(Karrierestart.no):

Dette innebærer at bemanningsbedrifter bundet av Industrioverenskomsten ikke vil kunne forholde seg kun til egen tariffavtale og derved gjøre unntak fra likebehandling, slik det ble åpnet for i forskrift fastsatt i 2016.

 

– Jeg er veldig fornøyd, men også svært lettet over at det nå fortsatt vil være mulig å drive organisasjonsarbeid innenfor bemanningsforetakene, sier Fellesforbundets forbundssekretær Knut Øygard i Fellesforbundet i en kommentar til den enstemmige dommen.

 

Arbeidsretten ga Fellesforbundet rett i at partene i frontfagsoppgjøret i 2012 tariffestet likebehandlingsregler, og at tariffestingen ikke åpnet for å gjøre unntak fra dette, slik NHO og Norsk Industri nedla påstand om. Dommen innebærer at tariffpartene har full råderett over innholdet i likebehandlingsreglene og det er kun tariffpartene LO/Fellesforbundet og NHO/Norsk Industri som eventuelt kan endre innholdet i de tariffestede likebehandlingsreglene.

 

- Vi er veldig godt fornøyd med at dommen i Arbeidsretten er klar og enstemmig. Hvis NHO hadde fått medhold i sitt syn ville det vært en direkte ulempe for ansatte i bemanningsforetak å være bundet av tariffavtale, sier Øygard. - Bemanningsforetak med egen tariffavtale kunne da lønnet sine utleide ansatte etter overenskomstens minstesatser, og eventuelt etter langt lavere satser enn ansatte i innleiebedriften som utførte samme type arbeid. Det ville vært en helt uholdbar situasjon!


 

NHO tar på sin side dommen til etterretning.

 

Nå har partene fått en viktig avklaring og vi vet hvordan avtalen er å forstå, sier Nina Melsom i NHO.

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger