(KarriereStart.no):

I norsk bygge- og anleggsbransje har det vært en økende tendens til omfattende bruk av innleid arbeidskraft, hvor arbeidere ikke får lønn mellom ulike jobber. LO har lenge ønsket å sette inn motvirkende tiltak, og får nå støtte fra Høyre-statsråd Anniken Hauglie. Nå varsler arbeids- og sosialministeren at såkalte nulltimerskontrakter er en saga blott.

 

– Det skal vi ha slutt på. Vi har samarbeidet tett med partene i arbeidslivet og fått med oss LO og NHO i arbeidet, som skal sørge for at de seriøse aktørene vinner frem og at faste ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår blir hovedregelen, også innen bygg- og anleggssektoren. Derfor sender vi en rekke forslag på høring før ferien, med sikte på å fremme lovendringer til høsten, sier Hauglie til VG.

 

Statsråden presiserer at det norske arbeidslivet i det store og hele er seriøst.

 

– Men i enkelte bransjer, særlig i byggenæringen, øker bruken av innleid arbeidskraft. Jeg er bekymret for denne utviklingen. Jeg vil ha slutt på såkalte «nulltimerskontrakter»; at arbeidstakere får ansettelse, men uten lønn mellom oppdrag. Enkelte har kalt dette for slavekontrakter, sier hun.


 

Hauglie viser til at utstrakt bruk av innleid arbeidskraft kan gi et konkurransefortrinn over mer seriøse aktører.

 

– De som vil være seriøse og satser på faste ansettelser, egen rekruttering og kompetanseutvikling, kan tape i konkurransen.

 

Anniken Hauglie foreslår å tilrettelegge faste ansettelser gjennom å sørge for at innholdet i begrepet «fast ansettelse» blir presisert i arbeidsmiljøloven, sikre reelle vikarer i bemanningsbyråene, og legge begrensninger i adgangen til innleie i enkelte bransjer, spesielt innen bygg og anlegg. 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger