(KarriereStart.no):

Fra 1. juli rettes en utilsiktet konsekvens av dagpengeregelverket opp. Regelendringen gjelder de som har jobbet fullt og så gått ned i mindre stilling før de går over på dagpenger. Denne gruppen vil nå få muligheten til å velge om de vil legge til grunn arbeidstid siste år eller de tre siste årene før ledigheten. Det har betydning for hvordan dagpengene blir avkortet når man arbeider ved siden av dagpengene. Denne gruppen vil nå få mulighet til å jobbe mer ved siden av dagpengene og de kan dermed beholde tettere kontakt med arbeidslivet.

 

– Folk som har jobbet litt er blitt straffet uforholdsmessig hardt ved beregning av dagpenger og jeg er glad for at vi nå får til denne endringen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding.

 

og legger til:

 

– Det er viktig å oppfordre arbeidsledige til å beholde kontakten med arbeidslivet. All erfaring viser at det da er lettere å få seg jobb. Nå blir det mer attraktivt å jobbe litt mens man mottar dagpenger.

 

Folk som jobber deltid vil nå kunne velge om de vil legge til grunn arbeidstid det siste året eller de tre siste årene før de ble arbeidsledige. Dette vil ha innvirkning på avkortingen av dagpengene og kan gjøre det mulig å jobbe mer ved siden av.


 

Avkortingsreglene er komplekse og denne endringen fjerner ikke alle utfordringer for alle grupper.

 

– Dette er et arbeid som fortsatt pågår og som vi vil komme tilbake til, sier statsråden.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger