen spørsmål.

 

Selv om det er vel og bra med digitale medier, er Scheen klar på at det gamle fortsatt fungerer best. Bruk nettverket! Det være seg venner, familie, folk fra fotballbanen, tennisbanen, korpsøvelsen.

 

- De må vite hva du jobber med. Du aner jo ikke hvem som plutselig kan åpne opp en dør.

 

Et populær øvelse innen markedsføring av seg selv som arbeidstaker, er en såkalt “elevator pitch”, altså en presentasjon av seg selv som ikke varer lengre enn tiden det tar for heisen å nå etasjen man skal av på. Scheen sier man gjerne kan teste dette sosialt også utenfor jobbsituasjoner, med for eksempel treningskamerater. Å kunne kort og konsist fortelle hvem man er og hva man jobber med, er en nyttig egenskap.

LES OGSÅ: Slik blir du en attraktiv jobbsøker

 

Forberedelser til intervju

Når du blir innkalt til intervju, kan det være lurt å gjøre litt undersøkelser i forkant. Man kan lese om bedriften på bedriftens egen hjemmeside, samt også se på organisasjonskart, pressemeldinger og nyhetssaker. I tillegg kan man også se på LinkedIn-profilene til ledere og ansatte. Bør man også kartlegge den som skal intervjue deg?

 

- Jeg hadde gjort det. Du kan finne ut at man har felles kontaktnettverk, felles interesser og andre ting som kan være nyttige å vite.

 

Dette er ikke ting du burde ta opp umiddelbart, men hvis det tilfeldigvis kommer opp under samtalen, bidrar det både til en følelse av fellesskap, og viser engasjement og initiativ.


 

Under intervjuet

Mange jobbsøkere er nervøse både før og under et intervju. Scheen påpeker at intervjuere flest er obs på dette, og at de faktisk har et ansvar for å ta vare på kandidaten. Ellers handler det mye om hva man sier til seg selv.

 

- Hvis jeg sier at det går bra, så går det gjerne bra. Husk også at vedkommende som har kalt deg inn faktisk har tro på deg, og vil at du skal vise ditt aller beste.

 

Scheen sier samtidig at han mener man gjerne kan være ærlig og fortelle intervjueren at man er nervøs. På den annen har han opplevd at kandidater har lest at man skal fortelle at man er nervøs, selv om man ikke nødvendigvis er det. Hvis man da virker helt avslappet kan dette oppfattes litt falskt, og kanskje virke mot sin hensikt. Det samme gjelder påtatt selvsikkerhet: Scheen advarer mot skuespill, og mener det er helt ok å være litt usikker.

 

- Alle på jobben skal ikke være ekstroverte folk som er høye på seg selv.

 

Til syvende og sist handler det om å være oppriktig, ordentlig og vise at man har tro på seg selv, samt er villig til å gjøre en innsats, mener Scheen.

 

- Vær deg selv, vær rolig, og slapp av. Tenk høflighet, og ha et fast håndtrykk. Se ordentlig ut, kle deg ordentlig, møt opp presis, og vis energi.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger