(KarriereStart.no):

Ferie er noe vi alle ser frem til. Det er en tid for å ha det gøy og koble av fra en travel arbeidshverdag. Å få maks utbytte av ferien blir imidlertid vanskelig hvis man er nødt til å tilbringe deler av den i sykesenga. Ferieloven sørger imidlertid for at du kan utsette feriedagene til når du blir frisk.

 

Frem til juli 2015 måtte man være være helt arbeidsufør i minimum seks virkedager før man kunne kreve å få kompensasjon for den tapte ferien. Dette viste seg å være imidlertid i strid med feriereglene til EØS. Dermed ble paragrafens ordlyd derfor endret til dette:

«Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.» 

Endringen gjør dermed at du ikke trenger å være syk i mer enn én virkedag før du har rett på ny ferie.

 

LES OGSÅ: Les dette før du signerer arbeidskontrakten

 

Dersom du blir syk før ferien

Arbeidstakere som blir syke i dagene rett før de skal ut i ferie, kan få utsatt ferien til et senere tidspunkt samme ferieår. Da må imidlertid disse vikårene oppfylles:


  • sykdommen dokumenteres med legeerklæring
  • den ansatte er helt (100 prosent) arbeidsufør
  • krav om utsettelse av ferie fremsettes senest siste arbeidsdag før avtalt ferie
  • hele den avtalte ferien utsettes

Kravet om utsettelse av ferien må fremsettes før den avtalte ferien skal avvikles, enten skriftlig eller muntlig. Dette skal gjøres sammen med fremvisning av legeerklæring.  

 

Dersom du blir syk i løpet av ferien:

  • Du har krav på én ny feriedag per virkedag du er syk. Lørdager regnes også som virkedager.
  • De utsatte feriedagene har du rett til å ta ut samme ferieår, eller du kan overføre dem til neste år dersom du heller ønsker det. 
  • For å ha krav på ferieutsettelse må du anses som helt arbeidsufør. Dette skal dokumenteres med en legeerklæring som bør leveres til arbeidsgiver så fort du er tilbake på jobb «uten ugrunnet opphold», og senest innen 14 dager. Blir du syk mens du er på ferie i utlandet, bør du oppsøke en lege på stedet for å få legeerklæring mens du fremdeles er syk. 
  • Du kan ikke utsette ferien din på grunn av syke barn.
  • Egenmelding gir vel å merke ikke rett til nye feriedager.

 

(Kilde: arbeidstilsynet.no, virke.no, lovdata.no)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger