(KarriereStart.no):

- Avinor er byggherre i flere store byggeprosjekter og tildeler store renholdskontrakter ved våre 45 lufthavner. Vi ser fram til dette samarbeidet for å sikre at de leverandørene vi tildeler kontrakter opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgiving, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

 

- Illegale firma har i mange år truet seriøse aktører i byggebransjen ved blant annet konsekvent å underby i anbudskonkurranser. Vi kan tilby et bedre beslutningsgrunnlag for dem som skal ta inn nye leverandører. Det vil bidra til å begrense handlingsrommet til de kriminelle aktørene, sier direktør for Skatt øst, Ann Kjersti Kjeia Sletten.

 

Målet med samarbeidet er å utveksle opplysninger som bidrar til at Avinor tildeler kontrakter til underentreprenører som oppfyller sine lovmessige plikter, slik som arbeidsmiljøloven, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og skatte- og avgiftslovgivningen. De som ønsker å være leverandører og underleverandører, må gi Avinor fullmakt til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Skatteetaten.

 

 


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger