(Karrierestart.no):

Vi har et sterkt stillingsvern i Norge, og det skal mye til før en arbeidstaker får sparken. Det skjer likevel iblant, og vi har tatt en prat med Eivind Arntsen i Dalan advokatfirma, for å høre når det kan skje, hvordan det skjer og hvilke rettigheter du som arbeidstaker har i en slik situasjon.

 

- Her snakker vi om to hovedkategorier: Oppsigelse og avskjedigelse. Den vanlige opphørsårsaken er oppsigelse.

 

Oppsigelse

Det vanligste er at man sier opp selv, fordi man ønsker å gjøre noe annet. Da jobber man ut oppsigelsestiden, og så fratrer man. Alternativt kan man få en oppsigelse fra arbeidsgiver, og det er typisk i forbindelse med nedbemanning, eller fordi man ikke gjør jobben sin. I slike tilfeller har man et sterkt vern, og jobben man gjør skal være godt under gjennomsnittet. I tillegg skal man hatt fått flere sjanser til å bedre prestasjonen sin. Arntsen forteller at det ofte blir ganske høyt konfliktnivå i disse situasjonene.

 

Så har du nedbemanning. Dersom bedriften går med underskudd, er det både normalt og greit at en bedrift kutter stillinger. Konflikten handler da gjerne om hvem som skal gå. Her kommer gjerne både fagforeninger og advokater inn. Dette går som regel bra til slutt, og de ansatte som blir oppsagt får sluttpakker og lønn for en periode.


 

Avskjedigelse

- Avskjedigelse er et litt annet dyr, og langt mer alvorlig. Avskjed betyr at du mister jobben umiddelbart. Der er døren, gå ut, du får ikke noe mer lønn herfra, du er ikke velkommen tilbake, du får knapt nok en attest. Ha det bra.

 

Dette er en langt mer dramatisk situasjon, som ofte får store økonomiske og personlige konsekvenser. Det skal imidlertid mye til før arbeidsgiver kan gå til et slikt skritt, og det klassiske eksempelet er underslag. Hvis du blir tatt i dette, og bevisene holder, er det rett ut. Det trenger heller ikke være snakk om store summer: En hundrelapp eller to er nok. “Lån” fra kasse eller nattsafe er absolutt ikke tillatt, selv om du hadde planlagt å betale tilbake senere.


 

Andre eksempler på handlinger som kan føre til avskjedigelse er krangling, slåssing og trakassering. Det er mange ulike forhold som kan føre til at man får avskjed, men uansett hva det er snakk om, må situasjonen være alvorlig, og bevisene sterke.

LES OGSÅ: Kun 6 av 10 nordmenn vil jobbe etter pensjonsalderen på 67 år

 

Er det vanlig å bli sparket?

Ifølge advokaten er nedbemanning ganske vanlig, og vi vet at en av ti norske bedrifter kommer til å nedbemanne i løpet av året. Oppsigelse grunnet egne forhold er også nokså vanlig. Avskjed er ikke spesielt vanlig, og i noen tilfeller gjøres dette på urimelig grunnlag fordi arbeidsgiver ikke er helt klar over reglene. Dette er alvorlig for virksomheten.

 

Uansett hvilken form avslutningen av arbeidsforholdet tar, er det regler å følge. Hvis ikke arbeidsgiver gjør dette på en ordnet måte, er potensielt hele oppsigelsen eller avskjeden ugyldig. Arbeidstaker skal kalles inn til drøftelesmøte og få mulighet til å forsvare seg. Selve oppsigelsesbrevet skal følge strenge vilkår, og forklare deg hvilke rettigheter du har. Blant annet skal du opplyses om at du har 14 dager på å klage på vedtaket, samt åtte uker på å gå til søksmål hvis du ønsker å beholde jobben, eventuelt seks måneder på å gå til søksmål dersom du kun ønsker erstatning.

 

Hvis du er i en nedbemanningsprosess har du også disse rettighetene, helt uavhengig av hvor mange medarbeidere bedriften sier opp. Arntsen forteller om en situasjon der 120 medarbeidere ble sagt opp, og et helt team måtte jobbe for å sørge for at alle hadde den samme muligheten til å få vurdert sin sak.

 

- Dette skal være en saklig og ryddig prosess, der alle behandles helt likt, avslutter advokaten.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger