Likestillingsombudet melder at unge kvinner som planlegger å få barn stiller svakere på arbeidsmarkedet. Rekrutteringskonsulent Erlend Emil Holmsen anbefaler disse å få barn før de går inn i arbeidslivet, siden man stiller sterkere om man er ferdig med å føde. 


– Den type holdninger har gått ut på dato, sier Karita Bekkemellem til Vårt Land.

Holmsen mener det ikke er noen tvil om at arbeidsgivere helst ikke ønsker noen som «ryker i fødselspermisjon» rett etter ansettelse.

Meld i fra

Siri Kristin Karlsen i Headhunter Agency Norge mener Holmsen har delvis rett.

– Dette er et følsomt tema, for arbeidsmiljøloven er veldig klar. Men jeg vil anta at det skjer diskriminering i bransjen. Det er nærliggende å tro at arbeidsgiver tenker på om potensielle ansatte allerede har fått barn. Personlig vil jeg sterkt anbefale arbeidsgivere å ansette den best kvalifiserte, uavhengig av om vedkommende har fått barn eller ikke, slår hun fast ovenfor Vårt Land.

I 2006 kom en lovgivning på plass som blant la ned forbud mot å spørre potensielle arbeidstakere om planlagt graviditet, -nasjonalitet og religion. Holmsen forteller at det ikke nødvendigvis blitt slik. Han anbefaler nå at kvinner bør føde tidlig av flere grunner:

Fordi man er mer fruktbar i ung alder, fordi man er mer moden for arbeidslivet når man har vært gjennom en fødsel, og at det vil være lettere å få jobb om man allerede har tatt ut sin fødselspermisjon.

Dette får likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik til å reagere.

– Han hopper bukk over problemet og angriper det i helt feil ende. Ved å si dette sier man indirekte at det er greit å diskriminere, sier hun.

Ørstavik mener det viktigste man kan gjøre om man opplever diskriminering, er å melde fra til likestillingsombudet.