(KarriereStart.no) 

Forslaget er en oppfølging av en tidligere rapport om regulering av arbeidslivet.

 

– Forslaget gir arbeidstakere som ønsker større fleksibilitet en mulighet til å planlegge hverdagen sin. Jeg mener det er tilstrekkelig vern for arbeidstaker at arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00 bare kan skje på arbeidstakerens initiativ. Arbeidsgiver må være enig i at noe av arbeidet kan utsettes til etter endt ordinær arbeidsdag. Mange kan jo kjenne litt på behovet for å være mer til stede i barnas våkne timer og heller ta frem pc-en etterpå, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding.

 

Regjeringen begrunner endringene med at den teknologiske utviklingen har gjort det mulig for arbeidstakere å utføre arbeidsoppgaver uavhengig av hvor de befinner seg. Det er også i mange tilfeller knyttet stor frihet til når de ulike arbeidsoppgavene skal utføres. Dette skaper muligheter for mer fleksible arbeidsdager.

 

Regjeringen argumenterer også for at den enkelte arbeidstakers familiesituasjon, kan gjøre det ønskelig å avslutte arbeidet på arbeidsstedet tidligere enn ordinær arbeidstid, og i stedet arbeide noen timer hjemmefra på kvelden.


 

Forslaget vil gi bedre muligheter til fleksible arbeidsdager, uten at arbeidstaker skal arbeide mer eller hvile mer. Når arbeidstakeren selv kan påvirke sin arbeidstid, virker fleksibel arbeidstid positivt på opplevelsen av arbeid og familiesituasjon, skriver Arbeids- og sosialdepartementet.

 

Mulighet for å jobbe mer på kveldstid åpner også for økt deltakelse i organisasjonslivet og frivillig arbeid. For virksomhetene vil økt fleksibilitet i arbeidstiden være positivt med hensyn til organisering og gjennomføring av arbeidsoppgaver for arbeidstakerne, hevder regjeringen.

 

 

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger