(Karrierestart.no)

Funnene stammer fra Norsk Ledelsesbarometer, som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus for Lederne.

 

– På enkelte arbeidsplasser innledes det nærmest automatisk oppsigelsesprosess mot ansatte som er kritiske, kommenterer forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

 

Godt over halvparten av de nesten 3300 lederne og mellomlederne som deltok i undersøkelsen, rapporterer at de har opplevd kritikkverdige forhold i sin virksomhet. 420 av dem – altså 1 av 4 – vedgår at de unnlot å varsle om disse forholdene.

 

– Tallene våre viser at i over halvparten av tilfellene der varsling ikke skjer, er det frykt for å miste jobben som gjør at den ansatte tier. På mange arbeidsplasser er det lav aksept for uenighet, og kritikk oppfattes som illojalt. Det kan gi bedriftskulturer der ulovligheter og etiske overtramp feies under teppet, sier Ingvartsen.

 

Undersøkelsen viser at konsekvensene kan være knalltøffe for varslerne som sier ifra når ting ikke er som de skal være. Blant de som varslet ble 45 prosent utsatt for baksnakking og 26 prosent fikk refs av sin overordnede. 17 prosent gir uttrykk for at karrieren ble skadet eller ødelagt. Hele 9 prosent ble tvunget ut av stillingen sin.


 

– Et tøffere klima

Birthe Eriksen har doktorgrad ved Universitetet i Bergen om arbeidstakers rett til å varsle. Som advokat i Guide advokatkontor har hun representert flere varslere i rettssystemet.

 

– Dette er interessante funn, og det er flott at en organisasjon som Lederne sørger for å sette varsling på dagsorden. Medlemmene deres utøver lederskap på vegne av arbeidsgiver og er gjerne mottaker når det varsles i egen linje. Da er det avgjørende at disse lederne har tilstrekkelig kompetanse og mandat til å ta ansvar og sikre en håndtering av varselet som hindrer misforståelser og unødvendig konflikteskalering, sier Eriksen.

 

Hun påpeker at funnene i Norsk Ledelsesbarometer er med på å bekrefte andre lignende studier som har kommet de siste årene. – Det er også min erfaring at det har blitt et tøffere klima for varslere de siste årene, sier Eriksen.


 

Varsling gir læring

Bitten Nordrik i Arbeidsforskningsinstituttet er én av forskerne bak Norsk Ledelsesbarometer. Hun understreker at mange virksomheter burde ha større takhøyde for å snakke om kritikkverdige forhold, fordi det kan være en verdifull kilde til læring og utvikling av organisasjonen.

 

Disse nyttige erfaringene kommer særlig arbeidsplasser som følger den norske samarbeidsmodellen, tuftet på medvirkning og medbestemmelse, til gode. Takhøyden er lavest på arbeidsplasser som styres etter internasjonale HR-prinsipper med fokus på standardisering, kontroll og lojalitet.

 

– På en del arbeidsplasser synes det å råde en forestilling om at så lenge ansatte og ledere etterlever gjeldende standarder og prosedyrer så vil ikke kritikkverdige forhold oppstå. I våre samtaler med ledere, tillitsvalgte og verneombud hører vi at de ofte møtes med uvilje når de påpeker at det er gap mellom intensjoner og realiteter. Ledere som kritiserer standardene får høre at de ikke er «tett nok på» eller «tar ballen» – det vil si at de ikke er tilstrekkelig forpliktet til å gjennomføre toppledelsens beslutninger, sier Nordrik.

LES OGSÅ: Norske kontoransatte ville valgt hjemmekontor

 

Færre varslinger følges opp

I en Fafo-undersøkelse gjennomført blant 3155 norske arbeidstakere i fjor høst meldte 16 prosent at de det siste året har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold som burde vært stoppet. Av disse varslet drøyt halvparten om forholdene. I 36 prosent av tilfellene ledet varslingen til at forholdene ble bedret. I en tilsvarende studie fra 2010 ble 49 prosent av de innmeldte forholdene bedret.

 

Derimot ble én av fire varslere i Fafo-undersøkelsen møtt med sanksjoner fra sine overordnede. Blant sanksjonsmetodene som avdekkes er refs, mobbing, utestengelse, fratatte arbeidsoppgaver og oppsigelse.

 

Norsk Ledelsesbarometer

• Norsk Ledelsesbarometer er en rapport som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus på vegne av organisasjonen Lederne.
• Ledelsesbarometeret er gjennomført for niende år på rad og har til hensikt å kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere år skapt oppsikt i media på grunn av sine avsløringer og funn.

(Kilde: Lederne)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger