(KarriereStart.no):

Nesten 90 prosent av sakene etterforskes av politiet. De fleste som har svindlet NAV, kan vente seg en straffereaksjon. I løpet av de siste fem årene har andelen henlagte saker hos politiet blitt halvert, og er nå under 12 prosent. Bare to prosent av sakene som behandles i domstolene ender med frifinnelse.

 

– Trygdesvindel er alvorlig kriminalitet og bryter ned tilliten til velferdsordningene. Vi er derfor svært fornøyd med politiets arbeid i våre saker, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Dagpenger og AAP topper statistikken

964 personer er anmeldt for å ha svindlet med dagpenger og AAP. Begge ytelsene skal være inntektssikring når man er utenfor arbeidslivet i en periode. De fleste er anmeldt fordi de har arbeidet og mottatt lønn som er uforenlig med ytelsen.

 

– Velferdssystemet er et sikkerhetsnett for de som kommer i en vanskelig livssituasjon. Derfor er det alvorlig når noen misbruker ordningene ved å unnlate å melde fra om at de er i arbeid, samtidig som de mottar ytelser fra NAV, sier Sigrun Vågeng.


 

LES OGSÅ: Gjør grep for å redusere antall mottakere av AAP

 

Samarbeider med flere etater

NAV samarbeider tett med andre etater for å avdekke organisert økonomisk kriminalitet.

 

Tverretatlig samarbeid i de samlokaliserte enhetene mot arbeidslivskriminalitet, og i andre saker med systematisk eller organisert svindel, er helt avgjørende for å avdekke denne typen virksomhet.

 

I 2017 har NAV anmeldt 67 personer for trygdesvindel knyttet til arbeidslivskriminalitet. I tillegg ble 14 personer anmeldt for medvirkning til denne svindelen.

 

Den største saken er i Akershus på 5,9 millioner kroner. Saken gjelder en arbeidsgiver som har bidratt til at mange personer med fiktive arbeidsforhold har fått utbetalt dagpenger, foreldrepenger og sykepenger.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger